Προτάσεις τριών μηχανικών πάνω στο νέο ΓΠΣ Ναυπάκτου

Των Μηχανικών Ναυπάκτου: Θεόδωρος Κάντζος, Δημήτρης Πανάγος, Κωνσταντίνος Πατούχας

Το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) για τη Δημοτική Ενότητα Ναυπάκτου βρίσκεται στη Β1 φάση του, όπου φορείς και πολίτες οφείλουν να θέσουν προτάσεις αλλά και αντιρρήσεις για την προτεινόμενη χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση του τόπου τους κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης  διαβούλευσης και πριν την οριστική διαμόρφωση πρότασης στη Β2 φάση.

Στα βασικά χαρακτηριστικά της πρότασης, όσον αφορά στο πολεοδομικό συγκρότημα της Ναυπάκτου, είναι ότι στις εννιά (9) πολεοδομικές ενότητες του υπάρχοντος ΓΠΣ Ναυπάκτου προστίθενται άλλες δύο (2) στην περιοχή που οικοδομείται ως «Συνοικισμός Παλαιοπαναγιάς», με βόρειο τμήμα από την παλιά εθνική οδό ως το χείμαρρο Βαρειάς την ΠΕ.10/Καστράκι-Παλαιοπαναγιάς και νότιο παραθαλάσσιο τμήμα την ΠΕ.11/Παλαιοπαναγιά.

Σε όλες τις ενότητες προτείνονται χρήσεις γης, πολεοδομικές πυκνότητες καθώς και μέσος συντελεστής δόμησης. Σε κάποιες περιοχές εξειδικεύονται χρήσεις όχι όμως με τη λογική του υπάρχοντος ΓΠΣ και τις διατάξεις του παλαιότερου νόμου Τρίτση. Η συγκεκριμένη μελέτη εκπονείται πλέον με τις διατάξεις του 1997 και εφαρμόζονται οι χρήσεις γης του Προεδρικού Διατάγματος 59/2018. Συνεπώς η έγκριση του γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και όχι με ΠΔ, όπως προβλέπουν οι νέες διατάξεις (2014 & 2020) για τα ΓΠΣ, που έγιναν πλέον Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ).

Κεντρική ιδέα της πρότασης, που στηρίζεται και στις κατευθύνσεις του νέου Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου (ΠΧΣ) που εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε το 2021, είναι η σημαντική τάση ανάπτυξης της παραθαλάσσιας Ναυπακτίας στα επόμενα δέκα (10) χρόνια. Τεκμηριώνεται μεγάλη αύξηση και επέκταση του σχεδίου πόλεως, που υπερδιπλασιάζεται στην πρόταση με την ένταξη και πολεοδομική ρύθμιση της περιοχής Παλαιοπαναγιάς. Με τον τρόπο αυτό μπαίνει μια πολεοδομική ομπρέλα ως θεραπεία στην ακανόνιστη ανάπτυξη μιας σημαντικής έκτασης της πόλης που με το χρόνο ξέφυγε από τους πολεοδομικούς κανόνες.

Οι δύο (2) πολεοδομικές ενότητες της Παλαιοπαναγιάς (ΠΕ.10-11) και η αντίστοιχη του Στενού/Ελαιοστάσιου  (ΠΕ.1) είναι επεκτάσεις στη Δυτική περιοχή  με φυσικά όρια το Πλατανόρεμα δυτικά, την Παράκαμψη της πόλης βόρεια και Στενό – χείμαρρο Βαρειάς ανατολικά.

Οι πέντε (5) πολεοδομικές ενότητες Γήπεδο (ΠΕ.2), Ψανή (ΠΕ.3), Κάστρο (ΠΕ.4), Κέντρο (ΠΕ.5) και Καινούργιο Χωριό/Αφροδίτη (ΠΕ.6) είναι η Κεντρική περιοχή που ορίζεται από Στενό – χείμαρρο Βαρειάς δυτικά και χείμαρρο Σκα(λας) ανατολικά.

