Χωρίς προϋποθέσεις η εγγραφή στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία

Μια απλή αίτηση των γονέων θα χρειάζεται για να εγγραφούν οι μαθητές και οι μαθήτριες του δημοτικού σχολείου στο ολοήμερο πρόγραμμα, σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 3838/9-9-2020). Όλες οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές ανεξαιρέτως από τους διευθυντές και τους προϊστάμενους των δημοτικών σχολείων, διότι όπως ορίζεται δεν θα υπάρχουν προϋποθέσεις εγγραφής.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να λειτουργήσει το ολοήμερο πρόγραμμα, θα πρέπει να εγγραφούν σε αυτό τουλάχιστον 10 παιδιά. Για τα διθέσια, τριθέσια, τετραθέσια και πενταθέσια δημοτικά, ο αντίστοιχος αριθμός είναι 8, ενώ για τα μονοθέσια αρκεί να εγγραφεί στο Ολοήμερο τουλάχιστον το 1/3 του μαθητικού πληθυσμού.

Η ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου, στις 15.00, εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των κηδεμόνων. Η λήξη του προγράμματος θα είναι στις 16.00, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.

Επίσης, στη συγκρότηση των τμημάτων του Ολοήμερου θα λαμβάνεται υπόψη η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών που αναγράφεται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων κατά την εγγραφή.

πηγή: efsyn.gr 

Προτεινόμενα άρθρα