Είκοσι μικροεπισκευές που δεν απαιτούν άδεια από τη ΥΔΟΜ

Ποιές εργασίες απαιτούν έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Σκέφτεστε να αλλάξετε τα κουφώματα σας  ή να τοποθετήσετε ηλιακό θερμοσίφωνα;
Θέλετε να επισκευάσετε τη στέγη σας και να κατασκευάστε πέργκολα;
Ενδιαφέρεστε να χτίσετε μπάρμπεκιου στην αυλή και να διαμορφώσετε τον περιβάλλοντα χώρο;
Να βάψετε εξωτερικά ή εσωτερικά το σπίτι σας ακόμα και να αλλάξετε τα κάγκελα του σπιτιού σας;
Μήπως χρειάζεστε ασανσέρ;
Γι’ αυτές και πολλές ακόμη εργασίες ή μικροεπισκευές δεν απαιτείται πλέον να τρέχετε για οικοδομικές άδειες ούτε καν για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

Λύση στο πρόβλημα της πολεοδομικής νομοθεσίας που προϋπέθετε την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία επιχειρεί να δώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με τον νόμο Ν. 4495/2017 «Για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος». Σύμφωνα με το νόμο, για ένα πλήθος εργασιών που αφορούν την ανακαίνιση ή την επισκευή των κτηρίων δεν θα απαιτείται πλέον άδεια από την Πολεοδομία για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή έγγραφη ενημέρωση της Πολεοδομίας από τον ιδιοκτήτη (48ωρη Άδεια), με την προϋπόθεση ότι για την εκτέλεση των εργασιών δεν θα χρησιμοποιούνται ικριώματα (σκαλωσιές δηλαδή). Αν και ο νέος νόμος δεν καταργεί την έκδοση άδειας για εργασίες μικρής κλίμακας, εν τούτοις απαλλάσσει πολλές εργασίες από την υποχρέωση έκδοσης άδειας.

Πότε δε θα απαιτείται πλέον ούτε οικοδομική άδεια, ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας;
1) Για εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής.
2) Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτηρίου, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών που απαιτούνται για τη μετακίνηση των ΑΜΕΑ
3) Εξωτερικοί χρωματισμοί, ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων, ή επισκευή επιχρισμάτων, ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
4) Συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτηρίων.
5) Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα.
6) Συντήρηση, επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
7) Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μέτρων από το φυσικό έδαφος.
8) Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης καθώς και μέτρησης φυσικού αερίου (ρυθμιστές, μετρητές, παροχετευτικοί αγωγοί), εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), υπέργειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
9) Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων
10) Εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης/αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».
11) Τοποθέτηση η εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτήρια (π.χ. ντουλάπες, γλάστρες, κ.λπ.), αλλαγή, τοποθέτηση ή/και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών.
12) Τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι, τραπέζια ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως 3 μ2 σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.
13) Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτήριο με χρήση κατοικία, καθώς και σε κτήριο που διαθέτει οικοδομική άδεια ή υφίσταται νόμιμα, εφόσον δε θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτηρίου με χρήση κατοικίας
14) Κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως 50 τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων, εφ’ όσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις της περιοχής.
15) Κατασκευές όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες, πεζούλια σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.
16) Τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων, τεντών.
17) Διάστρωση δαπέδου ακαλύπτου χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακαλύπτου χώρου.
18) Διαμόρφωση εδάφους έως 0,80μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας μέτρησης των υψομέτρων.
19) Κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα. Έως 2,50 μ ύψους, πλάτους 2,50 μ. βάθους 1.00 μ.
20) Κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακαλύπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Ο νέος νόμος φέρνει αλλαγές και στην έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
Με τις νέες ισχύουσες διατάξεις, οι αιτήσεις για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται ηλεκτρονικά με ευθύνη του υποβάλλοντος μηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αυτόματα, αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και στοιχείων. Το έντυπο της έγκρισης με το σχετικό αριθμό δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών.

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας  απαιτείται για τις εξής εργασίες:
i.   Δοκιμαστικές τομές εδάφους – εκσκαφή με έγγραφο αρχαιολογικής υπηρεσίας
ii.  Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών.
iii.  Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις.
iv. Κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων,  όπως χωνευτήρι, βυθιζόμενων κάδων και δεξαμενή νερού.
v.  Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών.
Προσωρινή κατασκευή  είναι η κατασκευή που αποτελείται εξ ολοκλήρου από ξηρή δόμηση και εγκαθίσταται σε ελαφρά βάση ή με σημειακή θεμελίωση επί του εδάφους, τοποθετείται και απομακρύνεται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτεί εκτεταμένη υποδομή ώστε να αλλοιώνει σοβαρά το φυσικό έδαφος και δεν απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. Τοποθετείται για συγκεκριμένο σκοπό και διάρκεια σε οικοδομήσιμο ή μη χώρο.
vi. Η  κατασκευή ανελκυστήρα για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια.
vii.  Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του 1923 οικισμούς οριοθετημένους.
viii. Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
ix. Τοποθέτηση ικριωμάτων. ΣΑΥ-ΦΑΥ
x. Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.
xi. Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών.
xii.  Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.
xiii. Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων.
xiv. Κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων.
xv. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ.,
xvi. Αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις.
xvii. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
xviii. Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.
xix. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις,
xx. Συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.
xxi. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές.
xxii. Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές.
xxiii. Η κατασκευή  μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης  σε καλλιεργούμενα αγροκτήματα.
xxiv. Κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης.
xxv. Κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας.
xxvi. Ανακατασκευή στέγης, με υποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού.
xxvii. Λειτουργική συνένωση χώρων.
xxviii. Προσθήκη  επιφάνειας  εμβαδού έως πέντε (5) τ.μ., αποκλειστικά για λόγους υγιεινής και χρήσης, σε κτίρια προϋφιστάμενα  της 31ης-1-1983, σε στάσιμους οικισμούς  και σε οικισμούς προ του 1923 και κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, χωρίς να  απαιτούνται  στοιχεία νομιμότητας κτιρίου.
xxix. Εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».
xxx.  Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης.
xxxi.  Στέγαστρα και προστεγάσματα.
xxxii. Επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων,  εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός και οι επεμβάσεις δεν αντίκεινται σε ειδικότερες διατάξεις.

Λόη Κωνσταντίνα
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός 
www.civilandsurvey.gr
facebook: www.facebook.com/civilandsurvey.constructions

Προτεινόμενα άρθρα