ΔΕΗ: Τι πρέπει να κάνετε αν λάβετε περισσότερους «έναντι» λογαριασμούς

Με ανακοίνωσή της η ΔΕΗ ενημερώνει πως στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η λήψη ένδειξη από την αρμόδια υπηρεσία Καταμέτρησης (λόγω αδυναμίας πρόσβασης στο χώρο του μετρητή, κλειστό ακίνητο κλπ) και κάποιος λάβει δυο ή περισσότερους ΕΝΑΝΤΙ συνεχόμενους λογαριασμούς μπορεί να προβεί στις εξής ενέργειες:

-Να επικοινωνήσει με το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, στο 800-900-1000 ή στο τηλέφωνο Καταμέτρησης που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού και να δώσει την ένδειξη ώστε να εκδοθεί ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ λογαριασμός.

-Εναλλακτικά, μπορεί να απευθυνθεί στο τμήμα Καταμέτρησης της περιοχής που ανήκει το ακίνητο, ώστε να μεταβεί αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας Καταμέτρησης για τη λήψη ένδειξης.

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ λογαριασμός περιλαμβάνει την αξία της κατανάλωσης όλης της περιόδου που καταμετρήθηκε, π.χ. όλου του 4μήνου για τους οικιακούς πελάτες, μειωμένη κατά το ποσό που ήδη χρεώθηκε στον ενδιάμεσο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμό, ως ΕΝΑΝΤΙ ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (άθροισμα Χρεώσεων Προμήθειας ΔΕΗ και Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων).

Οι πελάτες που είναι ενταγμένοι σε 4μηνιαίο κύκλο καταμέτρησης λαμβάνουν 6 διμηνιαίους λογαριασμούς το χρόνο, 3 Έναντι και 3 Εκκαθαριστικούς (Οικιακοί και Μη Οικιακοί με ισχύ έως 25 kVA).

Οι πελάτες που είναι ενταγμένοι σε μηνιαίο κύκλο καταμέτρησης (στην κατηγορία αυτή εντάσσονται συνήθως πελάτες με μεγάλη ισχύ άνω των 35 kVA) λαμβάνουν 12 μηνιαίους Εκκαθαριστικούς λογαριασμούς το χρόνο.

Προτεινόμενα άρθρα