Στην Ανατολική περιοχή περιλαμβάνονται οι πολεοδομικές ενότητες  Λυγιά Ναυπάκτου (ΠΕ.7), Ξηροπηγάδου (ΠΕ.8) και Λυγιά Νιοκάστρου (ΠΕ.9) με φυσικά όρια το χείμαρρο Σκα(λας) δυτικά, την Παράκαμψη της πόλης βόρεια και την περιοχή του Τζαβαρορέματος ανατολικά.

Ο αστικός άξονας

Για την εύρυθμη κυκλοφοριακή λειτουργία και ανάπτυξη της μελλοντικής πόλης των 30.000 κατοίκων προτείνεται οι τρείς πολεοδομικές περιοχές να επικοινωνούν μεταξύ τους κυρίως με ένα νέο άξονα που προφανώς καλείται να εξυπηρετήσει και μεγάλο ποσοστό της διαμπερούς κυκλοφορίας της πόλης. Αυτός ο άξονας σε συνδυασμό με μια βελτίωση της υφιστάμενης Παράκαμψης θα επωμιστούν το σύνολο του κυκλοφοριακού φόρτου. Στη Δυτική περιοχή ο νέος άξονας θα αποτελέσει τον βόρειο οριακό δρόμο (παραχειμάρριος Βαρειάς) του νέου σχεδίου πόλης στην πολεοδομική ενότητα Καστράκι Παλαιοπαναγιάς (ΠΕ.10). Στην Κεντρική περιοχή θα είναι ο νέος οριακός δρόμος του υφιστάμενου σχεδίου πόλης με ένα, δύο ή τρία υπόγεια τμήματα (τούνελ) στους λόφους του Κάστρου και της Βαρναράχης. Στην ανατολική περιοχή ο νέος άξονας προτείνεται ως άξονας των νέων επεκτάσεων του σχεδίου με τελική σύνδεση στην Παράκαμψη.

ΕΙΚΟΝΑ 1 : ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ως χάραξη ο νέος αστικός άξονας ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό την από 1973 προμελέτη (του Υ.Δ.Ε.) της εθνικής οδού Θερμοπυλών – Ιτέας – Αντιρρίου που θα λειτουργούσε ως περιμετρικός δρόμος (βλέπε ring road) του τότε ρυθμιστικού πλαισίου της Ναυπάκτου. Ο νέος άξονας ορθά σχεδιάζεται με βάση την προοπτική της πόλης και όχι απαραίτητα με τα σημερινά δεδομένα της. Οι προτεινόμενες υπόγειες χαράξεις μειώνουν δραστικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου αυξάνοντας παράλληλα το κόστος κατασκευής σε επίπεδα ώστε να χρειάζεται οπωσδήποτε λεπτομερέστερη εκτίμηση.

Το έργο του νέου αστικού άξονα, που μπορεί να εκτελεστεί τμηματικά και επεκτεινόμενο σε φάσεις κατασκευής, πρέπει να αντιμετωπιστεί ως το σημαντικότερο έργο για το μέλλον της πόλης.

Ως Α Φάση πρέπει να δρομολογηθεί η κατασκευή του εσωτερικού δακτυλίου (inner ring road). Ο δακτύλιος αυτός θα ενώνει από δυτικά, μέσω του νέου παραχειμάρριου άξονα Βαρειάς, τη νέα λιμενική εγκατάσταση με την Παλιά Εθνική Οδό και την οδό Θέρμου στο Στενό. Η βόρεια συνέχειά του, με υπόγεια τμήματα στο βόρειο τμήμα της Λαγκαδούλας, στην Εβραιόλακα και στη Βαρναράχη, θα φτάνει ανατολικά στο χείμαρρο Σκα(λας) και από εκεί ως τη χωροθετημένη μαρίνα μέσω του βελτιωμένου παραχειμάρριου άξονα.

