Πολλαπλές πιστοποιήσεις για την εταιρεία Γέφυρα Α.Ε. από την TÜV HELLAS

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι πιστοποιήσεις της εταιρείας ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) με βάση τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 και ISO 14001:2015. Το πεδίο εφαρμογής των πιστοποιητικών αφορά στη χρηματοδότηση, στη διαχείριση λειτουργίας και στην παρακολούθηση και συντήρηση της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης».

Συγκεκριμένα, η Πιστοποίηση κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 επιβεβαιώνει τη Διασφάλιση Ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας προς το σύνολο των χρηστών της Γέφυρας, ενώ η συμμόρφωση της εταιρείας κατά το πρότυπο ISO 14001:2015 διασφαλίζει  την Προστασία του Περιβάλλοντος και την εν γένει παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων από την καθημερινή λειτουργία της.

Επιπλέον, η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. αποδίδει μεγάλη σημασία στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, γεγονός που επικυρώνεται με την Πιστοποίηση κατά το διεθνές πρότυπο 45001:2018.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Παναγιώτης Παπανικόλας, δήλωσε σχετικά «Η παραχωρησιούχος εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. εμπνεόμενη από τις αξίες του γαλλικού ομίλου VINCI που αποτελεί τον κύριο μέτοχό της, έχει ως προτεραιότητα να παρέχει δημόσια υπηρεσία υψηλής ποιότητας, συντελώντας στην ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο».

Από την πλευρά της TÜV HELLAS (TÜV NORD), ο Γιάννης Οικονομίδης, Διευθυντής Πιστοποίησης, δήλωσε: «Η επιτυχής τριπλή πιστοποίηση της ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ στα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,  επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο τεχνικής επάρκειας που διαθέτει ο Οργανισμός στη διαχείριση  της λειτουργίας και συντήρησης ενός τόσο σύνθετου,  περίπλοκου και κατασκευαστικά μοναδικού  έργου στη  χώρα μας».

ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.
Η εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. συστάθηκε το 1995 από τη γαλλική VINCI και έξι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής και με αποκλειστικό σκοπό τη σύναψη με το Ελληνικό Δημόσιο και την υλοποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. Ως Παραχωρησιούχος, η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. έχει την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, συντήρησης και λειτουργίας της Γέφυρας στη διάρκεια των 42 ετών της περιόδου παραχώρησης. Για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της, έχει υπογράψει μέχρι σήμερα πλήθος συμβάσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η σύμβαση κατασκευής με την Κατασκευάστρια Κοινοπραξία,  η σύμβαση Λειτουργίας με την ΓΕΦΥΡΑ Λειτουργία Α.Ε. καθώς και οι χρηματοδοτικές συμβάσεις με τους Δανειστές.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής ο Παραχωρησιούχος εξασφάλισε την εύρυθμη διαχείριση όλου του χρηματοδοτικού πλαισίου του έργου, καθώς και την κάλυψη των καθημερινών χρηματοδοτικών αναγκών του. Από τον Αύγουστο 2004, οπότε και έληξε η κατασκευαστική περίοδος και μέχρι τη λήξη της περιόδου παραχώρησης, η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία του έργου (μέσα στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης), την αποπληρωμή του δανείου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τη συντήρησή του και όλες τις απαραίτητες βελτιώσεις, ώστε το έργο να βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία των τεχνολογικών εξελίξεων. Σκοπός της είναι μέσα από τη συμβατικά χρηστή διαχείριση του έργου, η οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. Για αυτόν το λόγο, η Γέφυρα σχεδιάζει, υλοποιεί, και επικαιροποιεί συνεχώς την εμπορική, κοινωνική και χορηγική στρατηγική της, ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών και της τοπικής κοινωνίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα, υψηλού επιπέδου λειτουργία και δομική συντήρηση καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα του έργου.

