Παράταση για το ασύρματο δίκτυο στη Δωρίδα

Έως το Σεπτέμβριο η παράδοση του έργου με απόφαση του δημάρχου

Με απόφαση του Δημάρχου Δωρίδας χορηγείται παράταση της διάρκειας του χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας με εγκατάσταση του έργου «Δημιουργία ασύρματου δικτύου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου WIFI4EU», έως τις 24-9-2020.

Στην απόφασή του ο Γ. Καπεντζώνης έλαβε μεταξύ άλλων υπόψιν τα εξής:

  • Την αίτηση της αναδόχου εταιρίας, σύμφωνα με την οποία: λόγω των μέτρων που ελήφθησαν στη χώρα μας και σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της πανδημίας COVID 19, δημιουργήθηκαν προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στη διαθεσιμότητα του απαραίτητου εξοπλισμού με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου εντός των χρονικών ορίων της σύμβασης. Για το λόγο αυτό εκτιμάται ότι θα χρειαστούν.
  • Το γεγονός ότι ο ανάδοχος υπέβαλλε εμπρόθεσμα αίτημα παράτασης διάρκειας της σύμβασης και ότι με την αιτούμενη παράταση θα ολοκληρωθεί η προμήθεια με εγκατάσταση για τη Δημιουργία ασύρματου δικτύου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου WIFI4EU.
  • Την από 30-4-2020 επίσημη κοινοποίηση της παράτασης προθεσμίας για δικαιούχους του WiFi4EU, που έχει ως εξής: Υπό τις παρούσες συνθήκες της κρίσης του κορονοϊού που πλήττει δήμους και περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη, ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA), σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποφάσισε να μετριάσει τις επιπτώσεις της κρίσης στην ανάπτυξη των δικτύων WiFi4EU. Σ ́ αυτή τη δύσκολη συγκυρία, επιθυμούμε να σας βοηθήσουμε να χρησιμοποιήσετε το κουπόνι σας. Γι ́ αυτό, η Επιτροπή σάς ενημερώνει ότι η αρχική 18μηνη περίοδος εφαρμογής που χορηγήθηκε για την ολοκλήρωση και τη δήλωση της εγκατάστασης καθώς και για τη λειτουργία του δικτύου σας WiFi4EU, παρατείνεται κατά 8 επιπλέον μήνες.
  • Το γεγονός ότι η καθυστέρηση ολοκλήρωσης οφείλεται κυρίως στην πανδημία του κορωνοϊού.
  • Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρίας.

 

Προτεινόμενα άρθρα