Πολύ σωστή και σοβαρή πρόταση και διαπίστωση.

Πολύ σωστή και σοβαρή πρόταση και διαπίστωση.