Δημοτικό συμβούλιο σήμερα το απόγευμα στη Δωρίδα

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Δωρίδας, στις 18:00 στο Λιδωρίκι, μετα εξής θέματα:

-Υποβολή αιτημάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Δήμο Δωρίδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄/18.12.2018). (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού, Γουργουλέτης Επαμεινώνδας
-Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, οικονομικού έτους 2019, του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδείας και Πολιτισμού, ΝΠΔΔ Δήμου Δωρίδος». (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος, Τσώνος Θεόδωρος)
-Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ), οικονομικού έτους 2019, του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδείας και Πολιτισμού, ΝΠΔΔ Δήμου Δωρίδος». (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος, Τσώνος Θεόδωρος)
-Συγκρότηση Επιτροπής για την ανάπτυξη Τουριστικών – Πολιτιστικών – Περιβαλλοντικών διαδρομών στην Δωρίδα. (Εισηγητής: Δήμαρχος, Καπεντζώνης Γεώργιος)
-Υποβολή πρότασης σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση 2018» – Γ΄ Πρόσκληση – Νοέμβριος 2018 του Πράσινου Ταμείου. (Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Φάκος Χαράλαμπος)
Περί αποδοχής απόφασης ένταξης του έργου «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης/προμήθεια και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού για τον έλεγχο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των διαρροών, της απολύμανσης και της ποιότητας του πόσιμου νερού στο εξωτερικό υδραγωγείο του δήμου Δωρίδας» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι. (Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Φάκος Χαράλαμπος)
-Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των οικισμών του δήμου Δωρίδας» (Αρ. μελέτης 4/2019), προϋπολογισμού 297.277,60 € και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της προμήθειας. (Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής, Φάκος Χαράλαμπος
-Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2019 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Φάκος Χαράλαμπος)
Αίτηση Ασημίνας Γρηγορίου για πλακόστρωση πεζοδρομίου στην Τ.Κ. Ευπαλίου.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Ζέτος Παναγιώτης)   

Πριν από την έναρξη της ημερήσιας διάταξης θα γίνει ενημέρωση από το Δήμαρχο και από υπεύθυνο του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για το παρακάτω θέμα:
Απολογισμός έτους 2018 και προγραμματισμός έτους 2019 του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με βάση τον ΠΕ.Σ.Δ.Α. Στερεάς Ελλάδας.

Προτεινόμενα άρθρα