Χρήματα στους δήμους για την πληρωμή από δικαστικές αποφάσεις

Σύμφωνα με άρθρο που ψηφίστηκε στο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο προβλέπεται η επιχορήγηση δήμων με ποσό έως 40 εκατ. για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις. Όπως αναφέρει το eretos.gr, σύμφωνα με αυτό, θα αντιμετωπίζονται οι καταστάσεις κατά τις οποίες οι δήμοι καλούνται να καλύψουν δαπάνες που προέρχονται από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, που ανατρέπουν τον οικονομικό προγραμματισμό τους και σε πολλές περιπτώσεις τους οδηγούν σε αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού τους, με κίνδυνο την αναστολή κρίσιμων λειτουργιών τους προς τους πολίτες.
Αναλυτικότερα, τα χρήματα θα πάνε για την εξόφληση υποχρεώσεων σε βάρος των δήμων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες
·         έως τη δημοσίευση του πολυνομοσχεδίου σε Φ.Ε.Κ. θα έχουν καταστεί τελεσίδικες, και
·         αφορούν αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,
Οι δήμοι θα επιχορηγηθούν από χρηματικά διαθέσιμα έως σαράντα εκατομμυρίων ευρώ του λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ», τα οποία μεταφέρονται στο λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» που τηρείται στο ίδιο Ταμείο.
Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων και η προθεσμία υποβολής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλο συναφές εφαρμοστικό ζήτημα. Με όμοια απόφαση γίνεται η κατανομή των ανωτέρω χρηματικών διαθεσίμων στους δικαιούχους.
Κάτι είναι κι αυτό, διότι και ο δικός μας δήμος έχει την τιμητική του σε τέτοιες περιπτώσεις, η οποίες ξεκινούν μάλιστα από αρκετά παλιά, και δεν είναι απίθανο να φτάσουν έως και στο πρόσφατο παρελθόν…

Προτεινόμενα άρθρα