Γενική συνέλευση για τη Δωρική Αδελφότητα-Αύριο Σάββατο στην Αθήνα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δωρικής Αδελφότητας προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση αύριο Σάββατο Νοεμβρίου στις 6:00 μμ. στη Δωρική Στέγη, Ιέρωνος 6 στο Παγκράτι. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση ορίζεται για το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 6:00 μμ στον ίδιο χώρο.
Η Συνέλευση διέπεται από τα άρθρα 33 έως 35 του ισχύοντος Καταστατικού της Δωρικής Αδελφότητας.
Θέματα Γενικής Συνέλευσης:
1. Οικονομικός Απολογισμός 2019
2. Απολογισμός Πεπραγμένων τριετίας 2017 – 2019
3. Ανακοίνωση Εκλογών προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου την τριετίας 2019-2021 εφόσον έχει ολοκληρωθεί η έγκριση του τροποποιημένου καταστατικού από το Πρωτοδικείο
4. Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογική διαδικασία
5. Ανακοινώσεις Προέδρου
Λεπτομέρειες προς ενδιαφερόμενους υποψηφίους για την τριετία 2020 – 2022 θα δοθούν σε επόμενη ανακοίνωση με την εξέλιξη έγκρισης του νέου καταστατικού.

Προτεινόμενα άρθρα