Στη Β Φάση υλοποιούνται οι άξονες στη δυτική ή ανατολική περιοχή με εκπόνηση της Πράξης Εφαρμογής και την οριστική πολεοδόμηση της Παλαιοπαναγιάς (ΠΕ.10-11) ή των νέων ανατολικών επεκτάσεων (ΠΕ.8-9). Ο προτεινόμενος, από το νέο ΓΠΣ, κλάδος στην ανατολική περιοχή θα πρέπει να επαναξιολογηθεί ως προς τη χάραξή του με βορειότερη ανάπτυξη, στη ζώνη της γραμμής υπερυψηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ ή/και με υπόγειο της Ζωοδόχου Πηγής τμήμα σε συνδυασμό με τον τελικό κόμβο στον Άγιο Αντρέα.

Ως βέλτιστη λύση για τις συνδέσεις στο σύνολο των υφιστάμενων ή μελλοντικών αστικών αξόνων προτείνεται η ανάπτυξη κυκλικών κόμβων.

Πρόβλεψη ζώνης για τη διέλευση της Διαγώνιας οδού, στο Ελαιοστάσι και δυτικά της Δάφνης, θα προλάβει μελλοντικές πολεοδομικές ανατροπές,  ενώ η βελτίωση της Παράκαμψης θα πρέπει να ξεκινά από τη βελτίωση των ισόπεδων κόμβων. Κρίσιμη παράμετρος για την πόλη είναι η διαμόρφωση κόμβου στο λόφο του Κάστρου που θα δώσει τη δυνατότητα να διαμορφωθούν συνθήκες τουριστικής υποδοχής με δημιουργία χώρου στάθμευσης και ανάδειξη της βόρειας πύλης του Κάστρου.

Το Διοικητήριο

Για το Διοικητήριο της πόλης η πρόταση προβλέπει τη διατήρησή του στη θέση που βρίσκεται μέχρι σήμερα στα ανατολικά του Κάστρου και για υποστηρικτικές λειτουργίες του Δήμου την εκμετάλλευση του ημιτελούς ανοικτού κολυμβητηρίου εντός του προβλεπόμενου, από το παλιό ΓΠΣ, ανατολικού αθλητικού κέντρου του Λυγιά Νιοκάστρου (ΠΕ.9). Η πρόταση αυτή διαφοροποιείται από τις κατευθύνσεις του υφιστάμενου χωροταξικού σχεδιασμού, που ποτέ δεν υλοποιήθηκαν, με το Διοικητήριο στον Άγιο Νικόλαο του Λυγιά Ναυπάκτου.

Η πρόβλεψη της παλιότερης χωροθέτησης παρόλο που είναι σε αδόμητο κυρίως σημείο, όπου βρίσκεται και δημοτική έκταση, δεν έχει πλέον τις πολεοδομικές προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί. Αναπτύχθηκε τα τελευταία τριάντα χρόνια ως αμιγής κατοικημένη ζώνη – προάστιο (suburb) σε εφαρμογή των προβλέψεων της επέκτασης του 1978 και όχι της πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης της ΕΠΑ ως νέο πολεοδομικό κέντρο (Sede Centrale).

Η προτεινόμενη διατήρηση του Διοικητηρίου στα ανατολικά του Κάστρου αναστέλλει – ακυρώνει και την πρόβλεψη του υπάρχοντος ΓΠΣ για διαμόρφωση Πολιτιστικού Πάρκου με την αξιοποίηση των ευρισκόμενων εκεί δημόσιων και δημοτικών κτιρίων.

Η υιοθέτηση της πρόσφατης πρότασης εγκατάστασης διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου, με κατάλληλη μετατροπή του ημιτελούς ανοιχτού κολυμβητηρίου στο Λυγιά Νιοκάστρου, και η παράλληλη χωροθέτηση  Πυροσβεστικής και Αστυνομίας στο δημόσιο κτήμα ΑΒΚ312, των προσχώσεων του χειμάρρου Σκα(λας), δείχνει να διαμορφώνει ένα νέο σημείο αναφοράς της πόλης. Ήδη εκεί, σε εφαρμογή των προβλέψεων του υφιστάμενου ΓΠΣ, έχει εγκατασταθεί το ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας (ΑΒΚ279), αθλητικό κέντρο (ΑΒΚ281) και Βιομηχανική Περιοχή.

