Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Ναυπακτίας

Συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή 29 Ιανουαριου στις 18:00, με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας. Με δύο τυπικά ατζέντες, στην πρώτη υπάρχει ως θέμα η επιλογή των φιλοξενουμένων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς), και στη δεύτερη τα εξής:

 1. Αλλαγή στον ορισμό της επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους του έργου «Αστική Ανάπλαση εντός ιστορικού Κέντρου Πόλεως Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
 2. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους του έργου : «Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Τ.Κ. Πλατάνου». (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
 3. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους του έργου: «Ανάπλαση τμήματος του οικισμού για την τουριστική προβολή της Τ.Κ. Ανθόφυτου». (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
 4. Αλλαγή στον ορισμό της επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους του έργου «Βελτίωση, εκσυγχρονισμός και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ναυπακτίας ». (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
 5. Ορισμός των εκπροσώπων και του γραμματέα για την σύσταση της επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης «Συντήρηση – βελτίωση μονοπατιού από θέση «Ραχούλα» έως το γεφύρι «Κότσαλου» της Δορβιτσάς στην Τοπική Κοινότητα Δορβιτσάς Δημοτικής Ενότητας Πυλλήνης Δήμου Ναυπακτίας». (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
 6. Απευθείας αγορά ακινήτου-γεωτεμαχίου στην Κοινότητα Βομβοκούς για την εξυπηρέτηση του υφιστάμενου κοιμητηρίου» (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 7. Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας των Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 για το έτος 2021 (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 8. Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης για μίσθωση ακινήτων από το Δήμο για το έτος 2021. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 9. Ορισμός 2 Δημοτικών Συμβούλων οι οποίοι θα συμμετέχουν στην επιτροπή καθορισμού τιμήματος εκμισθώσεων με απευθείας ανάθεση από το Δήμο Ναυπακτίας έτους 2021. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 10. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2021. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 11. Εξουσιοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ναυπακτίας προς τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Αμπελακιώτισσας κο Δούρο Ιωάννη του Πολυκάρπου για το έτος 2021 (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 12. Διακοπή ετήσιας πληρωμής τελών κοιμητηρίου τιμής ένεκεν». (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 13. Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους για την επιτροπή θεμάτων θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2021. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 14. Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους για την γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων και λοιπών συναφών για το έτος 2021. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 15. Τοποθέτηση δύο φωτιστικών στην Ναύπακτο. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 16. Μετατόπιση στύλου ΔΕΗ στην κοινότητα Ναυπάκτου (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 17. Μετατόπιση στύλου ΔΕΗ στην κοινότητα Σκάλας (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 18. Τοποθέτηση βοηθητικής επαφής Δημοτικού Φωτισμού στην Κοινότητα Ριγανίου (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 19. Απαλλαγή και μείωση καταβολής τροφείων από τους Δημοτικούς Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς». (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 20. Διαγραφή παιδιού από τους Δημοτικούς Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)

Recommended Posts