Στη Δημοκρατία οι πολίτες αφήνονται ελεύθεροι να κ…

Στη Δημοκρατία οι πολίτες αφήνονται ελεύθεροι να κρίνουν και να αποφασίσουν οι ίδιοι για την τύχη τους. Σε μια κατ' επίφαση Δημοκρατία οι πολίτες βγαίνουν στο παζάρι και οι ψήφοι τους "εν είδει λαφυρου" προσφέρονται σε αυτόν που θα δώσει τα περισσότερα.