Τα σημεία κλειδιά για την Κτηματογράφηση της Ναυπάκτου

Ξεκίνησε την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019, η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, στο Κτηματολογικό γραφείο Ναυπάκτου. Κατά τις πρώτες ημέρες υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από τον κόσμο ο οποίος έδωσε το παρών προκειμένου να υποβάλλει τα δικαιολογητικά του.

Αρκετοί πολίτες δεν είχαν μαζί τους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά με αποτέλεσμα να μην περάσουν επιτυχώς τον έλεγχο πληρότητας και να μην καταφέρουν τελικά να υποβάλλουν τη δήλωσή τους. Κατά σειρά προηγείται :
η πληρότητα του φακέλου,
ο νομικός έλεγχος τίτλων και
η επαλήθευση του γεωγραφικού εντοπισμού του ακινήτου από τους μηχανικούς.

Πρόκειται για τυπική διαδικασία για όσους είναι εξοικειωμένοι με τη συμπλήρωση δηλώσεων αλλά ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να είναι και ιδιαίτερα εξειδικευμένη. Σε πολλές  περιπτώσεις για παράδειγμα δεν ταυτίζεται το εμβαδόν του συμβολαίου με την πραγματικότητα, ή το Ε9 αναφέρει διαφορετικό εμβαδόν ή ακόμα και κάποιο νεότερο τοπογραφικό με συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87 έχει σημαντικές ή μη αποκλίσεις από τον τίτλο ιδιοκτησίας. Συνεπεία τούτου ο κόσμος δεν γνωρίζει τι να συμπληρώσει ώστε να υποβάλλει μία σωστή δήλωση.

Είναι πολλές οι περιπτώσεις που οι πολίτες καταφεύγουν στο Κτηματολογικό γραφείο για βοήθεια στη συμπλήρωση της δήλωσης. Το προσωπικό του Κτηματολογικό γραφείου δύναται να δώσει στον πολίτη κατευθύνσεις, αλλά είναι αδύνατο να συμπληρώσει τις αιτήσεις ή να κάνει το γεωγραφικό εντοπισμό, πράγμα κατανοητό αν αναλογιστούμε τον όγκο των δικαιωμάτων προς υποβολή. Στην περίπτωση αυτή δε θα μπορούσαν να τρέξουν τη διαδικασία συλλογής δηλώσεων και θα υπήρχε κωλυσιεργία και καθυστερήσεις.

Η ΔΥΣΚΟΛΙΑ
Το μεγάλο αγκάθι είναι η έλλειψη του γεωγραφικού εντοπισμού, ο οποίος απαιτείται υποχρεωτικά καθώς διαφορετικά δεν γίνεται αποδεκτή η δήλωση. Αυτόν οφείλει να τον έχει έτοιμο ο πολίτης, είτε ως συντεταγμένη στο κέντρο πολυγώνου, είτε ως πολύγωνο με συντεταγμένες στις κορυφές. Αν βεβαίως υπάρχει τοπογραφικό εξαρτημένο τότε τα πράγματα είναι απλούστερα καθώς το Κτηματολόγιο θα το χρησιμοποιήσει.

Όπως εξηγεί στον Ελεύθερο Τύπο ο Μιχάλης Καλογιαννάκης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, «οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στην περίπτωση της δήλωσης της ιδιοκτησίας τους με χρησικτησία, είναι υποχρεωτική η υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος. Το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα είναι ο μόνος τρόπος ώστε να περιγράφει ορθά ένα ακίνητο. Γίνεται αποδεκτή και η προσκόμιση παλαιότερων τοπογραφικών διαγραμμάτων».

Η γενική εικόνα που έχει ο τεχνικός κόσμος δείχνει ότι στις περιοχές που αναμένεται κτηματογράφηση παρατηρείται έλλειψη τίτλων-συμβολαίων, καθώς και τοπογραφικών διαγραμμάτων. Τα περισσότερα ακίνητα είναι διά λόγου και τα περισσότερα συμβόλαια αποτελούν αποδοχές κληρονομιάς και γονικές παροχές με αμφίβολη τεχνική περιγραφή των ακινήτων. Η δήλωση αφορά δικαίωμα και όχι ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε παραπάνω από ένα άτομο, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν (π.χ. αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα και αυτός που έχει την επικαρπία του ακινήτου).

ΑΝΕΥ ΤΙΤΛΩΝ – ΔΙΑ ΛΟΓΟΥ… ΤΙ ΔΗΛΩΝΩ;
Για τις περιπτώσεις που είναι άνευ τίτλων ιδιοκτησίας, δια λόγου, τα δηλώνετε κανονικά και υποχρεούστε να καταθέσετε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο όπως: δικαστική απόφαση (εφόσον υπάρχει) ή έγγραφα από το συνδυασμό των οποίων θα αποδεικνύεται η 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ., μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων κ.λπ.) μαζί με τοπογραφικό της ιδιοκτησίας με συντεταγμένες και περιγραφή γεωτεμαχίου και όμορων ιδιοκτητών.