Ο κόσμος της TÜV HELLAS (TÜV NORD) με μία ματιά!
Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Ομίλου TÜV NORD GROUP. Στην  Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification), σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 10.000 Συστήματα Ποιότητας παρέχοντας πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές. Στον τομέα των Επιθεωρήσεων συμμετέχει και καθορίζει αποφασιστικά το παρόν και μέλλον της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων έχοντας αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής της χώρας μας. Η Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων διαθέτει πάνω από 50 διαπιστευμένα σχήματα πιστοποίησης επαγγελματιών και έχει πιστοποιήσει πάνω από 7000 επαγγελματίες προσδίδοντάς τους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Διαθέτει Θυγατρικές στην Κύπρο και στην Αίγυπτο, ΙΙ Γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και στα Ιωάννινα ΙΙ Παγκόσμια παρουσία μέσω της πιστοποίησης και επιθεώρησης έργων από την Ασία μέχρι το Μεξικό και σε όλη την Ευρώπη.

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ναυπακτίας

Συνεδριάζει την  Δευτέρα  29-7-2019 και ώρα  19:30  το δημοτικό συμβούλιο με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση Α’ Φάσης νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου τ. Δήμου Ναυπάκτου», και την έγκριση των κατευθύνσεων για την σύνταξη της Β’ Φάσης της μελέτης με βάση το έντονα παρεμβατικό – ριζοσπαστικό σενάριο ΙΙΙ. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
2. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης µε τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5034833 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
3. Υποβολή προτάσεων για έγκριση και χρηματοδότηση μελετών   ωρίμανσης έργων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 στο ΠΔΕ έτους 2019, στην Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπ.ΟιΑΝ. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 159/2018 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με θέμα «Συντήρηση – βελτίωση μονοπατιού από θέση «Ραχούλα» έως το γεφύρι «Κότσαλου» της Δορβιτσάς στην Τοπική Κοινότητα Σίμου Δημοτικής Ενότητας Πυλλήνης, Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συμπλήρωση οδοφωτισμού της Π.Ε.Ο. 48 στην περιοχή της Παλαιοπαναγιάς». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
6. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αναπλάσεις και Οδοποιία ΔΕ Χάλκειας». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
7. Αντικατάσταση Ανάδοχου  του έργου “Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου στην ΔΕ Αποδοτίας Δήμου  Ναυπακτίας που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2015  ΥΠΟΕΡΓΟ 2 “Οδικό Δίκτυο Τ.Κ. Γρηγόριο, Ελατόβρυση, Κυδωνιάς, Λεύκας, Μανδρινής, Γραμμένης Οξυάς’’ λόγω εκλογής του στις βουλευτικές εκλογές. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
8. Παράταση της  προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου στην ΔΕ Αποδοτίας Δήμου Ναυπακτίας που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2015  ΥΠΟΕΡΓΟ 2 “Οδικό Δίκτυο Τ.Κ. Γρηγόριο, Ελατόβρυση, Κυδωνιάς, Λεύκας, Μανδρινής, Γραμμένης Οξυάς’’. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
9. Ονομασία οδού της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου.(εισηγητής κ. Καρακώστας)
10. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου μας, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών της 14-7-2019. (εισηγητής κ.Φράγκος).
11. Αύξηση ωραρίου απασχόλησης υπαλλήλου του Δήμου μας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) στο Κέντρο Κοινότητας, μερικής απασχόλησης. (εισηγητής κ.Φράγκος).
12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
13. Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
14. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους. (εισηγητής κ.Κωστογιάννης).
15. Οριστική  διακοπή φιλοξενίας παιδιού και διακοπή χρήσης σχολικού τον μήνα Ιούλιο από τους Δημοτικούς Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.  (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
16. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2019  και αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την διενέργεια εκδρομής των μελών του ΚΑΠΗ από 19 έως 21 Αυγούστου 2019.  (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
17. Μεταφορά κάδων αποκομιδής απορριμμάτων.  (εισηγητής κ. Κονίδας)
18. Τοποθέτηση δύο στύλων με αντίστοιχα φωτιστικά στην ΔΕ Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Κονίδας)

