Το πρόγραμμα του Περιφερειακού Ιατρείου Ερατεινής για το Σεπτέμβριο

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες λειτουργίας του Μηνιαίου Προγράμματος  του Περιφερειακού Ιατρείου Ερατεινής για τον Σεπτέμβριο 2019.

Οι ώρες λειτουργίας είναι 9:30 – 12:30 το πρωί, τηλ. 2266031216

Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019
Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019
Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019
Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019
Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019
Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019
Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019
Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019
Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

Προτεινόμενα άρθρα