ας κλείσουν και τον κεντρικό δρόμο πάνω από την Ψα…

ας κλείσουν και τον κεντρικό δρόμο πάνω από την Ψανή και μέχρι τη γέφυρα Σκα για να πηγαίνουμε όλοι από τον περιφερειακό… να δεις μετά αν πρόκειται να πατήσει κανείς έλεος δεν υπάρχει πουθενά αυτό….. όλοι οι ξένοι προσπαθούν να καταλάβουν ποιοι ωφελούνται από αυτό !!!