Στόχος να γίνει η Ναύπακτος προσβάσιμη σε όλους

Αρμόδια γνωμοδοτική Επιτροπή στο δήμο Ναυπακτίας

Με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των ΑμεΑ, ο δήμος Ναυπακτίας σε συνέχεια των προωθούμενων παρεμβάσεων μέσω του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» για την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση μαθητών ΑμεΑ, προχωρά στη σύσταση Επιτροπής Προσβασιμότητας.

Σε πρόσφατη συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σύλλογος ΑμεΑ «Αλκυόνη» Ναυπακτίας και Δωρίδας, η δημοτική Αρχή και ο δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας αποδέχθηκαν την πρόταση του Συλλόγου για τη σύσταση της εν λόγω Επιτροπής, επισημαίνοντας πως μπορεί να αποτελέσει το βασικό βήμα ενός ευρύτερου πλαισίου παρεμβάσεων, που θα καταστήσει το δήμο Ναυπακτίας φιλικότερο στους δημότες και τους επισκέπτες ΑμεΑ βελτιώνοντας σε επίπεδο προσβασιμότητας την καθημερινότητά τους.

Ο χαρακτήρας της Επιτροπής θα είναι γνωμοδοτικός και το αντικείμενό της θα εστιάζει στην καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι δημότες και επισκέπτες ΑμεΑ, στην εξέταση των προδιαγραφών που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνησή τους και στην κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων επί αυτών, καθώς και στη διασφάλιση της ορθής τήρησης των προδιαγραφών κατά την προετοιμασία των διάφορων πολεοδομικών έργων.

«Για το λόγο αυτό, αποτελεί βούληση της Δημοτικής Αρχής, η Επιτροπή Προσβασιμότητας να απαρτίζεται από δύο μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ένα προερχόμενο από τη συμπολίτευση και ένα από την αντιπολίτευση, δύο μηχανικούς και έναν πολίτη που θα υποδειχθεί από το Σύλλογο ΑμεΑ «Αλκυόνη», καθώς και τους αναπληρωτές τους»,  αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του δήμου, σημειώνοντας ακόμα πως σ συγκρότηση της Επιτροπής Προσβασιμότητας θα έρθει προς συζήτηση στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας.

Προτεινόμενα άρθρα