19ο Πανδωρικό Αναπτυξιακό Συνέδριο της Δωρικής Αδελφότητας

H Δωρική Αδελφότητα, ανά τριετία, διεξάγει ένα Πανδωρικό Συνέδριο ευρείας θεματολογίας, με στόχο την ανάδειξη αναδυόμενων αναπτυξιακών ευκαιριών, επίκαιρων προβλημάτων της περιοχής, αλλά και την προβολή προτάσεων και πρακτικών, άμεσων λύσεων που συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.
Φέτος, οι δύο ιστορικοί Σύλλογοι – η Δωρική Αδελφότητα και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρτοτίνας «Ο Αθανάσιος Διάκος» – ενώνουν τις δυνάμεις τους και στις 10 Αυγούστου 2019 συνδιοργανώνουν το 19ο Πανδωρικό Συνέδριο υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δωρίδας.
Το Συνέδριο θα λάβει χώρα στην Αρτοτίνα, πολύ κοντά στο ιστορικό κελί που μόνασε ο Αθανάσιος Διάκος. Σκοπός του συνεδρίου είναι να υπάρξει μία γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και να προκύψουν χρήσιμα και πρακτικά συμπεράσματα για την ανάπτυξη, προώθηση και προβολή της Δωρίδας.
Τέλος και όσον αφορά το πρόγραμμα της ημερίδας, αυτό είναι χωρισμένο σε ενότητες που αφορούν την υγεία και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, και πιο συγκεκριμένα της ανάπτυξής της μέσω της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της εξωστρέφειας, της αγροδιατροφής, του τουρισμού, αλλά και μέσω των ευκαιριών χρηματοδότησης στην αγροτική παραγωγή, τη μεταποίηση, τον τουρισμό και την ενέργεια.

Προτεινόμενα άρθρα