Τι παίρνει η Δωρίδα από τα μεταλλεία

Απάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος στο βουλευτή Φωκίδας

Κάλλιο αργά παρά ποτέ, που λέει κι ο σοφός λαός, καθώς με καθυστέρηση αρκετών χρόνων οι δύο δήμοι της Φωκίδας, Δελφών και Δωρίδας, εισπράττουν τα ετήσια μισθώματα από το Δημόσιο για την εκμίσθωση μεταλλευτικών χώρων. Από αυτά, βέβαια, την μερίδα του λέοντος παίρνει ο δήμος Δελφών έναντι εκείνου της Δωρίδας, με την αναλογία να είναι ένα προς τέσσερα.

Τα παραπάνω προκύπτουν μετά από ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Βουλευτή Φωκίδας Ιωάννη Μπούγα, ο οποίος ζήτησε να πληροφορηθεί ποια είναι τα ποσά που έχουν καταβληθεί προς τους δήμους Δελφών και Δωρίδας του νομού Φωκίδας, με βάση τη διάταξη του άρθρου 63 του ν. 4042/2012, η οποία προβλέπει την καταβολή ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) από τα μισθώματα που βεβαιώνονται και εισπράττονται ετησίως από το Ελληνικό Δημόσιο για την εκμίσθωση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του Δημοσίου σε Δημόσιους Μεταλλευτικούς Χώρους.

Στην απάντησή του, ο αρμόδιος Υφυπουργός Γεράσιμος Θωμάς τον ενημέρωσε ότι έχει ολοκληρωθεί η διάθεση των αναλογούντων ποσών για βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα μισθώματα ετών 2013 έως και 2016, µε έκδοση αντίστοιχων υπουργικών αποφάσεων.

Ειδικότερα, τα ποσά που έχουν αποδοθεί στους εν λόγω Δήμους για τα έτη 2013 έως και 2016 εμφανίζονται ως εξής:

ΕΤΟΣ            ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ        ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

2013                156.020,25 €                   79.324,17 €

2014                184.369,56 €                   24.627,88 €

2015                226.294,65 €                   41.380,16 €

2016                233.598,62 €                   41.061,45 €

ΣΥΝΟΛΟ        800.283,08 €                 186.393,66 €

Για τα έτη 2017 και 2018, τέλος, η απόδοση των χρημάτων βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης από τις αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

 

Προτεινόμενα άρθρα