Ενεργειακές Κοινότητες: Πρόταση για βιώσιμες και κερδοφόρες επιχειρήσεις

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Απ. Παπαϊωάννου μιλά στην «ε» για τις Ενεργειακές Κοινότητες

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ναυπάκτου και η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ναυπακτίας και Δωρίδος διοργανώνουν την ερχόμενη Τετάρτη ενημερωτική ημερίδα για τις Επενδυτικές Ευκαιρίες μέσω του νόμου για τις Ενεργειακές Κοινότητες. Ο Αποστόλης Παπαϊωάννου, πρόεδρος του πρώτου, μιλά σήμερα στην «ε» και δίνει χρήσιμες πληροφορίες για το τι είναι οι Ενεργειακές Κοινότητες, ποιοι μπορούν να συμμετέχουν, αλλά και ποια το οικονομικά οφέλη από αυτές. 

 

Κύριε Παπαϊωάννου την επόμενη εβδομάδα ο Εμπορικός Σύλλογος και η Ομοσπονδία διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα για τις Ενεργειακές Κοινότητες. Καταρχάς, το πρώτο ερώτημα που γεννάται για να μπει και ο αναγνώστης στη «συζήτηση», είναι το τι είναι οι Ενεργειακές Κοινότητες…

Οι Ενεργειακές Κοινότητες είναι τοπικοί αστικοί συνεταιρισμοί αποκλειστικού σκοπού, μέσω των οποίων οι πολίτες (είτε ως φυσικά είτε ως νομικά πρόσωπα) μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον ενεργειακό τομέα, αξιοποιώντας τις καθαρές πηγές ενέργειας.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο διασφαλίζει ευνοϊκούς όρους για τη σύσταση και τη λειτουργία ενεργειακών κοινοτήτων, με στόχο την ενίσχυση των Οικογενειακών εισοδημάτων, της Τοπικής Επιχειρηματικότητας και την προώθηση της Ενεργειακής Δημοκρατίας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος και η Ομοσπονδία ως φορείς που ασχολούμαστε με την Επιχειρηματικότητα οφείλουμε να αναδείξουμε στους συμπολίτες μας τις επενδυτικές ευκαιρίες που δίνει το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο…

 

Γίνεται λόγος για Επενδυτικές Ευκαιρίες, μέσω αυτών, σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Εξηγήστε μας λίγο περισσότερο γιατί μιλάμε για «Επενδυτικές Ευκαιρίες», καθώς ο κόσμος έχει εδώ και χρόνια μια συστολή απέναντι σε διάφορα σχέδια που του υπόσχονται κέρδη.

Υπάρχει δέσμευση η συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα της Ελλάδος να διπλασιαστεί τα επόμενα δέκα χρόνια και από 18% που είναι σήμερα να φτάσει στο 35%.

Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι το 2028 θα έχουν κλείσει όλα τα λιγνιτικά εργοστάσια της ΔΕΗ.

Είμαστε δηλαδή στην αρχή μιας νέας εποχής, της εποχής της καθαρής ενέργειας, της ηλεκτροκίνησης, της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Τα επόμενα χρόνια πάνω από 35% των διαθέσιμων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διατεθούν στους τομείς αυτούς.

Με δεδομένο την μεγάλη ανάγκη για παραγωγή ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την σημαντική μείωση του κόστους κατασκευής των μονάδων παραγωγής (ειδικά των φωτοβολταϊκών) κάνει τις επιχειρήσεις αυτές βιώσιμες και κερδοφόρες.

Ειδικά για τις Ενεργειακές Κοινότητες που υπάρχει επιπλέον ενίσχυση της τιμής κατά 10% τις κάνει ακόμη πιο ελκυστικές για επένδυση.

 

Το μοντέλο των Ενεργειακών Κοινοτήτων είναι κάτι που σιγά σιγά έρχεται και στην Ελλάδα. Έχουμε παραδείγματα του εξωτερικού πάνω στα οποία μπορούμε να πατήσουμε;

Ουσιαστικά η Ελλάδα θέλει να μεταφέρει το θεσμικό πλαίσιο και την εμπειρία των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών που είναι πρωτοπόροι στον τομέα αυτό.

Στο Βέλγιο, τη Δανία, την Ισπανία και τη Γερμανία, από τα τέλη της δεκαετίας του ’90, πολίτες και τοπικές αρχές έχουν συνασπιστεί στην παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, ενώ εκτιμάται ότι σε όλη την Ε.Ε. υπάρχουν 2.000 ενεργειακές κοινότητες.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η Γερμανία απαριθμεί περίπου 800 ενεργειακές κοινότητες με 160.000 μέλη. Η γερμανική περίπτωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι η δράση και η εμπλοκή των τοπικών Ενεργειακών Κοινοτήτων δεν περιορίζεται στους τομείς της παραγωγής και προμήθειας ενέργειας, αλλά επεκτείνεται και στη λειτουργία και την κατοχή των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας!!!

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μιας Ενεργειακής Κοινότητας που ξεκίνησε το 1986 από μια πρωτοβουλία γονέων της μικρής επαρχιακής πόλης Schönau κατά της πυρηνικής ενέργειας.

Στόχοι της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της παραγωγής ενέργειας από φιλικές για το περιβάλλον τεχνολογίες. Στη συνέχεια, η πρωτοβουλία αυτή εξελίχθηκε στη δημιουργία της ElektrizitatsWerke Schonau και τελικά κατάφερε εκτός από παραγωγή ρεύματος, να αποκτήσει και δικό της δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και δίκτυο πώλησης…

ΔΑΝΙΑ

Στη Δανία, οι Ενεργειακές Κοινότητες γνωρίζουν μεγάλη άνθηση κυρίως στα αιολικά πάρκα.

