Συστάσεις για ορθή χρήση του νερού στην Παλαιοπαναγιά… αλλιώς περιοδικές διακοπές

«Σας ενημερώνουμε ότι λόγω υπερβολικής κατανάλωσης πόσιμου νερού (κυρίως για αρδευτικούς σκοπούς) παρατηρείται σοβαρό πρόβλημα στην καθημερινή υδροδότηση των κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή ″Παλαιοπαναγιά″, Ναυπάκτου ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες», αναφέρει ανακοίνωση της ΔΕΥΑΝ, συνεχίζοντας:

«Προς τούτο παρακαλούμε για την σωστή και ορθολογική κατανάλωση του πόσιμου νερού.

Σε διαφορετική περίπτωση η ΔΕΥΑΝ  είναι αναγκασμένη εκ του κανονισμού και κατά την κρίση της να προβαίνει σε περιοδικές  διακοπές υδροδότησης.

Ελπίζουμε στην κατανόηση των κατοίκων για τη διασφάλιση της ασφαλούς και υγιεινής υδροδότησής των».

Προτεινόμενα άρθρα