Δύο νέοι αντιδήμαρχοι στη Δωρίδα στις Δ.Ε. Ευπαλίου και Βαρδουσίων

Τους αντιδημάρχους Δωρίδος από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, και για ένα χρόνο, μέχρι τέλους Αυγούστου 2022, ανακοίνωσε ο Γιώργος Καπεντζώνης. 

Διατηρούνται οι αντιδήμαρχοι Λιδωρικίου και Τολοφώνος, Μανώλης Μαυρομμάτης και Σταύρος Πολίτης αντίστοιχα. Νέος αντιδήμαρχος ΔΕ Ευπαλίου ορίζεται ο Ανδρέας Ευσταθίου και στη ΔΕ Βαρδουσίων ο Γιάννης Μπαρμπούτης.

Αναλυτικά

Ο Δήμαρχος Δωρίδος αποφασίζει

Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους, που εκλέχτηκαν με την παράταξη του Δημάρχου, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Δωρίδος με θητεία από 1-9-2021  έως 31-8-2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής  περιόδου: 

  1. Ευσταθίου Ανδρέα (Ευπαλίου) (από 01/09/2021 έως 31/08/2022), έμμισθο.
  2. Μαυρομμάτη Εμμανουήλ (Λιδωρικίου) (από 01/09/2021 έως 31/08/2022),έμμισθο.
  3. Μπαρμπούτη Ιωάννη (Βαρδουσίων)  (από 01/09/2021 έως 31/08/2022),έμμισθο.
  4. Πολίτη Σταύρο (Τολοφώνος) (από 01/09/2021 έως 31/08/2022),έμμισθο.

{Σε ισχύ η υπ’αριθμ. 92/1301/12-2-2021 απόφαση Δημάρχου περί καθορισμού αρμοδιοτήτων και χρόνου θητείας του Αντιδημάρχου (άμισθου) Γλυμίτσα Γεωργίου (από 13-2-2021 έως 12-2-2022)} 

 Οι καθ ύλην αρμοδιότητες

Μανώλης Μαυρομμάτης : Τεχνικά έργα, ύδρευση-αποχέτευση, άρδευση

Γιάννης Μπαρμπούτης: Πολιτική Προστασία

Ανδρέας Ευσταθίου: Καθαριότητα, Κοινωνική Προστασίας και Κοινωνικές Δομές

Σταύρος Πολίτης: Προγραμματισμός, περιβάλλον

πηγή: fokidanews.gr 

Προτεινόμενα άρθρα