Πρόσκληση συμμετοχής στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του δήμου Nαυπακτίας

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Ναυπακτίας, ενημερώνει πως το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ναυπακτίας, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας. Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ναυπακτίας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α
ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1
Επεξεργασία Κειμένου- Διαδίκτυο (Ι)
50
2
Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2- Β1)
25
3
Επιχειρηματικότητα και Τουριστική- Πολιτιστική Ανάπτυξη
25
4
Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός ,διαδίκτυο, πρόληψη
εξαρτήσεων, διατροφή κ.λ.π)
25
5
Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση
25
6
Τσιγγάνοι- Γλωσσικές δεξιότητες Ι
50
7
Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση)
50
8
Ρωσικά για το τουρισμό (Α1-Α2)
25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου
 αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
 Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας- Παράρτημα Ρομά
 Δήμου Ναυπακτίας, ώρες 08:00- 12:00.
Υπεύθυνοι προγράμματος: Δ. Λουκοπούλου, Χ. Αδαμοπούλου, Β. Κυρίτσης Τηλέφωνα Επικοινωνίας:26340 38638,26340 38641
Ταχ. Διεύθυνση:Κέντρο κοινότητας- Παράρτημα Ρομά, Θεμιστοκλή Νόβα 16 (2ο όροφος),
Email: [email protected]
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Προτεινόμενα άρθρα