Συνεδριάζει σήμερα η δημοτική κοινότητα Ναυπάκτου

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 6-3-2019 και ώρα 17:30 στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση η δημοτική κοινότητα Ναυπάκτου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης επί της υπ’αριθμ.3536/26-2-2019 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για οριοθέτηση χώρου στάθμευσης ΑΜΕΑ.

2. Έκφραση γνώμης επί της υπ’αριθμ.2056/13-2-2019 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου-εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης έμπροσθεν οικοπέδου (περιφραγμένο) στην Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας.

Προτεινόμενα άρθρα