Μία εικόνα… ένα κείμενο


Μία εικόνα…

© Nicephore Niepce: View from the window, Le Gras, 1826


…ένα κείμενο

Γράφει ο Βασίλης Βούκλιζας

Η ιστορία της Φωτογραφίας από τεχνικής πλευράς είναι σίγουρα άγνωστη στον μέσο αναγνώστη αλλά και στον απλό χρήστη της φωτογραφικής μηχανής. Από την εποχή του Αριστοτέλη είχε περιγραφεί το φαινόμενο του σκοτεινού θαλάμου (camera obscura) και βρήκε μεγάλη εφαρμογή στα χρόνια της Αναγέννησης. Ο καλλιτέχνης-ζωγράφος καθόταν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και αντέγραφε στο χαρτί το είδωλο του αντικειμένου που βρισκόταν έξω και σχηματιζόταν αντεστραμμένο από την μικρή τρύπα της μιάς πλευράς στον απέναντι τοίχο του δωματίου, όπως ακριβώς συμβαίνει με τον αμφιβληστροειδή του ματιού.
           
Η επί χρόνια προσπάθεια συνίστατο πλέον στο να καταστεί δυνατόν η εικόνα να σταθεροποιηθεί
μόνιμα. Αυτός πού μπόρεσε πρώτος να το καταφέρει ήταν ο Νικηφόρος Νιέπς στα 1826 και η φωτογραφία που βλέπουμε παραπάνω θεωρείται ότι είναι η πρώτη στην ιστορία. Απεικονίζει τις στέγες των απέναντι σπιτιών από το παράθυρο του σπιτιού του. Χρησιμοποιήθηκε μία πλάκα από κασσίτερο καλυμμένη με ιουδαϊκή άσφαλτο. Ο χρόνος έκθεσης που απαιτήθηκε για να γίνει η λήψη και να «γράψει» η εικόνα ήταν
8 ώρες!!!
             
Απείχαμε ένα περίπου αιώνα από την εμφάνιση του φίλμ σε μορφή ζελατίνας και δύο περίπου αιώνες από την ψηφιακή καταγραφή.

Προτεινόμενα άρθρα