Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για εργαζόμενους από το Εργατικό Κέντρο και τη ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας υλοποιεί εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες εργασιακές συνθήκες. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ απαντούν σε αυτές τις ανάγκες, προωθώντας την ενδυνάμωση, τη δικτύωση, το συλλογικό πνεύμα, το πέρασμα από τη γνώση στην πράξη και την κοινωνική δράση σε τοπικό επίπεδο (σωματείο, σύλλογος, γειτονιά, κ.λπ.) μέσα από πιλοτικές ενέργειες κοινωνικής δράσης και δικτύωσης.

Τα προγράμματα είναι διάρκειας 50 ωρών, 30 ώρες δια ζώσης και 20 ώρες εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Για το σύνολο των προγραμμάτων κατάρτισης η παρακολούθηση είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής και επιτυχούς ολοκλήρωσης / παρακολούθησης.

Μεταξύ άλλων, τα προγράμματα περιλαμβάνουν Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης,παρέχοντας τόσο τις βασικές όσο και εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες σε αυτό το πεδίο.

Θα υλοποιηθεί, επίσης, ένας αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών με πρόσβαση σε πιστοποίηση για όσους/-ες ολοκληρώσουν επιτυχώς τα συγκεκριμένα προγράμματα.

Η κατάρτιση οργανώνεται έτσι ώστε να συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ανάληψη πρωτοβουλιών και την από κοινού δράση για την αντιμετώπιση ουσιαστικών ζητημάτων κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων είναι : 
1. Αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων με αναφορά στην εργασία και την ασφάλιση
2. Ζητήματα οικονομίας
3. Οικονομικές θεωρίες και ο κόσμος της εργασίας
4. Ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων
5. Ζητήματα διαφορετικότητας, κοινωνική δράση και δικτύωση
6. Το προσφυγικό ζήτημα και ο κόσμος της εργασίας
7. Φύλο και συλλογική δράση σε τοπικό επίπεδο και στο χώρο εργασίας
8. Γραπτός λόγος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας
9. Διαχείριση εργασιακού άγχους
10. Οργανωτικές ικανότητες
11. Δυναμική της ομάδας και επικοινωνία στον εργασιακό χώρο
12. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι – Βασικές Δεξιότητες Εκπαίδευσης Ενηλίκων
13. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ – Εξειδικευμένες δεξιότητες εκπαίδευσης ενηλίκων: Εναλλακτικές εκπαιδευτικές τεχνικές
14. Ψηφιακός εγγραμματισμός στις καθημερινές συναλλαγές
15. Ικανότητες διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας
16. Ψηφιακές δεξιότητες κοινωνικής δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (socialmedia)
17. Οριζόντιες ξενόγλωσσες ικανότητες στο χώρο εργασίας
18. Διακρίσεις στο χώρο εργασίας: Ευαισθητοποίηση & θεσμικό πλαίσιο
19. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία
20. Βασικές Δεξιότητες Η/Υ

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα θεματικά αντικείμενα και να κάνετε την αίτησή ως εξής:

➡ Ηλεκτρονική αίτηση www.inegsee.gr/aitisi
➡Επικοινωνία με τη γραμματεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ναυπακτίας & Δωρίδας στο 2634029614, είτε με τη γραμματεία του Ινστιτούτου Εργασίας / ΓΣΕΕ στο τηλέφωνο 2610624755, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]
➡ Αναλυτικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμαhttp://bit.ly/2o3xoZW

Προτεινόμενα άρθρα