Συνεργασία της «Αλκυόνης» με τα ΚΔΑΠ του δήμου Ναυπακτίας

Συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά η επιτυχημένη συνεργασία των Στεγών του Συλλόγου ΑμεΑ “ΑΛΚΥΟΝΗ” με τα ΚΔΑΠ του Δήμου Ναυπακτίας.
Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό Πρόγραμμα που ξεκίνησε να λειτουργεί πιλοτικά τον Φεβρουάριο του 2019. Έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, μέσα από την συνύπαρξη και τις κοινές δράσεις με άτομα με αναπηρία, οδηγώντας στην αποδοχή του διαφορετικού. Ταυτόχρονα προσφέρει στους ωφελούμενους των Στεγών την ευκαιρία ένταξής τους στην κοινότητα. Έχει τον τίτλο “Συμπερίληψη στη Δημιουργική Απασχόληση” και υλοποιείται σε συνεργασία του Συλλόγου ΑμεΑ “ΑΛΚΥΟΝΗ” με τα τυπικά ΚΔΑΠ του Δήμου Ναυπακτίας.
Αναλυτικότερα το Πρόγραμμα αφορά τη συναναστροφή μεταξύ των παιδιών τυπικής ανάπτυξης με τα AμεΑ που διαβιούν στις τρείς (3) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Συλλόγου “ΑΛΚΥΟΝΗ” μέσω κοινών δραστηριοτήτων. Το 2019 συμμετείχαν 186 παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Το Πρόγραμμα ξεκινάει στις 3 Φεβρουαρίου για τη φετινή χρονιά, σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) ΚΔΑΠ του Δήμου, (πλην του ΚΔΑΠ του Γαλατά λόγω αδυναμίας μετακίνησης), ενώ οι δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα θα είναι Χορός, Θεατρική Αγωγή, Μουσικοκινητική και Κατασκευές.

Δελτίο τύπου

Προτεινόμενα άρθρα