Στην… πένα: Πόθεν Έσχες αυτοδιοικητικών

Γράφει ο Γιώργος Ασημακόπουλος

Από τον ιστότοπο pothen.gr:
“Ο υπόχρεος υποβάλλει Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης κάθε έτος, εφόσον διατηρεί την ιδιότητά του και για το επόμενο έτος. Η υποχρέωση υποβολής της ΔΠΚ για ένα (1) έτος μετά την απώλεια της ιδιότητας του υπόχρεου αφορά στο αμέσως επόμενο ημερολογιακό έτος, από το έτος απώλειας αυτής. Ειδικά για τις περιπτώσεις α’ έως ε’ και ιβ’ του άρθρ. 1 της παρ. 1 του ν.3213/2003 όπως ισχύει (δηλαδή και οι Δήμαρχοι), που αφορούν στους υπόχρεους υποβολής προς την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Άρθρου 3Α, η υποχρέωση υφίσταται για τρία (3) έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας ή την λήξη της θητείας του υπόχρεου».

Νόμος 3852/2010, Άρθρο 61 παράγραφος 4:
«Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου».

Με λίγα λόγια ο Δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης για πρώτη φορά μέσα σε 90 μέρες από την ανάληψη των καθηκόντων τους και στη συνέχεια, κάθε έτος. Υποβάλλουν δε δήλωση και ένα χρόνο μετά από την απώλεια της ιδιότητας, με εξαίρεση τον Δήμαρχο που υποβάλλει Δήλωση για τρία έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας.
Επιπλέον ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και τα μέλη των Επιτροπών είναι υποχρεωμένοι να δημοσιοποιούν την ετήσια δήλωση με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου όπου έχουν εκλεγεί. Δεν αρκεί δηλαδή η υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, αλλά είναι υποχρεωτική και η δημοσίευση στην ιστοδελίδα του Δήμου. Μια επίσκεψη στον σχετικό σύνδεσμο του ιστοτόπου του Δήμου Ναυπακτίας είναι αποκαλυπτική (http://www.nafpaktos.gr/δημοσ/δηλώσεις-περιουσιακής-κατάστασης).

Όποιος θήτευσε Δήμαρχος ή αντιδήμαρχος από το 2010 και μετά, θα έπρεπε να έχει αναρτημένες κάποιες Δηλώσεις Πόθεν Έσχες στην παραπάνω διεύθυνση. Θα έπρεπε να βρίσκουμε εκεί μια δήλωση για κάθε έτος θητείας κάθε αντιδήμαρχου, και επτά δηλώσεις για κάθε πρώην Δήμαρχο.
Σε ένα «κανονικό» Δήμο, όπου δηλαδή ισχύουν κανόνες, ο επισκέπτης της παραπάνω διεύθυνσης θα περίμενε να βρει εκεί τα Πόθεν Έσχες των πρώην Δημάρχων και Αντιδημάρχων, που έχουν θητείες μετά το 2010.
Σε ένα «κανονικό» Δήμο, όταν ένας Δήμαρχος έχει εκλεγεί με τη σημαία της νομιμότητας, ο Δημότης θα περίμενε οι αντιδήμαρχοί τού να έχουν τηρήσει τις σχετικές με το νόμο 3852/2010 υποχρεώσεις τους. Υποχρεώσεις που μπορεί να πηγάζουν από προηγούμενες θητείες άλλων Δημάρχων, αλλά αφορούν παράλειψη των αντιδημάρχων που κρίνονται ως κατάλληλοι από τον νυν Δήμαρχο.
Ο Δήμος Ναυπακτίας εμφανίζεται να μην είναι «κανονικός» Δήμος, μιας και οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης αιρετών δεν δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο του Δήμου, όπως απαιτεί ο Νόμος. Στην περίπτωση δε που σήμερα υπάρχουν εν ενεργεία Αντιδήμαρχοι και μέλη Επιτροπών που δεν έχουν συμμορφωθεί με τους κανόνες για προηγούμενες θητείες τους, η ευθύνη βαρύνει και τον νυν Δήμαρχο που τους επέλεξε να τον πλαισιώσουν παρόλο δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Νόμου.

Προτεινόμενα άρθρα