Βγήκε ο ανάδοχος για την αλλαγή φωτισμού στη Δωρίδα

Την οριστική κατακύρωση της Προμήθειας του Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 299/14.01.2020 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟΣ» αποφάσισε την περασμένη Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος εγκρίνοντας το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που είχε συσταθεί σχετικά.

Το έργο αναλαμβάνει η μειοδότρια εταιρεία DASTERI SYSTEMS A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ με προσφερόμενη τιμή (κόστος προμήθειας) 743.614,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ενώ το επιτευχθέν σταθμισμένο κόστος επένδυσης (κριτήριο ανάθεσης) είναι 0,12 €/ ΚWh.

Στην κατακύρωση διαφώνησαν τα μέλη της Επιτροπής Μαρία Καζανά και Θάνος Ασημάκης που προέρχοναι από την Αντιπολίτευση, καθώς θεώρησαν αφενός την σύμβαση ως μη βιώσιμη και αφετέρου το οικονομικό όφελος ελάχιστο ώστε να καταφέρει να αποσβέσει την επένδυση.

Να θυμίσουμε σχετικά ότι την απόφαση για την αλλαγή του φωτισμού με λαμπτήρες τύπου Led την είχε πάρει το δημοτικό συμβούλιο σε συνεδρίασή του πριν από έξι μήνες. Για την αλλαγή του φωτισμού ο Δήμος Δωρίδας θα συνάψει δάνειο ύψους 998.438,08 € δεκαετούς διάρκειας από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και πόρους του Τ.Π. & Δανείων.

Προτεινόμενα άρθρα