Μ. Ζιαμπάρα: Οι Συμπληγάδες στο δρόμο για την Ανάπτυξη

Η συζήτηση για την πολυπόθητη ανάπτυξη πάντα είχε και έχει ενδιαφέρον, παρόλο που συχνά κινδυνεύει να γίνεται κοινότυπη, καθώς επαναλαμβάνονται τα ίδια και τα ίδια, τα οποία μάλιστα κατά κόρον ακολουθούν μια δαιδαλώδη πορεία με έντονα τα χαρακτηριστικά της θεωρητικολογίας. Τη συγκεκριμένη περίοδο η συζήτηση για την ανάπτυξη μονοπωλεί, θα έλεγε κανείς, την επικαιρότητα. Από τη μια πλευρά, λόγω της προεκλογικής περιόδου η ανάπτυξη της Ναυπακτίας  βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα όλων των υποψηφίων. Από την άλλη πλευρά το Β’ Αναπτυξιακό Συνέδριο που διοργανώνεται  από την ΟΣΥΝ δίνει μια πολύ καλή ευκαιρία επιστημονικής προσέγγισης του θέματος με την ελπίδα να μπορέσουμε ως τοπική κοινωνία να οριοθετήσουμε την έννοια της ανάπτυξης της Ναυπακτίας και με κοινή πλέον σύμπλευση όλων στον κοινό προορισμό και στόχο να ξεπεράσουμε τις Συμπληγάδες.

Προσδιορίζοντας επιστημονικά  την έννοια της τοπικής ανάπτυξης διαπιστώνει κανείς ότι είναι αναγκαία η αξιοποίηση όλων των τοπικών παραγόντων που σχετίζονται τόσο με φυσικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά όσο και με το σύνολο των θεσμικών, φυσικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών πόρων που αποτελούν το υπόβαθρο της περιοχής. Βασικά και πολύ χρήσιμα εργαλεία σε αυτή την πορεία είναι η γνώση, η συνεργασία που οδηγεί σε συμμετοχικότητα και συνέργειες, καθώς και οι αναγκαίες θεσμικές διαδικασίες και πολιτικές.

Η μη ορθή διαχείριση και αξιοποίηση των παραπάνω παραγόντων και εργαλείων  μετατρέπονται σε Συμπληγάδες στο δρόμο προς την ανάπτυξη. Επιγραμματικά και μόνο αναφέρουμε κάποιες τέτοιες παραμέτρους που λειτουργούν ανασταλτικά στην πορεία για την ανάπτυξη.

Η αντίληψη ότι θέλουμε την ανάπτυξη εδώ και τώρα και για όλα μαζί. Η διαδικασία όμως της ανάπτυξης προϋποθέτει βήματα, πρέπει να έχει  αρχή μέση και τέλος. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να ιεραρχηθούν οι στόχοι και να δοθούν προτεραιότητες. Για το λόγο αυτό ο διάλογος πρέπει να οδηγήσει στην επιλογή εκείνου του στόχου  που θα φέρει ορατά αποτελέσματα σε συγκεκριμένο χρόνο, ώστε η επίτευξη να αποτελέσει οδηγό για το επόμενο βήμα. Το παράδειγμα της ορεινής Ναυπακτίας που έγινε τουριστικός προορισμός είναι πολύ χαρακτηριστικό. Με οδηγό τις καλές πρακτικές που έφεραν αυτό το αποτέλεσμα και αξιοποιώντας  την πολύ μεγάλη εμπειρία που έχει η Αιτωλική Αναπτυξιακή  σε αυτό τον τομέα πρέπει να σχεδιαστούν τα επόμενα βήματα με επιστημονικά εργαλεία, ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες και βάζοντας κάθε φορά συγκεκριμένους προς επίτευξη στόχους. 

Η στρεβλή αντίληψη που συνδέει την ανάπτυξη μόνο με τον τουρισμό και εν συνεχεία την τουριστική ανάπτυξη με την παροχή υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό οι προσπάθειες δεν επικεντρώνονται στην παραγωγή αγαθών και έτσι χάνεται η δυνατότητα αξιοποίησης όλων των πόρων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.

Η αδυναμία συνεργασίας και δημιουργίας συνεργειών. Το μοντέλο της «από κάτω και προς τα πάνω» ανάπτυξης προϋποθέτει συναντίληψη και συμπόρευση. Καθίσταται δηλαδή αναγκαία η συνεργασία όλων των φορέων σε όλα τα επίπεδα έτσι ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες και να ξεπεραστούν αγκυλώσεις και εμπόδια. Για παράδειγμα η συνεργασία των εμπορικών και τουριστικών επιχειρήσεων, των επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων και ενώσεων  θα ενδυναμώσει το ρόλο τους τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του μέσα από την κατάθεση και στήριξη καινοτόμων προτάσεων αλλά κυρίως μέσα από την ενεργοποίηση, τη συμμετοχή και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής.

Διοικητικές και θεσμικές δυσλειτουργίες. Η ανάπτυξη της Ναυπακτίας δεν μπορεί να εγκλωβίζεται σε τοπικιστικούς ανταγωνισμούς ούτε πρέπει να συνδέεται με τα γεωγραφικά και διοικητικά της όρια. Η ανάπτυξη, που πρέπει να είναι αποτέλεσμα ευρύτερου σχεδιασμού και συνεργειών, απαιτεί  να ξεπεραστούν τοπικιστικές αντιλήψεις που πηγάζουν από ψηφοθηρικά κριτήρια. Στην εποχή «του Κλεισθένη» χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή μην κυριαρχήσουν στο δημοτικό συμβούλιο τοπικιστικές λογικές προκειμένου να επιτευχθεί η κυβερνησιμότητα. Επιπλέον η ανάπτυξη δεν θα πρέπει να σχεδιάζεται μέσα στα διοικητικά όρια κάθε περιοχής. Είναι ανάγκη να διαμορφωθεί ένα κοινό μέτωπο αξιοποιώντας όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ευρύτερης περιοχής Μεσολόγγι, Θέρμο, Ναυπακτία, Δωρίδα. 

Είναι βέβαιο ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα τις τελευταίες δυο δεκαετίες. Μελετώντας και αξιοποιώντας, τις καλές πρακτικές που οδήγησαν στο μέχρι σήμερα θετικό αποτέλεσμα και παράλληλα συνειδητοποιώντας τις συμπληγάδες που πρέπει να ξεπεραστούν οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις του μοντέλου ανάπτυξης που επιδιώκουμε να ακολουθήσουμε ως περιοχή.

Από την έντυπη έκδοση της εφημερίδας «εμπρός» 

Προτεινόμενα άρθρα