Ανασκαφικές έρευνες στις θέσεις Ψαρομύτα και Τρία Αλώνια Δωρίδος

H άλλη όψη της εγκατάστασης αιολικού πάρκου και η αποκάλυψη ευρημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς

Στο ακρωτήριο Ψαρομύτα, εκτός από τον περίφημο φάρο ο οποίος οικοδομήθηκε το 1894 και αποτελεί κηρυγμένο μνημείο, δεν είχαν καταγραφεί έως σήμερα αρχαιότητες.
 Το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, ωστόσο, παρουσίαζε τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως συνάγεται από την εγγύτητα των δύο ευλίμενων όρμων που καθιστούσαν εύκολη την πρόσβαση στους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους, καθώς και τις ευρείες πεδινές εκτάσεις για την καλλιέργεια και τη Βοσκή των ζώων.
Στο πλαίσιο επίβλεψης εργασιών για την υλοποίηση ενός αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κατά τη διαπλάτυνση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου εντοπίστηκαν τμήματα οικιών των αρχαϊκών χρόνων. Τα δωμάτια που ερευνήθηκαν ήταν ευμεγέθη, ενώ καλύπτονταν με κεραμοσκεπή.
Οικισμός των αρχαϊκών χρόνων στη θέση Ψαρομύτα.

Η κεραμική από τα δωμάτια περιλαμβάνει κυρίως τμήματα από λεπτοφυή και μελαμβαφή κορινθιακά αγγεία, του 6ου αι. π.Χ. και των αρχών του 5ου αι. π.Χ. Ενδελεχής έρευνα στον περιβάλλοντα χώρο οδήγησε στο συμπέρασμα ότι στην περιοχή υπήρχε οικισμός, ο οποίος είχε διάρκεια ζωής τουλάχιστον από τον 7° αι. έως τον 5° αι. π.Χ., αποτελούμενος από αραιά διατεταγμένες οικίες.
Στο πλαίσιο ανάλογου έργου, στην περιοχή Τρία Αλώνια της Κοινότητας Καλλιθέας, σε απόσταση 1 χλμ. Βόρεια του οικισμού του Αγίου Νικολάου και 3.5 χλμ. περίπου ΝΑ του οικισμού, στον αγροτικό δρόμο που οδηγεί από τον Άγιο Νικόλαο στη θέση Καρυές», σε υψόμετρο 327 μ., σε θέση όπου δεν είχαν εντοπιστεί κατά το παρελθόν αρχαιότητες, ερευνήθηκε τμήμα μικρού οικισμού της 3ης χιλιετίας.
3. Τμήμα πήλινου ανάγλυφου αγγείου με παράσταση Σφιγγών από τη θέση Ψαρομύτα. αρχαϊκών χρόνων 4. Ο προϊστορικός οικισμός στη θέση Τρία Αλώνια.

Λόγω της πολύ κακής κατάστασης διατήρησης των οικοδομικών λειψάνων δεν κατέστη δυνατόν να αποκατασταθεί, ακόμα και σχεδιαστικά, h κάτοψη κτηρίου ή δωματίου, ενώ σε ελάχιστα μόνο σημεία οι τοίχοι είχαν διατηρηθεί πάνω από το ύψος των θεμελίων.
Με κριτήριο κυρίως την τεχνική δόμησης διακρίνονται τρεις επάλληλες οικοδομικές φάσεις. Κάθε φάση απλά εδράζεται στα θεμέ­λια της προηγούμενης, χωρίς να φαίνεται ότι μεσολάβησε κάποιο κενό. Όλοι οι τοίχοι είναι κτισμένοι με αργούς λίθους στις δύο όψεις, μεταξύ των οποίων υπάρχει γέμισμα από μικρούς λίθους και χώμα, ενώ έχουν πάχος 0 60-0.80 μ.
Το δάπεδο της αρχαιότερης φάσης αποτελείτο από τον βράχο, ο οποίος είχε εξομαλυνθεί. Αντίθετα, κατά τις δύο νεώτερες φάσεις το δάπεδο διαμορφώθηκε από την επίστρωση πατημένου χώματος πάνω από το στρώμα καταστροφής της αρχαιότερης φάσης. Από αυτά τα στρώματα καταστροφής ανασύρθηκε η μεγαλύτερη ποσότητα κεραμικής, η οποία περιλαμβάνει κυρίως χονδροειδή αποθηκευτικά αγγεία με σχοινοειδή διακό­σμηση, καθώς και λεπτοφυή αγγεία πόσης, φιάλες, ασκούς, σαλτσιέρες. Ανάλογο υλικό βρέθηκε στους έξι λάκκους, οι οποίοι είχαν διανοιχτεί στο φυσικό βράχο και λειτουργούσαν ως αποθέτες.  Στο εσωτερικό τους είχαν απορριφθεί εκτός από αποσπασματικά αγγεία, όστρεα, αστράγαλοι, λεπίδες, φολίδες οψιανού και πυριτόλιθου και πολλά ζωικά οστά.
Είναι νομίζω μοναδική ευκαιρία η περιοχή αυτή της -πλούσιας  ιστορικά -Φωκίδας να γίνει χώρος επισκέψιμος που θα γεφυρώνει το ιστορικό παρελθόν της με το δυναμικό παρόν της. Εναπόκειται στους φορείς της περιοχής Δήμο, Περιφέρεια, Αρχαιολογία ,ιδιώτες επενδυτές να συνθέσουν μια πρόταση ελκυστική για την προσέλκυση των επισκεπτών σε αυτή τη μαγευτική γωνιά της πατρίδος μας.
ΥΓ: Τα ιστορικά στοιχεία αντλήθηκαν από το πολύ καλό ενημερωτικό φυλλάδιο της τοπικής εφορίας Αρχαιοτήτων
Κώστας Αγγελόπουλος

Προτεινόμενα άρθρα