Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για την Κοινωφελή Εργασία-Ποιες οι θέσεις στο δήμο Ναυπακτίας

Ξεκινάει σήμερα στις 11.00 π.μ. η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «προώθηση της απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δήμους, περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων», σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση.

Σύφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, η δράση έχει στόχο την ενίσχυση-προώθηση της απασχόλησης των ανέργων, με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού, και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 στις 11.00 π.μ.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

■ Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι.

■ Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

■ Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι.

■ Ανεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.

■ Εγγεγραμμένοι άνεργοι άνω των 29 ετών.

■ Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ.

■ Εγγεγραμμένοι άνεργοι, δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Οι δυνητικά ωφελούμενοι υποβάλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2020.

Οι άνεργοι που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση κατατάσσονται σε προσωρινό πίνακα ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:

■ Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

■ Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του-ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

■ Αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω.

■ Ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό.

■ Ηλικία.

■ Αριθμός ανήλικων τέκνων.

■ Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

■ Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

■ Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «προώθησης της απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού www.oaed.gr.

πηγή: efsyn.gr 

Οι θέσεις στο δήμο Ναυπακτίας 

Όπως έχει αναφέρει σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα εμπρός κατά το πρόσφατο παρελθόν οι θέσεις του δήμου Ναυπακτίας είναι οι εξής:

Σύμφωνα με πληροφορίες της “εμπρός” οι Ειδικότητες του δήμου Ναυπακτίας είναι οι εξής:

Διοικητικές υπηρεσίες

ΤΕ Διοικητικού/ Διοικητικού-Οικονομικού 1

ΠΕ Διοικητικού/ Διοικητικού-Οικονομικού 1

Οικονομικές υπηρεσίες

ΠΕ Οικονομικού/ Λογιστικής/ Οικονομικού Λογιστικού 2

Κοινωνικές υπηρεσίες

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 2

ΔΕ Βοηθών βρεφονηπιοκόμων/ Κοινωνικών επιμελητών 3

ΔΕ Μαγείρων 1

ΔΕ Βοηθών μαγείρων 1

ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας 1

ΠΕ Αγγλικής φιλολογίας 2

ΔΕ Μουσικής εξειδίκευσης πιάνο 1

ΠΕ Δασκάλων 2

ΠΕ Ψυχολόγων 1

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών 1

ΥΕ Βοηθητικών χειρονακτικών εργασιών 3

Περιβαλλοντικές υπηρεσίες

ΥΕ Βοηθητικών χειρονακτικών εργασιών 26

ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 3

ΔΕ Υδραυλικών 1

ΔΕ Εργοδηγών δομικών έργων 1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνητών 1

Ελαιοχρωματιστών 1

Τεχνικές υπηρεσίες

ΔΕ Σιδεράδων-αλουμινάδων 1

ΔΕ Οικοδομικών εργασιών 3

ΥΕ Βοηθών ασφαλτοστρώσεων 2

ΔΕ Τεχνικών Πλακοστρώσεων 4

ΤΕ Πολιτικών μηχανικών Έργων υποδομής 1

ΤΕ Πολιτικών μηχανικών δομικών έργων 1

ΥΕ Βοηθών ελαιοχρωματιστών 1

ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 3

ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό οικοδομικών εργασιών 2

Προτεινόμενα άρθρα