Με τηλεδιάσκεψη το δημοτικό συμβούλιο Δωρίδας την Τρίτη

Στις 7 το βράδυ της Τρίτης 7 Απριλίου και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Δωρίδας.

Η λίστα των θεμάτων της ημερήσιας διαταξης έχει ως εξής

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δωρίδος και του «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.», για την Ανάθεση Καθαριότητας, Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων της Νήσου Τριζoνίων Δ.Ε. Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδος στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. και Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος)
Αποδοχή πίστωσης και αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2020 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων τρέχοντος έτους. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος)
Απαλλαγή των αναλογούντων τελών παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου και του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού, στις επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, κ. Ταράτσας Δήμος)
Τροποποίηση της παραγράφου 2 στο αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ. 75/2019 ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για την ολοκλήρωση του έργου «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» CEF-WIFI4EU. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος δημιουργίας δικτύων WI-FI, κ. Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος)
Επιλογή υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Δωρίδος, για το έτος 2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)

Προτεινόμενα άρθρα