Ένα flash στην Τέχνη

Επιμέλεια: Βασίλης Βούκλιζας

Προτομή της Νεφερτίτης – 1340 π.Χ Αιγυπτιακό Μουσείο Βερολίνου

 

 

Προτεινόμενα άρθρα