Οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού για προφύλαξη από τον κορωνοϊό

Δείτε στις παρακάτω εικόνες οδηγίες για την προφύλαξη από τον κορωνοϊό, τις οποίες απέστειλε ο Ερυθρός Σταυρός προς δημοσίευση και ενημέρωση.

Προτεινόμενα άρθρα