Σ. Τσιλιγιάννης: Πρόγραμμα Συνεργασία… κατ’ εμέ επιδότηση μη εργασίας

Έχω αναφερθεί ξανά σε αυτό, αλλά στα πρωινάδικα παρουσιάζουν το μαύρο άσπρο.

Δηλαδή μια επιχείρηση, που θα θέσει εργαζόμενους , σε εκ περιτροπής εργασία για 15 μέρες, υποχρεούται να καταβάλει αποδοχές για τις 15 μέρες . Καλώς μέχρι εδώ. Η επιχείρηση όμως υποχρεούται να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, για το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών, σαν ο εργαζόμενος να εργαζόταν πλήρως, ολόκληρο το μήνα. Στη συνέχεια επιδοτεί τον εργαζόμενο, και σχεδόν του συμπληρώνει το μηνιάτικο.

Η ένστασή μου είναι στο ότι, η όποια επιδότηση, θα έπρεπε δοθεί στην επιχείρηση, με την υποχρέωση, να απασχολήσει πλήρως τον εργαζόμενο, να καταβάλει όλο τον μισθό, και τις εισφορές που αναλογούν σε ολόκληρο το μισθό. Αν γινόταν αυτό, και η επιχείρηση θα λειτουργούσε, με όλο το δυναμικό της, θα μπορούσε να βελτιώσει την παραγωγικότητα της, και έτσι να επιτευχθεί και η στήριξη της επιχείρησης, και της απασχόλησης.

Με το πρόγραμμα συνεργασία στηρίζεται η ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ και ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

Σωτήρης Τσιλιγιάννης

Προτεινόμενα άρθρα