Το κόμμα και η παράταξη καρτέλ

Έχετε εικόνα του τι είναι το «κόμμα καρτέλ»; Μία μικρή έρευνα στο διαδίκτυο μας οδηγεί στο ότι βασικό του χαρακτηριστικό είναι η αλληλοδιείσδυση-αλληλεξάρτηση μεταξύ αυτού και του κράτους.  Κυριότερος πολιτικός του στόχος είναι η μετατροπή της πολιτικής ως επάγγελμα, διαμέσου του ελέγχου των κρατικών πόρων, και με απώτερο στόχο φυσικά τη διατήρηση στην κυβερνητική εξουσία. 

Τα κόμματα αυτά επιδιώκουν επίσης να μην αναδειχθούν νέα ανταγωνιστικά κόμματα, φράζοντας παράλληλα και την επέκταση, δεν κάνουν κατανομή σημαντικών ρόλων, στην ίδια τους την κομματική βάση. Οι συγκεκριμένοι σχηματισμοί έχουν ενισχυμένο το ρόλο και την αυτονομία της ηγετικής τους ομάδας, ενώ τα μέλη τους στην ουσία παρέχουν κυρίως τη νομιμοποίηση που είναι απαραίτητη στην κεφαλή τους, για να συνεχίσει το «έργο» της.
Τα κόμματα αυτά είναι μέρος του κράτους, επί της ουσίας, καθώς έχουν καταφέρει, όπως αναφέραμε και πιο πριν, να είναι άμεσα συνδεδεμένα με αυτό, εξαρτώντας επίσης από αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό την επιβίωσή τους.
«Πως βλέπεις το μέλος της παράταξης (…);» με ρώτησε φίλος στη διάρκεια της εβδομάδας, και του απάντησα πως όσο είναι μακριά από το δήμο, τόσο θα χάνει από τη δύναμή της. Το σε ποια αναφέρομαι, συνδέοντας όλα τα παραπάνω, βρείτε το.
Από τα παραπολιτικά σχόλια της εφημερίδας «εμπρός»

Προτεινόμενα άρθρα