Πέντε τετράμηνες προσλήψεις λόγω κορονοϊού στο δήμο Δωρίδας

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους τέσσερις μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, συνολικά πέντε ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κωροναϊού COVID-19.

Οι θέσεις αφορούν το Λιδωρίκι και είναι 1 για ΔΕ Διοικητικού, 1 για ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 για οδηγό, 1 για ΤΕ Πληροφορικής και 1 για ΔΕ χειριστών ΜΕ (JCB).

Διαβάστε αναλυτικα για τα προσόντα και τις διαδικασίες ΕΔΩ

Προτεινόμενα άρθρα