Ο Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Μελίτων στον Άγιο Διονύσιο Ναυπάκτου

Τήν Πέμπτη 25 Ἰουλίου, ἑορτή τῆς ἁγίας Ἄννης, λειτούργησε στό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Διονυσίου Ναυπάκτου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Μελίτων Ἱεράρχης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ Σεβασμιώτατος βρίσκεται στήν Ναύπακτο, στά πλαίσια τῆς ἐπίσκεψής του, προκειμένου νά προεξάρχη τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων γιά τήν ἑορτή τῆς ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου, προσκεκλημένος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου κ. Ἱεροθέου.

Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε ἐκ καρδίας στό ἐκκλησίασμα, εὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτη Ναυπάκτου γιά τήν πρόσκληση, διηγήθηκε μετά τήν θεία λειτουργία συγκινητικές ἱστορίες ἀπό τήν Ρωμηοσύνη τῆς Πόλης στούς Ἱερεῖς καί τούς συνεργάτες, καί τέλος τέλεσε τρισάγιο στόν τάφο τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτη Ναυπάκτου Νικοδήμου.

 Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

Το πρόγραμμα λειτουργίας των Παραρτημάτων του Επιμελητηρίου Αιτ/νίας

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι  στα πλαίσια  εκπαίδευσης των υπαλλήλων των Παραρτημάτων του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (Μεσολόγγι, Ναύπακτος, Αμφιλοχία, Βόνιτσα), για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των μελών του που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του νομού, τα Παραρτήματα  θα λειτουργούν κατά τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη,  έως την 30η Σεπτεμβρίου 2019.

Για την εξυπηρέτησή σας κατά τις λοιπές ημέρες, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή,  παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με την έδρα του Επιμελητηρίου στο Αγρίνιο, τηλ. 2641074500, e-mail: contact@epimetol.gr.

Όλα όσα βρήκε η ΕΛΑΣ στη μεγάλη χασισοφυτεία στο Τρίκορφο Ευπαλίου


Μία ακόμα επιτυχία για την αστυνομία της Φωκίδας καταγράφηκε τις πρποηγούμενες ημέρες με τον εντοπισμό μεγάλης φυτείας δενδρυλλίων χασίς στην περιοχή του Τρικόρφου Ευπαλίου. Για το θέμα μίλησε, και κυρίως για τα ευρήματα, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Στερεάς Ελλάδας, Ταξίαρχος Αστέριος Μαντζιώκας, καθώς και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας, Αστυνομικός Διευθυντής Παναγιώτης Κατσιάμπας.

