Κάλεσμα του δήμου Ναυπακτίας για χρήση των κοινόχρηστων χώρων

Με ανακοίνωσή του το αρμόδιο τμήμα του δήμου Ναυπακτίας καλεί τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που τους έχει χορηγηθεί, δικαιούνται να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι 31/03/2019 αίτηση ότι επιθυμούν για το έτος 2019 να κάνουν χρήση του χώρου αυτού, ώστε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και να εκδοθούν εγκαίρως οι απαιτούμενες άδειες.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και θα συνοδεύουν την υποβληθείσα αίτηση αναγράφονται πάνω στο έντυπο της αίτησης το οποίο μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε εδώ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 
Κούκουνα Παρασκευή  26343-60149
Φούφλια Πολυτίμη       26343-60148
Κουτσοσπύρου Μαρία   26343-60111

Προτεινόμενα άρθρα