Δηλώσεις συμμετοχής στην Επιτροπή Διαβούλευσης του δήμου Ναυπακτίας- Έως τις 22 Νοεμβρίου

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας θα συγκροτηθεί εκ νέου η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και θα ορισθούν τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4555/2018. Με ανακοίνωσή του ο δήμος ενημερώνει ότι στην επιτροπή θα συμμετέχουν και δέκα δημότες μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγραφεί κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους.
Οι συμμετέχοντες θα ορισθούν ύστερα από δημόσια κλήρωση η οποία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο της Ναυπάκτου, στις 25-11-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 παρουσία των ενδιαφερομένων και υπαλλήλων της υπηρεσίας.
Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο και να συμμετάσχουν στην κλήρωση θα πρέπει να καταθέσουν γραπτή δήλωση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας στο Δημαρχείο (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37 στην Ναύπακτο και στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων) μέχρι και την Παρασκευή 22-11-2019 και ώρα 14:00.

Προτεινόμενα άρθρα