Στην αναλυτική δική του τοποθέτηση ο Αστέριος Μαντζιώρος δήλωσε αναλυτικά:
Θα ήθελα καταρχάς να επισημάνω, ότι οι Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, διεξάγουν καθημερινά έναν επίμονο και κοπιαστικό αγώνα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλες τις μορφές εγκληματικότητας και συνακόλουθα να προασπίσουμε και να εμπεδώσουμε το σημαντικότερο κοινωνικό αγαθό, το αγαθό της ασφάλειας.
Στο πλαίσιο αυτό, η σημερινή παρουσίαση αφορά δύο ανεξάρτητες υποθέσεις που χειρίστηκαν με μεθοδικότητα και επιχειρησιακή αρτιότητα, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας Φωκίδας και Ευβοίας.
Η πρώτη υπόθεση αφορά στον εντοπισμό μεγάλης φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης, σε δύσβατη αγροτική περιοχή της Φωκίδας και τη σύλληψη δύο (2) αλλοδαπών καλλιεργητών της φυτείας, οι οποίοι τυγχάνουν δραπέτες φυλακών.
Ο εντοπισμός της φυτείας, με περισσότερα από (800) δενδρύλλια κάνναβης, η σύλληψη των δραστών και η κατάσχεση βαρέος οπλισμού που έφεραν μαζί τους, αποτελούμενος από πολεμικό τυφέκιο, τύπου Kalashnikov , πιστολιών και χειροβομβίδων, είναι αποτέλεσμα κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων και συντονισμένων ερευνών, αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ευπαλίου, συνεπικουρούμενων και από άλλες αστυνομικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας.
Στο πλαίσιο αυτών των αδιάκοπων προσπαθειών μας, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και οργανωμένη επιχείρηση του Αστυνομικού Τμήματος Ευπαλίου Φωκίδας, με τη συνδρομή αστυνομικών των Α’ και Β’ Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Ασφαλείας Άμφισσας – Δελφών, της Β’ Ο.Ε.Π.Τ.Α. του Τμήματος Τροχαίας Άμφισσας – Δελφών και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας, εντοπίστηκε μεγάλη φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης, σε δύσβατη αγροτική περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Τρικόρφου Φωκίδας.
Ειδικότερα οι αστυνομικοί, κατορθώνοντας να προσεγγίσουν την φυτεία, η οποία εκτεινόταν σε ιδιαίτερα απροσπέλαστο σημείο, διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με εμφυτευμένα δενδρύλλια κάνναβης, ο οποίος εκτεινόταν σε τρία επίπεδα, ενώ εντός αυτού υπήρχαν και καταλύματα των καλλιεργητών.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης, εντοπίστηκαν προχτές (20-07-2019) το πρωί δύο αλλοδαποί, ηλικίας 33 και 31 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι επιτηρούσαν το χώρο της φυτείας και έφεραν επάνω τους ιδιαίτερα βαρύ οπλισμό.
Μετά από δυναμική επέμβαση, κατά την οποία οι δράστες προέβαλαν σθεναρή αντίσταση, οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους συνέλαβαν, χωρίς να τους αφήσουν περιθώριο χρήσης των όπλων τους.
Συγκεκριμένα από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν:
– πολεμικό τυφέκιο, τύπου Kalashnikov , με (28) φυσίγγια στην γεμιστήρα του,
– (2) πιστόλια, με (14) και (9) φυσίγγια στις γεμιστήρες τους, καθώς και
– (2) χειροβομβίδες.
Από τη φυτεία εκριζώθηκαν συνολικά (837) δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως και (2,50) μέτρων, ενώ επίσης κατασχέθηκαν (2) σάκοι που περιείχαν (6) κιλά και (640) γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, όπως επίσης κινητά τηλέφωνα, διάφορα τρόφιμα και αντικείμενα χρήσης και επιβίωσης των καλλιεργητών.
Όπως προέκυψε από την ενδελεχή έρευνα, οι δύο συλληφθέντες ήταν δραπέτες φυλακών. Αναλυτικότερα είχαν δραπετεύσει την 16-07-2019, από το Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Κασσάνδρας Χαλκιδικής.
Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου, ενώ οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν αρμοδίως.
Τα όσα είπε Παναγιώτης Κατσιάμπας:
«Ο λόγος που είμαστε σήμερα εδώ είναι για να σας ενημερώσουμε για τον εντοπισμό ακόμη μίας μεγάλης φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης, σε δύσβατη αγροτική περιοχή της Φωκίδας και τη σύλληψη δύο (2) αλλοδαπών καλλιεργητών της φυτείας, οι οποίοι, όπως προέκυψε, είχαν δραπετεύσει την 16-07-2019, από το Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Κασσάνδρας Χαλκιδικής.
Συνολικά, καταφέραμε να εκριζώσουμε (837) δενδρύλλια κάνναβης και να κατασχέσουμε περισσότερα από (6,5) κιλά κάνναβης, καθώς και ιδιαίτερα βαρύ οπλισμό που έφεραν μαζί τους οι δράστες, αποτελούμενος από πολεμικό τυφέκιο, τύπου Kalashnikov, (2) πιστόλια και (2) χειροβομβίδες.
Θα ήθελα να τονίσω ότι χάρη στην άμεση και δυναμική επέμβαση των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας που συμμετείχαν στην επιχείρηση, δεν αφήσαμε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους δράστες, οι οποίοι είχαν αναλάβει την επιτήρηση της συγκεκριμένης φυτείας.
Η ανωτέρω φυτεία, έρχεται να προστεθεί σε μία επίσης μεγάλη φυτεία, με περισσότερα από (1.000) δενδρύλλια κάνναβης, που ομοίως εντοπίστηκε πρόσφατα από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ευπαλίου και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να τους συγχαρώ για την σημαντική τους αυτή επιτυχία, όπως επίσης και όλους τους αστυνομικούς της διεύθυνσης μας, που συμμετείχαν και συνέδραμαν αποφασιστικά στην επιτυχή της έκβαση».