Ωστόσο, η μείωση των αναγκαίων αθλητικών υποδομών και η ανάπτυξη πολλών χρήσεων σε μια περιοχή χωρίς αναπτυγμένο αστικό ιστό θα δημιουργήσουν ζητήματα στην εφαρμογή και λειτουργία των προβλέψεων. Ειδικά η λειτουργία διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου στο Λυγιά Νιοκάστρου με την παράλληλη λειτουργία των κεντρικών εγκαταστάσεων δημιουργεί προβληματισμούς λειτουργικής και κυκλοφοριακής διάχυσης.

Το Διοικητήριο της πόλης αποτελεί σημαντικό συμβολισμό για μια πόλη, πόσο μάλλον για μια ιστορική πόλη όπως η Ναύπακτος. Η εξέλιξή της τα τελευταία τριάντα χρόνια έχει διαμορφώσει δεδομένα που πρέπει να συνεκτιμηθούν όπως η αναγκαία αποφόρτιση του Ιστορικού Κέντρου, ο επιζητούμενος ορθολογισμός στην ανάπτυξη και διαχείριση των χρήσεων και οπωσδήποτε η μελλοντική κυκλοφοριακή λειτουργία της πόλης.

Ως ιδανική λύση στη χωροθέτηση του νέου Διοικητηρίου της πόλης  πρέπει να αξιολογηθεί μια λύση που έχει αναφορά ακόμη και στο πρώτο σχέδιο της πόλης του 1838. Σε μια περιοχή, εντός και πλησίον του εσωτερικού δακτυλίου, που βρίσκεται σε πολεοδομική εκκρεμότητα εδώ και τριάντα χρόνια, στο νότιο τμήμα της πολεοδομικής ενότητας του Γηπέδου (ΠΕ.2) και εντός των επεκτάσεων του υπάρχοντος ΓΠΣ, όπου ακόμη υπάρχει σε εκκρεμότητα η κύρωση του σχεδίου. Η περιοχή έχει μείνει μέχρι σήμερα αδόμητη και μπορεί να δεσμευτεί, στα πλαίσια της επιβεβλημένης αναθεώρησης της παλιάς Πράξης Εφαρμογής, ώστε να αποδοθεί ένας ιδανικός χώρος για την ανάπτυξη σύγχρονου Διοικητικού Κέντρου.

Το νέο Διοικητήριο της πόλης μπορεί και πρέπει να είναι προϊόν μιας σημαντικής Πολεοδομικής Επίλυσης (βλέπε Πράξη Εφαρμογής) και ενός μεγάλου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού. Δεν μπορεί να περιορίζεται στη στενή διαχειριστική λύση μείωσης του κόστους λειτουργίας του Δήμου ή να αντιμετωπίζει έντονους διαδικαστικούς κινδύνους (βλέπε Τοπικό Ρυμοτομικό). Θα πρέπει να έχει σύγχρονη λογική, ανοιχτή στο κοινό και να αποτελεί σημείο αναφοράς στην καθημερινότητα της πόλης.

Η πρόταση για το νέο Διοικητήριο είναι το σημαντικότερο στοιχείο χωροταξίας του νέου ΓΠΣ και η ιδανική χωροθέτησή του είναι δυτικά στο προτεινόμενο ως νότιο Τοπικό Κέντρο απέναντι από το σημερινό Παπαχαραλάμπειο Στάδιο. Συνδυάζεται με το μεγαλύτερο πάρκο πόλης έκτασης είκοσι (20) στρεμμάτων που προβλέπεται ήδη εκεί από την Πράξη Εφαρμογής (ΟΤ 330 & 338) και θα είναι προσβάσιμο στο σύνολο των πολιτών τόσο με ήπια μέσα από την οδό Ναυμαχίας όσο και με οχήματα μέσω του νέου εσωτερικού δακτυλίου και την οδό Αθανασιάδη Νόβα (Μεσολογγίου).

