Δείτε τώρα τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ναυπακτίας (video)

Δείτε τώρα ζωντανά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ναυπακτίας:

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αίτημα του 1/3 των δημοτικών συμβούλων σχετικά με την παροχή σε μαθητές του δήμου συσκευών κατάλληλων για τηλεκπαίδευση (εισηγητής κ. Γούλας)
2. Αίτημα του 1/3 των δημοτικών συμβούλων σχετικά με αιτήματα του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού των Νοσοκομείων της Πάτρας καθώς και της 6ης ΥΠΕ για δωρεάν διέλευση του υπηρεσιακώς υποδεδειγμένου Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού των Νοσοκομείων Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας από την ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. για την μετακίνησή τους από και προς την εργασία τους λόγω των περιοριστικών μέτρων (έλλειψη Μέσων Μαζικής Μεταφοράς) (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
3. Έγκριση μελέτης για την σύναψη της δημόσιας σύμβασης του έργου «Ανάπλαση – ανάδειξη της πλατείας Τζαβελλαίων στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου» (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
4. Επανεπιβολή ρυμοτομίας για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων στη συνολική έκταση του Κοινόχρηστου Χώρου Α (Ο.Τ.124) («πλατεία Παπαχαραλάμπους») και του Κοινόχρηστου Χώρου Γ (έναντι του Ο.Τ.231) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ναυπάκτου και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Απόκτηση ελεύθερων Κοινοχρήστων Χώρων στις πόλεις 2018» του Πράσινου Ταμείου (κωδ. Πρόσκλησης Κ.Χ.2020) για τον σκοπό αυτό (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
5. Συμμετοχή δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ (εισηγητής κ. Κοτρώνης)
6. Εξόφληση 8ου λογαριασμού του έργου «Δημιουργία –Διαμόρφωση πολιτιστικού μονοπατιού καστρόπολης Ναυπάκτου» μέσω άλλης πηγής χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού (τροποποίηση τεχνικού προγράμματος) (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
7. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
8. Γνωμοδότηση επί της προμήθειας «ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑ & ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
9. Έγκριση αιτήματος συνδιοργάνωσης Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ομαδικής σκυταλοδρομίας αετοσανίδας 2021 «Lepanto Formula Kite Team Relay European», στις 27 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2021 στη Ναύπακτο. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
10. Καθορισμός συντελεστών των τελών καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2021 (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
11. Καθορισμός τέλους διαφήμισης έτους 2021 (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
12. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων έτους 2021 (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
13. Καθορισμός τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων έτους 2021 (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
14. Καθορισμός τελών νεκροταφείων Δήμου Ναυπακτίας έτους 2021 (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
15. Καθορισμός συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας έτους 2021 (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
16. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και τον καθορισμό τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) για το έτος 2021 (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
17. Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών έτους 2021 (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
18. Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης περί μελέτης τμηματικής οριοθέτησης του ρέματος «Σιτίστα» στην Δ.Ε Αποδοτίας του δήμου Ναυπακτίας (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
19. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΕΙΑΣ» (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
20. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΥΛΗΝΗΣ» (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
21. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου ισχύος 2,790 ΜW», στο ρέμα «ΚΟΤΣΑΛΟΣ – ΔΡΑΚΟΒΡΥΣΗ», στη Δ.Ε Πυλλήνης του Δήμου Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλ/νίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας «HYDRODIT GREEK POWER A.E.» (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
22. Τοποθέτηση φωτιστικού στην Ναύπακτο (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
23. Συμπληρωματική συμμετοχή στην δαπάνη μετατόπισης στύλου ΔΕΗ στην κοινότητα κάτω Βασιλική (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)

Προτεινόμενα άρθρα