Η ταινία «Θεέ μου τι σου κάναμε;» στο θερινό κινηματογράφο της Ναυπάκτου

Τη Γαλλική  ταινία   «Θεέ μου τι σου κάναμε;» (Qu’est-ce qu’ a encore fait au Bon Dieu) θα παρουσιάσει μέχρι την Τετάρτη 31/7 ο θερινός κινηματογράφος της Πόλης μας, παραγωγής 2018.                                     

Τα βάσανα του παραδοσιακού μεγαλοαστικού ζευγαριού Βερνέιγ συνεχίζονται  στη νέα εκδοχή της επιτυχημένης εμπορικής ταινίας του 2014 με την προσθήκη του «encore» (ακόμα) στον τίτλο.. – όταν οι τέσσερις πολυεθνικοί σύζυγοι των αντίστοιχων θυγατέρων του ζεύγους – ο Εβραίος, ο Κινέζος, Άραβας και ο Αφρικανός αποφασίζουν  να ξενιτευτούν, με τις γυναίκες και τα παιδιά τους, δοκιμάζοντας την τύχη τους στις χώρες καταγωγής τους.        
                     
Πολυπολιτισμικότητα, ξενοφοβία, ομοφοβία, πατριωτισμός, ταυτότητες θίγονται  με χιούμορ και επιφανειακά στην «πολίτικη» αυτή κωμωδία, για αρκετούς καλύτερη από την προηγούμενη.    
Δύο προβολές καθημερινά στις 21:00 και στις 23:00.
Π.Δ.Π.


«1ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Λιδωρικίου»- Το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Ιουλίου

Το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Λιδωρικίου διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιδωρικίου υπό την αιγίδα του Ομίλου UNESCO Πειραιώς και Νήσων.
Θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Ιουλίου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Λιδωρικίου και ώρα 20:00.
Στο Φεστιβάλ θα συμμετέχουν:
·         Χορευτικός Όμιλος από Βουλγαρία,
·         ο Σύλλογος «Κορύβαντες» Καλαμάτας,
·         ο Σύλλογος «Νηρηίδες» Χίου,
·         ο Χορευτικός Όμιλος Άμφισσας,
·         ο Ρωσικός Σύλλογος (Σύλλογος Συμπατριωτών Μπερίοσκα),
·         ο Εκπολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Καλυβίων και
·         το Χορευτικό Τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιδωρικίου

Λαογραφικά & ιστορικά της Ρούμελης: Λαϊκό Δίκαιο

Γράφει η Σπυριδούλα Πιά 

Το Λαϊκό Δίκαιο έχει τις πηγές του στο Βυζάντιο και διαμορφώνεται κυρίως εντονότερο τα τελευταία χρόνια όταν αρχίζει να διαμορφώνεται και πάλι το Ελληνικό έθνος και συνεπώς αρχίζουν και οι αγώνες κατά της φεουδαρχίας, η οποία δεν θέλει να εγκαταλείψει τα προνόμιά της, τα οποία στρέφονταν κατά του απλού λαού.

Υπήρχε, μάλιστα, και το περιβόητο σύνθημα: «Κρειττότερον εστίν ηδέναι εν μέση πόλει φαινόλιον Βασιλεύον Τούρκου ή Τιάραν λατινικήν».