ΕΙΚΟΝΑ 2 : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ – ΠΑΡΚΟΥ ΠΟΛΗΣ

Το νέο Διοικητήριο πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της πόλης και να αποτελέσει συνδυαστικό εργαλείο ανάπτυξης της περιοχής ως Διοικητήριο – Πολιτιστικό – Συνεδριακό Κέντρο.

Με την πρόταση αυτή, μπορεί να γίνει παράλληλα η επανεκκίνηση της πολιτιστικής ανασυγκρότησης του Ιστορικού Κέντρου και της πολιτισμικής ανασυγκρότησης της πόλης, να ολοκληρωθεί (ως όφειλε) το ανατολικό αθλητικό κέντρο στο Λυγιά Νιοκάστρου και να αναπτυχθεί ο χώρος ανατολικά του χείμαρρου Σκα(λας) ως πόλος ειδικών παραγωγικών χρήσεων.

Οι αναπτυξιακές Ζώνες

Η πρόταση του Νέου ΓΠΣ υιοθετεί την ήδη προβλεπόμενη χωροθέτηση της μαρίνας στο Γρίμποβο και της προτεινόμενης λιμενικής εγκατάστασης στη Βαρειά. Τα δύο λιμενικά έργα πρέπει να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα τόσο μεταξύ τους όσο και με μελλοντικές λιμενικές εγκαταστάσεις στο Δήμο.

ΕΙΚΟΝΑ 3 : ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Η χωροθέτηση μαρίνας στο Γρίμποβο έχει ως βασικό πλεονέκτημα το χερσαίο χώρο της και την εγγύτητα στην πόλη. Η ανάπτυξη εκεί από ιδιώτη θα πρέπει να έχει αμιγώς τουριστικό και πολιτιστικό χαρακτήρα με καταστήματα, εστίαση και ξενοδοχείο από την μια και χώρους αναψυχής και υπαίθριων παραστάσεων από την άλλη.

Η δημοτική λιμενική εγκατάσταση στη Βαρειά θα πρέπει να καλύψει τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες ελλιμενισμού της πόλης που δεν είναι συμβατές με το μνημειακό χαρακτήρα του αρχαίου λιμένα και προοπτικά να αποτελέσει σημείο πρόσδεσης μεγάλων σκαφών (μεσαία κρουαζιέρα).

ΕΙΚΟΝΑ 4 : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΒΑΡΕΙΑΣ

Το λιμενικό τρίγωνο μεταξύ του αρχαίου λιμένα, της δημοτικής λιμενικής εγκατάστασης στη Βαρειά και της ιδιωτικής μαρίνας στο Γρίμποβο θα αποτελέσει πυλώνα τουριστικής ανάπτυξης της πόλης και του Δήμου. Αν, συμπληρωματικά σε αυτά, αναπτυχθούν στους εργοταξικούς χώρους του Αντιρρίου (ΑΒΚ314) ένας σύγχρονος κόμβος (hub) θαλάσσιου τουρισμού (καταφύγιο μεγάλων σκαφών, επισκευαστικό τμήμα, σύγχρονος στεγασμένος και μη χώρος διαχείμασης σκαφών), γίνει μια σύγχρονη αναδιάρθρωση του πορθμείου Αντιρρίου και δημιουργηθούν νέα καταφύγια στην Κάτω Βασιλική και στο Κρυονέρι του Γαλατά, τότε ο Δήμος μπορεί να πρωταγωνιστήσει στο θαλάσσιο τουρισμό Κορινθιακού και Πατραϊκού Κόλπου.

