Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Δωρίδος

Συνεδριάζει την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου στις 17:30 στο Λιδωρίκι το Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδας με τα εξής θέματα:         

Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης, με Αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21-01-2019 (ΦΕΚ Β΄ 104 / 24-01-2019), του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη. (Εισηγητής: Δήμαρχος, Καπεντζώνης Γεώργιος)
Έκθεση Δ΄ τριμήνου έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, Χασούρας Ξενοφών)
Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού οκτάμηνης διάρκειας (ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης από Κ.Α.Π.) έτους 2019 στο Δήμο Δωρίδος. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού, Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)
Έγκριση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση απορροής ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Κάμπου Δ.Ε. Ευπαλίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζέτος Παναγιώτης)
Έγκριση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Δροσάτου Δ.Ε. Ευπαλίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζέτος Παναγιώτης)
Έγκριση και παραλαβή της με αριθ. 1/2019 μελέτης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζέτος Παναγιώτης)
Έγκριση και παραλαβή της με αριθ. 2/2019 μελέτης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΔΙΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζέτος Παναγιώτης)
Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου Δωρίδος, για συμμετοχή τους στο διήμερο Συνέδριο με θέμα: «Πολιτισμός – Αθλητισμός: Αναπτυξιακά Πρότυπα Πόλεων & Ποιότητα Ζωής», που διοργανώνουν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας σε συνεργασία με το Δήμο Αλμωπίας, στο Δήμο Αλμωπίας – Λουτρά Πόζαρ στις 15 – 16 Φεβρουαρίου 2019. (Εισηγητής: Δήμαρχος, Καπεντζώνης Γεώργιος)
Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου Δωρίδος, για συμμετοχή τους στο διήμερο Συνέδριο με θέμα: «Βιώσιμη Διαχείριση του Νερού, Εθνική Ευθύνη – Κοινωνική Ανάγκη», που διοργανώνουν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας σε συνεργασία με το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες και το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, στη Λίμνη Πλαστήρα στις 22 – 23 Φεβρουαρίου 2019. (Εισηγητής: Δήμαρχος, Καπεντζώνης Γεώργιος) 

Προτεινόμενα άρθρα