Πρόγραμμα «Διά βίου μάθησης» στη Δωρίδα

Πρόγραμμα «Διά βίου μάθησης» θα πραγματοποιηθεί στη Δωρίδα, τις αναλυτικές οδηγίες του οποίου ανακοίνωσε ο δήμος:

Προτεινόμενα άρθρα