Ο ρόλος του δήμου για τις ανεμογεννήτριες στο «Μακρυνόρος»

Η άκρως δραστήρια «Κίνηση Πολιτών για την Προστασία των Βουνών της Αιτωλοακαρνανίας», που εστιάζει στην «άνθιση» των ανεμογεννητριών στο νομό, με νέα παρέμβασή της αναφέρεται στον αιολικό σταθμό που δρομολογείται για τη θέση  «Μακρυνόρος» των Δ.Ε. Πυλλήνης και Αποδοτίας του δήμου Ναυπακτίας. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε επιχειρεί να αναδείξει το ότι η συγκεκριμένη υπόθεση προχωρά χωρίς όλα αυτά τα χρόνια να ενημερώνεται η τοπική κοινωνία!

Κάνοντας ιστορική αναδρομή τού θέματος, περνά από όλα τα στάδιά του, φτάνοντας στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου, όπου στις 26-5-2015 διαβιβάστηκε αντίγραφό της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση προς τα Περιφερειακά Συμβούλια προκειμένου όπως ορίζει ο νόμος να δημοσιευτεί (η ΜΠΕ) για να γνωμοδοτήσουν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και το ενδιαφερόμενο κοινό (π.χ. οι κάτοικοι της περιοχής) μέσω της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, σε διάστημα 35 εργάσιμων ημερών.

«Η δημόσια διαβούλευση «διεξήχθη», το χρονικό διάστημα παρήλθε, αλλά κανείς από το ενδιαφερόμενο κοινό δεν κατέθεσε τις απόψεις ή τις ενστάσεις του για το έργο, επειδή κανείς δεν έλαβε γνώση για την δημοσίευση της ΜΠΕ και για την διεξαγωγή της διαβούλευσης, κάτι που είναι παράνομο, όπως αναφέρεται ξεκάθαρα στον νόμο 4014/2011», αναφέρει η ανακοίνωση της Κίνηση Πολιτών, παραθέτοντας ακολούθως τις θετικές γνωμοδοτήσεις που δόθηκαν από το σύνολο των φορέων, πλην ενός, όπως σημειώνει. «Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας… ΔΕΝ βρέθηκε!», αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας: «Δηλαδή, γνωμοδότησαν θετικά (στα κρυφά) όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά η τοπική κοινωνία η οποία θίγεται άμεσα από τις επιπτώσεις του έργου και θα έπρεπε να γνωμοδοτήσει πρώτη από όλους, δεν ενημερώθηκε από την Περιφέρεια ούτε από τον Δήμο για την διεξαγωγή της Δημόσιας Διαβούλευσης, και έτσι δεν γνωμοδότησε ποτέ! Αυτό το γεγονός, λειτούργησε προς όφελος της εταιρείας, φυσικά».

Επιμένοντας, η ανακοίνωση, στη συνέχεια πως η τοπική κοινωνία εξακολουθούσε να μην ενημερώνεται για το θέμα, ακολούθησε στις 11 Μαρτίου του 2016 η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από τους γενικούς γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων λαμβάνοντας υπόψη όλες τις θετικές γνωμοδοτήσεις επί της Μ.Π.Ε του έργου, για να γίνει ακολούθως την ίδια ημέρα η επιβαλλόμενη από την νομοθεσία δημοσίευση και ανάρτηση της ΑΕΠΟ στον ειδικό διαδικτυακό τόπο με διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr.

Και συνεχίζει: «Από την ημερομηνία αυτή (11-03-2016) και για διάστημα 30 ημερών  υπήρχε η δυνατότητα να κατατεθεί προσφυγή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κατά της συγκεκριμένης ΑΕΠΟ από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο που ενδεχομένως να είχε κάποια ένσταση επ΄ αυτής, αλλά ούτε αυτό συνέβη γιατί κανείς δεν έλαβε γνώση για ακόμα μια φορά»! Σήμερα που μιλάμε, το έργο βρίσκεται το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο αδειοδότησης (εκκρεμούν μέχρι τις 04-02-2020 μερικές τυπικές γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών επί του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ), λίγο πριν εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης και ξεκινήσουν τα έργα.

Όλα τα παραπάνω έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και προσπάθησα, πρέπει να σας πω, στη διάρκεια των ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης να ερευνήσω το τι συνέβη με την περίπτωση της γνωμοδότησης του δημοτικού συμβουλίου, έστω κι αν αυτή έχει τυπικά τη δύναμη μόνο μιας γνωμοδότησης και τίποτα παραπάνω. Στην προσπάθεια που κατέβαλα, μιλώντας μεταξύ άλλων με άνθρωπο της πρώην δημοτικής αρχής, η απάντηση που πήρα, με επιφύλαξη βέβαια από τον ίδιο, είναι πως το συγκεκριμένο θέμα μάλλον έχει περάσει από το δημοτικό συμβούλιο, με τη θετική μάλιστα, όπως μου είπε, άποψη κάποιων εκ των τότε προέδρων τοπικών κοινοτήτων που τους αφορά. Περισσότερα στοιχεία δεν κατάφερα να βρω, όπως για παράδειγμα το τι αναφέρει η συγκεκριμένη απόφαση του κορυφαίου οργάνου του δήμου, γι’ αυτό βάζω άνω τελεία εδώ, και θα συνεχίσω την έρευνά μου με περισσότερα επ’ αυτής στο επόμενο τεύχος.

Κρατώ βέβαια τη συγκεκριμένη αναφορά της ανακοίνωσης πως «Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας… ΔΕΝ βρέθηκε!», γιατί αυτό ως νόημα μπορεί να σημαίνει περισσότερα του ενός πράγματα, κι όχι μόνο το ότι δεν έχει πάρει απόφαση το δημοτικό συμβούλιο, όπως είναι η πρώτη σκέψη όλων.

 

 

 

 

 

Προτεινόμενα άρθρα