ΤΟ ΜΠΑΧΑΛΟ ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ
Στον αέρα είναι αρκετές ιδιοκτησίες που ανήκουν στην ανωτέρω κατηγορία και δεν κατοχύρωναν με επίσημα έγγραφα, την 20ετή νομή και κατοχή του ακινήτου. Ο ασφαλέστερος τρόπος να κατοχυρώσεις την ιδιοκτησία σου, είναι προχωρώντας σε συμβολαιογραφική πράξη με χρησικτησία και τη μεταγραφή αυτής στο υποθηκοφυλακείο. Μόνο έτσι εξασφαλίζεται στο 100% η πλήρης κυριότητα του δικαιώματος.

Αρκεί από την άλλη προς εξυπηρέτηση του πολίτη και ένα έγγραφο κοντά στην εικοσαετία. Το Ε9 του 2001 για παράδειγμα, αν αναλογιστεί κανείς ότι η όλη διαδικασία με τις ενστάσεις κτλ. θα τραβήξει περισσότερο από δύο χρόνια, τότε, το 2021, θα έχει κατοχυρώσει την εικοσαετία.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων άρχισε στις 10-12-2018 και λήγει στις 12-03-2019 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 10-06-2019 για τους κατοίκους της αλ-λοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΑΝ ΔΕ ΔΗΛΩΣΩ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΥ;
Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Συνεπώς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, οι δικαιούχοι να προσέλθουν το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας (12-03-2019) για να υποβάλλουν την δήλωση τους, διαφορετικά θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ;
Οι περιοχές (προκαποδιστριακοί ΟΤΑ) στις οποίες πραγματοποιείται η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας και τα αρμόδια γραφεία εμφανίζονται αναλυτικά παρακάτω:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ :
Πρώην Δημαρχείο Στράτου, Εθνική Οδός Αγρινίου-Αμφιλοχίας, ΤΚ 30150.
Τηλέφωνα: 26410 71780 – 26410 71781 – 26410 71017
Φαξ: 26410 71780
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ :
ΟΔΟΣ ΘΕΡΜΟΥ, Ο.Τ. 258, ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΑΚΙ, ΤΚ 30300, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Ωράριο λειτουργίας:
Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:00 με 16:00 και Τετάρτη 8:00 με 20:00

Έντυπα δήλωσης :
Δ1 – Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995. Το έντυπο Δ1 χρησιμοποιείται από όλους τους πολίτες (πλην των νομικών προσώπων) για τις περιοχές που κτηματογραφούνται από το 2014 και μετά.
Δ2 – Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995. Το έντυπο Δ2 χρησιμοποιείται από τα νομικά πρόσωπα για τις νέες περιοχές που κτηματογραφούνται από το 2014 και μετά, καθώς και από όλους τους πολίτες και τα νομικά πρόσωπα για τις περιοχές που κτηματογραφήθηκαν το 2008 (π.χ. ΟΤΑ Αθήνας).

Έγγραφα που συνυποβάλλονται με το έντυπο της δήλωσης στο Κτηματολόγιο :
1. Απλό Αντίγραφο του τίτλου που τεκμηριώνει το Δικαίωμα σε Ακίνητο (π.χ Συμβόλαιο, Δικαστική Απόφαση)
2. Απλό Αντίγραφο του τίτλου μεταγραφής
3. Απλό Αντίγραφο της ταυτότητας
4. Απλό αντίγραφο εντύπου που αποδεικνύει το ΑΦΜ (π.χ. Ε9, Εκκαθαριστικό, λογαριασμός ΔΕΗ)
5. Τοπογραφικό Διάγραμμα εφόσον αναφέρεται στο συμβόλαιο ή είναι χρησικτησία

ΚΟΣΤΟΣ
Το κόστος για κάθε δικαίωμα ακινήτου ανέρχεται στα 35 ευρώ και 20 ευρώ για τους βοηθητικούς χώρους, ποσό που καταβάλλεται τη στιγμή της υποβολής της δήλωσης ιδιοκτησίας. Για τις αγροτικές περιοχές, οι ιδιοκτήτες θα καταβάλλουν το πολύ 70 ευρώ ανεξάρτητα αν έχουν περισσότερα δικαιώματα σε κάθε περιοχή.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα, θα πρέπει να είναι γνωστό ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης προβλέπεται για τα εντός αστικής περιοχής ακίνητα, 70 ευρώ για αδόμητο, γεωτεμάχιο κάτω των 400τ.μ..
120 ευρώ για άνω των 400 τ.μ.
150 ευρώ για γεωτεμάχιο με κτίσμα έως 200 τ.μ. και 250 ευρώ για άνω των 200 τ.μ.
100 ευρώ για διηρημένη ιδιοκτησία μέχρι 200 τ.μ. και 250 ευρώ για άνω των 200 τ.μ. Και 50 ευρώ για βοηθητικό χώρο αυτοτελούς ιδιοκτησίας.
Για τα εντός αγροτικής περιοχής, προβλέπεται πρόστιμο 70 ευρώ για αδόμητο γεωτεμάχιο κάτω από 4.000 τ.μ. και 100 ευρώ για άνω των 4.000 τ.μ.
200 ευρώ για γεωτεμάχιο άνω των 4.000 τ.μ. με κτίσμα και 70 ευρώ για κάθε άλλο δικαίωμα.

Γεωργακόπουλος Κ. Χρίστος
Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
Τηλ.2634021110/ 6947683599
www.civilandsurvey.gr

Από την έντυπη έκδοση της εφημερίδας “Εμπρός” 

Προτεινόμενα άρθρα