Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή για αιτήματα επί της Κινητικότητας

Δύο Ανακοινώσεις για επικείμενες συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας (KEK) δημοσιεύθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (“Απογραφή”).

Συγκεκριμένα, ενημερώνουν για τα κάτωθι:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕΚ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2020

Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας για την αξιολόγηση αιτημάτων των Φορέων για την αναγκαιότητα διενέργειας μετατάξεων και αποσπάσεων στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας – Κύκλος 2020, θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020.

Η ανάρτηση των εγκεκριμένων θέσεων θα πραγματοποιηθεί σε άμεσο χρόνο.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ/ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας για εξέταση αιτημάτων για απόσπαση/μετάταξη για λόγους υγείας, αιτημάτων αμοιβαίας μετάταξης και αιτημάτων συνυπηρέτησης, τα οποία έχουν υποβληθεί από 1.9.2020 έως και 31.10.2020, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020.

Θα ακολουθήσει άμεσα η ανάρτηση των αποτελεσμάτων και η χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων. Για οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλείσθε για την αποστολή email στο hrm@ypes.gov.gr.

πηγή: airetos.gr 

Προτεινόμενα άρθρα