Οι δέκα από τις αιολικές τουρμπίνες του εμβληματικού αιολικού πάρκου Middelgrunden, που αποτελεί ορόσημο της Κοπεγχάγης, είναι κτήμα ενεργειακής κοινότητας που απαριθμεί 8.552 μέλη και το καθαρό χρηματικό τους κέρδος είναι της τάξεως του 3-4% του επενδυτικού κεφαλαίου.

Συνολικά πάνω από 150.000 οικογένειες στη Δανία συμμετέχουν σε Ενεργειακές Κοινότητες.

 

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές, αφού στην πρόσκληση γίνεται πλέον λόγος για μία νέα ομάδα επενδυτών, πέρα από τις εταιρείες με μεγάλα διαθέσιμα κεφάλαια που για χρόνια είχαν το «μονοπώλιο» στην εκμετάλλευση ΑΠΕ.

Στις Ενεργειακές Κοινότητες μπορεί να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα (εταιρείες), Δήμοι και Περιφέρειες.

Τα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν στις ενεργειακές κοινότητες  μπορεί να είναι οι πάντες, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιωτικοί Υπάλληλοι, Δημόσιοι Υπάλληλοι ακόμη και συνταξιούχοι.

Ο ελάχιστος αριθμός για να δημιουργηθεί μια Ενεργειακή Κοινότητα είναι 15 άτομα.

Κανένας μέτοχος δεν μπορεί να κατέχει πάνω από το 20% των μεριδίων εκτός και αν είναι ΟΤΑ που μπορεί να κατέχει έως 40%.

Με δεδομένο ότι οι επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας απαιτούν  μεγάλα κεφάλαια έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια μια μονοπώληση των επενδύσεων από μεγάλες εταιρείες.

Οι Ενεργειακές Κοινότητες δίνουν την δυνατότητα σε όλους τους πολίτες, ακόμη και με μικρό διαθέσιμο κεφάλαιο να συμμετέχουν στα οφέλη από την επένδυση στις  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Έτσι εξηγείτε ο όρος Ενεργειακή Δημοκρατία που ανέφερα στην πρώτη ερώτηση .

 

Σε πρακτικό επίπεδο μπορείτε να μας περιγράψετε ένα σχήμα, το πώς θα συμμετέχει κάποιος, αλλά και ποιο το κέρδος που θα αποκομίσει από εκεί;

Το πιο κλασσικό σχήμα είναι 15-20 άτομα δημιουργούν μια Ενεργειακή κοινότητα και κατασκευάζουν ένα φωτοβολταϊκό πάρκο 500KW για πώληση του παραγόμενου ρεύματος. Το κόστος κατασκευής είναι περίπου 300.000€ και τα κέρδη 50.000€/χρόνο. Τα έσοδα αυτά είναι για συμβόλαια 20-25 έτη…

Με λίγα λόγια κάθε 10.000€ που επενδύει κάποιος εισπράττει 1.667€/έτος για 20-25 έτη!!!

 

Πρόσφατα σε συζήτηση του δημοτικού συμβουλίου έγινε αναφορά στις Ενεργειακές Κοινότητες, και το πώς ο δήμος Ναυπακτίας μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτές, αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη, τόσο εξοικονομώντας χρήματα όσο και βοηθώντας ομάδες του πληθυσμού με φθηνότερο ρεύμα. Αυτή η παρέμβαση μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα με τη δική σας πρωτοβουλία ή μπορεί οι δρόμοι σας να συναντηθούν κάπου;

Σαφώς και η πρωτοβουλία μας μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα και συνδυαστικά με τις αποφάσεις του Δήμου.

π.χ. Ενεργειακή Κοινότητα με συμμετοχή του Δήμου και τοπικών επιχειρήσεων είναι ένα από τα σχήματα που θα θέλαμε να δούμε να υλοποιείται…

Στην προκειμένη περίπτωση θα είναι μια επένδυση όπου το παραγόμενο ρεύμα θα συμψηφίζεται (net-metering) με την κατανάλωση ρεύματος τόσο του Δήμου όσο και των επιχειρήσεων με σκοπό την μείωση του ενεργειακού κόστους.

Βέβαια ο Δήμος με τα δικά του Νομικά πρόσωπα (ΔΕΥΑΝ, Λιμενικό Ταμείο, Αναπτυξιακή, ΚΕΔΝ) μπορεί να κάνουν  μια Ενεργειακή Κοινότητα χωρίς την συμμετοχή τρίτων, με σκοπό την μείωση των ενεργειακών τους δαπανών μέσω συμψηφισμού (net-metering).

Μπορεί ακόμη, μέρος της παραγόμενης ενέργειας να χρησιμοποιηθεί για συμψηφισμό σε ευάλωτους κοινωνικά πολίτες.

 

Πως θα κλείνατε το κάλεσμά σας προς τους εν δυνάμει συμμετέχοντες στην ημερίδα;

Είναι μία πρώτη ενημερωτική συνάντηση προς όλους, για να πάρουν περισσότερες πληροφορίες, να κάνουν τις ερωτήσεις τους, και στη συνέχεια να εξετάσουν το εάν τους ενδιαφέρει ή όχι να συμμετάσχουν σε κάποιο σχήμα που θα δημιουργηθεί. Το σίγουρο είναι ότι κανείς δεν θα φύγει χαμένος εάν δώσει το παρών, αντιθέτως θα βγει σοφότερος σε ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο ανοίγει το δρόμο για τη εξασφάλιση μελλοντικών εισοδημάτων, μικρότερων ή μεγαλύτερων, ανάλογα με το ύψος της επένδυσης που θέλει να κάνει κάποιος.

Από την έντυπη έκδοση της εφημερίδας «εμπρός»

Προτεινόμενα άρθρα