Εργασίες συντήρησης στην Ε.Ο. Αντιρρίου- Ιτέας-Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας, καθώς και οι ασφαλτικές εργασίες στην ε.ο. Ιτέας – Αντιρρίου, εντός των γεωγραφικών ορίων του δήμου Δωρίδας, για το χρονικό διάστημα μέχρι 10/12/2019.
Ειδικότερα θα υπάρχει προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας:
Για την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας
Τµηµατικά από 13+000 χ/θ έως 80+620 χ/θ Ε.Ο. Ιτέας – Αντιρρίου
Ασφαλτικές εργασίες
α) Στην 53+800 χ/θ (µεγάλη στροφή «Γκλοβίνου) για µήκος 250 µ.
β) Στην 58+700 χ/θ (µετά τον Άγιο Σπυρίδωνα) για µήκος 2.700 µ.
γ) Στην 64+800 χ/θ (περιοχή εισόδου Σεργούλας) για µήκος 4.000 µ.
δ) Στην 70+400 χ/θ (περιοχή µετά τη γέφυρα Μαραθιά) για µήκος 500 µ.
ε) Στην 71+700 χ/θ (περιοχή µετά από είσοδο Σκάλωµα) για µήκος 3.600 µ.
στ) Στην 78+500 χ/θ (περιοχή µετά από Φανερωµένη) για µήκος 600 µ
ζ) Στην 79+800 χ/θ (περιοχή κόµβου Σκάλωµα) για µήκος 600 µ
Οι ανωτέρω ρυθµίσεις θα ισχύουν καθηµερινά από ώρα 07.00’ έως 19:00’.
Λόγω των εργασιών αυτών θα γίνονται ρυθµίσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων που θα ισχύουν καθημερινά από ώρα 07.00’ έως 19:00’.

Προτεινόμενα άρθρα