Συνεδριάζει το Σάββατο το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου

Συνεδριάζει το  Σάββατο 10-04-2021 δια περιφοράς λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου με ώρα έναρξης 15:30 και ώρα λήξης 16:30 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αναμόρφωση 3η Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021
 2.  Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου και Δήμου Ναυπακτίας  για την πράξη: «Σύνταξη μελετών στο πλαίσιο κατασκευής βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού 608.840,00 € με ΦΠΑ 24%»,  στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης VII « Σύνταξη Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο κατασκευής , βελτίωσης  και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων».
 3. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Παπαβλαχόπουλου Αποστόλη  του Γεωργίου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
 4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Denica Ilieva για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
 5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μελαχρής Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε. για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
 6. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Καπογιάννη Ανάστου του Νικολάου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
 7. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Αφοι Πασίση Α.Ε. για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
 8. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Δημόπουλου Κύριλλου του Θωμά για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αντιρρίου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
 9. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Κυρίτση Ιωάννη του Γεωργίου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
 10. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Λαουρδέκη Δημήτριου του Νικολάου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κάτω Βασιλικής για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
 11. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Κυρίτση Ιωάννη του Γεωργίου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
 12. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ζορμπά Περικλή του Γεωργίου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
 13. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ζορμπά Περικλή του Γεωργίου (επιχείρηση Πέτρινο) για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αντικατάστασης μελών της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και επιτροπής εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών επί των διαδικασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρ.221. (Απόφαση  ΔΣ 21/2021)    

Προτεινόμενα άρθρα