Απέκτησε επίσημο σήμα ο δήμος Δωρίδος

Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Τοπωνυμιών του υπουργείου Εσωτερικών, το επίσημο δηλωτικό σήμα – έμβλημα του δήμου Δωρίδος, όπως ομόφωνα είχε προταθεί από το δημοτικό συμβούλιο. Στη συνεδρίαση μάλιστα παραβρέθηκε και υποστήριξε την πρόταση, ο δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης.

Στο Συμβούλιο Τοπωνυμιών Πρόεδρος είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Συμμετέχουν ως μέλη η Γενική Διευθύντρια Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Διοικητής της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, ο Διοικητής της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Ναυτικού, δύο Καθηγητές Γλωσσολογίας, Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και τρία μέλη από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Περιγραφικά, το δηλωτικό σήμα – έμβλημα του δήμου Δωρίδος απλό και κατανοητό. Προσδιορίζει και εκφράζει άμεσα, τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν όλες τις εκφάνσεις του βίου των ανθρώπων της περιοχής στην ιστορική διαδρομή τους. Τα στοιχεία αυτά είναι η απλότητα, η λιτότητα και συνάμα η στιβαρότητα και το μέτρο, που συνδέονται άρρηκτα και συμπυκνώνονται στην απεικόνιση του κίονα Δωρικού ρυθμού.
Το δηλωτικό σήμα  συνδέει το όνομα του δήμου Δωρίδος,  με το ρυθμό που δίδαξε τη λιτότητα και το μέτρο.  Η όλη απεικόνιση παραπέμπει στην ιστορία και ταυτόχρονα λούζεται στο φώς, μέσα στο γαλάζιο του ουρανού της Ελλάδας, στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας.
Η απεικόνιση, βασίστηκε στην πρόταση του Αρχιτέκτονα Γιώργου Ανδριωτάκη, που «αφιλοκερδώς πρόσφερε στην αγαπημένη του Δωρίδα», όπως ο ίδιος αναφέρει. «Το δηλωτικό σήμα – έμβλημα, θα αποτυπώνεται στο εξής, σε όλα τα έγγραφα και έντυπα του δήμου», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. 

Προτεινόμενα άρθρα