Στο δημόσιο κτήμα από το χείμαρρο Σκα(λας) ως το Μόρνο (ΑΒΚ280) μπορεί να αναπτυχθεί παραθαλάσσιο πάρκο με δυνατότητα ανάπτυξης σύνθετων τουριστικών μονάδων, χώρους εστίασης, αναψυχής και κέντρα διασκέδασης. Το πάρκο αυτό συνδυάζεται εύκολα με τη γραμμική ανάπλαση του χείμαρρου Σκα(λας) με διαδρομές πεζών και ποδηλάτων, χώρων πρασίνου, αθλητισμού τόσο στο τμήμα εντός σχεδίου όσο και στο τμήμα βόρεια του νέου αστικού άξονα και της Παράκαμψης. Αντίστοιχες γραμμικές αναπλάσεις πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν στην παραλία της Παλαιοπαναγιάς, στους χειμάρρους Βαρειάς, Λαγκαδούλας και στην παραποτάμια ζώνη του Μόρνου.

Στις ανατολικές όχθες του Μόρνου πρέπει να αποκατασταθεί η υφιστάμενη σύμφωνα με το ΓΠΣ χωροθέτηση ελικοδρομίου και μικρού αεροδρομίου. Στο Λυγιά Νιοκάστρου (ΠΕ.9) στη θέση των εγκαταστάσεων του ΔΕΔΔΗΕ να διαμορφωθεί τοπικό πάρκο πόλης έκτασης δώδεκα (12) στρεμμάτων.

Ως ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων (ΒΙΟ.ΠΑ.) προτείνονται από το νέο ΓΠΣ δυτικά της Αφροξυλιάς και δυτικά της Δάφνης, ενώ διατηρείται η Βιομηχανική Περιοχή του υπάρχοντος ΓΠΣ στο χείμαρρο Σκα(λας). Όπως ήδη προαναφέρθηκε, πρέπει να αξιολογηθεί η εγκατάσταση ειδικών παραγωγικών χρήσεων ή και τεχνόπολης στον πυρήνα αυτόν για τη λειτουργία της πόλης. Η χωροθέτηση δυτικά της Αφροξυλιάς έχει ζητήματα αναγλύφου και τοπογραφίας που πιθανόν κάνουν δοκιμότερη την επιλογή δυτικά της Κάτω Μαμουλάδας, όπου ήδη υπάρχουν βιοτεχνικές δραστηριότητες, ως τα Καρελέϊκα, όπου μπορούν να αναπτυχθούν και αγροτοκτηνοτροφικές βιοτεχνικές μονάδες.

Η προτεινόμενη αύξηση του μέσου συντελεστή δόμησης (μΣΔ:1.8)         στις πολεοδομικές ενότητες Ψανής (ΠΕ.3), Κέντρου (ΠΕ.5) και Καινούργιου Χωριού/Αφροδίτης (ΠΕ.6) είναι σημαντικό βήμα στην επίλυση πολεοδομικών αδικιών. Αντίστοιχα θα πρέπει να διορθωθεί ο προτεινόμενος στην πολεοδομική ενότητα του Κάστρου (ΠΕ.4), από 0.8 σε 1.1 σύμφωνα με το υπάρχον ΓΠΣ, ενώ πρέπει να αξιολογηθεί η δυνατότητα ενίσχυσης του συντελεστή σε περιοχές Τοπικού Κέντρου είτε άμεσα είτε μέσω διαδικασίας υποδοχής συντελεστή δόμησης.

Η διατήρηση της αμιγούς κατοικίας σε τμήματα του Κέντρου (ΠΕ.5) και του Κάστρου (ΠΕ.4), όπως και η αντίστοιχη ρύθμιση τμήματος του Λυγιά Νιοκάστρου (ΠΕ.9), πιθανόν να δημιουργήσουν ζητήματα στο μέλλον.

Επίσης σημαντικό ζήτημα είναι και η χωροθέτηση λατομικών ζωνών στο ευρύτερο τμήμα της Δημοτικής Ενότητας.

