Αίτηση στο δήμο Ναυπακτίας για μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου

Με ανακοίνωσή του ο δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι όσοι ιδιοκτήτες Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος έχουν για το τρέχον έτος άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν στην Υπηρεσία, έως την επόμενη Δευτέρα, 7-12-2020, Υπεύθυνη Δήλωση, προκειμένου στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου να προβεί σε μείωση των αντίστοιχων τελών χρήσης, αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως όχι άνω του πενήντα τοις εκατό (50%), καθόσον δεν κατέστει δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ Α 101).-

Από το Αρμόδιο Τμήμα

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
• Φούφλια Πολυτίμη, 2634-3-60148.
• Κουτσοσπύρου Μαρία, 2634-3-60111.

Προτεινόμενα άρθρα