Το συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας στο δήμο Δωρίδας

Το Σ.Τ.Ο. (Συντονιστικό Τοπικό Όργανο) συνεδριάζει στην έδρα του γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δωρίδος και είναι το αρμόδιο όργανο το οποίο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής και κατά τη διάρκεια του έργου αποκατάστασης των ζημιών.

Στις Συνεδριάσεις του Οργάνου θα λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων της έδρας του Δήμου (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., κ.λ.π.), καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Το παραπάνω όργανο θα έχει τη δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους ορισμένους από τους μετέχοντες αναπληρωτές τους.

Η σύνθεση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Δωρίδας αποτελείται από τους
1. κ. Γεώργιο Καπεντζώνη, Δήμαρχο Δωρίδος, ως πρόεδρο.
2. κ. Κωνσταντίνο Παλασκώνη, Αντιδήμαρχο Δήμου Δωρίδος, ως μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Ανδρέα Ευσταθίου.
3. κ. Ιωάννη Καγιά, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Δωρίδος, ως μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Χρήστο Γεραντώνη, Δημοτικό Σύμβουλο.
4 κ. Λουκά Καραδήμο, Προϊστάμενο Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, ως μέλος.
5. Αστυνόμο Β’, κ. Νικόλαο Κλώσσα, Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος Δωρίδος, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ανθυπαστυνόμο κα Βασιλική Σοφιού.
6. Αστυνόμο Β’, κ. Χρήστο Τρίκκα, Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος Ευπαλίου, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Υπαστυνόμο Α΄ κ. Αναστάσιο Ράμμο.
7. Αντιπύραρχο κ. Λουκά Μούτσελο, Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Π.Υ.) Νομού Φωκίδας ως μέλος, με αναπληρωτή τον επιπυραγό κ. Νικόλαο Μποτίτση.
8. Επιπυραγό κ. Κωνσταντίνο Μπέκο, Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Π.Υ.) Ναυπάκτου, ως μέλος, με αναπληρωτή τον υποπυραγό κ. Αθανάσιο Γάτσια, Υποδιοικητή της Π.Υ. Ναυπάκτου.
9. Επιπυραγό κ. Ιωάννη Κολομπούρο, Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιτέας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον επιπυραγό, κ. Ανδρέα Μούκα.
10. κ. Παναγιώτη Μανιτάρα, Δασάρχη Λιδωρικίου, ως μέλος.
11. κα Βασιλική Ζουμά, Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωρίδος, ως μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Δήμο Λύρη, υπάλληλο Δήμου Δωρίδος.
12. Μιχάλη Ηλιάδη, Πρόεδρο του παραρτήματος Φωκίδας «Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Νομού Φωκίδας», ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο της ΕΟΔ κ. Ευάγγελο Βλαχοπάνο.

Προτεινόμενα άρθρα