Η κεντρική ιδέα

Η κεντρική ιδέα της πρότασης δεν πρέπει να περιορίζεται στη διαχείριση μιας αόριστα προσδοκώμενης ανάπτυξης. Πρέπει να βασίζεται στην επιτέλους ανάδειξη της Ναυπάκτου ως αυθύπαρκτου πολιτιστικού και πολιτισμικού προορισμού παγκόσμιας εμβέλειας που επιπλέον βρίσκεται στη διασταύρωση των διαδρομών Δελφών – Αρχαίας Ολυμπίας και Δωδώνης – Μυκηνών. Η πολύτιμη και διαχρονική, ιστορική, αρχαιολογική και πνευματική ταυτότητα της πόλης πρέπει να αποκατασταθεί και να προχωρήσουν, εκτός από τα έργα αποκατάστασης μνημείων, έργα διαμόρφωσης διαδρομών πολιτιστικής ανάδειξης και υποδομών πολιτισμού στην καρδιά του ιστορικού τμήματος της πόλης. Στην περίμετρο και εντός της δημοτικής ενότητας πρέπει να ανασυγκροτηθεί πολεοδομικά η υποβαθμισμένη ανατολική περιοχή και να πλαισιωθεί η νέα δυτική περιοχή με σύγχρονους και οπωσδήποτε βιώσιμους πολεοδομικούς όρους.

Η επόμενη μέρα

Οι παραπάνω προτάσεις ενισχύουν ένα όραμα πόλης που αξίζει να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Η επόμενη της έγκρισης του ΓΠΣ μέρα είναι άκρως απαιτητική καθώς θα πρέπει όλοι να συμπορευτούμε σε ένα συγκεκριμένο πολεοδομικό δρόμο. Ειδικότερα :

  • Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού – παραλίας – παλαιού αιγιαλού στην Παλαιοπαναγιά και σε τμήμα της πόλης Ναυπάκτου.
  • Έγκριση με ΠΔ της συνολικής οριοθέτησης των χειμάρρων Σκα(λας) – Λαγκαδούλας – Βαρειάς και ολοκλήρωση των προβλεπόμενων έργων διευθέτησης.
  • Οριοθέτηση των ρεμάτων ανατολικά στο Ξηροπηγάδο και δυτικά στο Πλατανόρεμα με υλοποίηση τυχόν έργων διευθέτησής τους.
  • Αποκατάσταση των μελετών της ΕΠΑ με αναθεώρηση των παλιών σχεδίων και ολοκλήρωση της αναθεωρημένης πλέον επέκτασης με Πράξη Εφαρμογής του υπάρχοντος ΓΠΣ.
  • Επανακαθορισμός των ορίων του παραδοσιακού τμήματος και οριοθέτηση περιοχών Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους.
  • Επικαιροποίηση κτηματογράφησης – πολεοδόμηση της Παλαιοπαναγιάς (ΠΕ.10-11) και των επεκτάσεων του νέου ΓΠΣ με νέα Πράξη Εφαρμογής.

Η ευθύνη για την πληθώρα πολεοδομικών εκκρεμοτήτων βαραίνει πολιτικά την αυτοδιοίκηση, ειδικά μετά από την ενίσχυσή τους το 1998, αλλά ταυτόχρονα και τα συναρμόδια υπουργεία ή και την Περιφέρεια για την έλλειψη στήριξης και προώθησης όμοιων θεμάτων. Ευθύνες έχουν ακόμη οι αρμόδιοι φορείς που απαξιώνουν τα πολεοδομικά κριτήρια και ο τεχνικός κόσμος που σιωπαίνει. Τέλος, οι πολίτες που, ενώ αρχικά παραιτήθηκαν με προσωπικά κίνητρα, αργότερα με την απαξίωση των πολεοδομικών θεμάτων συνδράμουν στη διάχυση της αίσθησης ματαιότητας στην επίλυση των προβλημάτων.

Η ολοκλήρωση ενός ΓΠΣ – κυρίαρχου σχεδίου – master plan για τη Ναύπακτο μπορεί να γίνει μόνο μέσα από ορθό χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της και η ευκαιρία του νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου δεν πρέπει να χαθεί, όχι μόνο για τη δική μας αλλά και για πολλές επόμενες γενιές συμπολιτών μας.

Προτεινόμενα άρθρα