Αυτή η πολιτική, ενώ φαινόταν Βυζαντινοκεντρική που είχε στόχο την προοδευτική μερίδα των ενωτικών, που ζητούσαν συνεννόηση με τη Δύση και τη Σωτηρία της Αυτοκρατορίας, με κοινή σύμπραξη του κοινωνικού προοδευτικού κόσμου, στην ουσία αυτή δεν ήταν η πραγματικότητα, αλλά πίσω από αυτήν κρυβόταν η προδοσία που έφερε τους Τούρκους στην επικράτεια του Αίμου (Βαλκανική). Τώρα πια, η σημαντικότερη προσπάθεια της φεουδαρχίας είναι η διατήρηση των προνομίων της: όσων δεν έφυγαν για τη Δύση παίρνοντας μαζί τους και το χρυσάφι τους, συνθηκολόγησαν με τους Τούρκους.

Φρόντιζαν να στερεώσουν την εξουσία τους, ακριβώς την ώρα που ο Βυζαντινός Κρατικός και Ανακτορικός μηχανισμός άλλαζε και ερχόταν ένας βάρβαρος κατακτητής. Το πέρασμα των εδαφών της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, κάτω από την κυριαρχία αυτού του κατακτητή, οργανωμένων σ’ ένα ανατολίτικο θεοκρατικό σύστημα, γίνεται τμηματικά και με αγώνες τοπικής σημασίας. Ο τουρκικός στρατιωτικός φεουδαρχισμός, στηριγμένος σε μια ομάδα αξιωματούχων του στρατού και στην εκμετάλλευση των ολότελα καθυστερημένων αγροτικών μαζών της Ανατολής, ήταν υποχρεωμένος να πάρει κάθε τι που είχε οργανωτικό η Βυζαντινή αυτοκρατορία και να το προσαρμόσει και να ανανεώσει τοπικά το μηχανισμό του, σύμφωνα με τις πιο εξελιγμένες μορφές των κατακτημένων χωρών κι ακόμα να προσεταιρισθεί το παλιό διοικητικο-τεχνικό σκελετό του κράτους που καταλύθηκε. Π.χ. Η Αυτοκρατορική γραμματεία του Βυζαντίου πέρασε ολόκληρη στον Τούρκο Σουλτάνο.

Η απουσία των μεσαίων τάξεων, των εμπόρων και των βιοτεχνών από την κοινωνικοοικονομική ζωή της Τουρκικής αυτοκρατορίας. Αντίθετα με τη ζωηρή παρουσία και ανάπτυξη του Εμπορίου και της Βιοτεχνικής παραγωγής, γύρω από τη μεσογειακή Ανατολή, υποχρεώνει τον κατακτητή να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις και να αφήσει τον σημαντικό τομέα της πολιτικής και οικονομικής ζωής στα χέρια Ελλήνων, κ.λπ.. Άμεση συνέπεια των παραχωρήσεων είναι το καθεστώς προνομίων προς τους ντόπιους και ξένους. Δηλαδή, το «δίκαιο του αμάν» η προστασία των ντόπιων και ξένων σε ειδικές περιπτώσεις δίνονται γενναία οικονομικά προνόμια, θρησκευτικά στους τύπους οικονομικά στην ουσία και ανάλογα κάθε φορά με τις αντικειμενικές συνθήκες της ιστορικής στιγμής. Το «Δίκαιο του Αμάν» είναι η προστασία των ντόπιων και ξένων και σε ειδικές περιπτώσεις δίνονται με γενναία οικονομικά ανταλλάγματα, που ενισχύουν το δημόσιο ταμείο του κατακτητή, αλλά και την οικονομική αυτοτέλεια στον προστατευόμενο.

Αυτές οι λύσεις πήγαζαν από την αδυναμία του καθεστώτος των Τούρκων, να ωφελήσουν χωρίς άλλο το Ελληνικό στοιχείο, αλλά παράλληλα βοήθησαν και τους Τούρκους να μπορέσουν να στερεώσουν την εξουσία τους πάνω στα υπάρχοντα θεμέλια. Η διατήρηση π.χ. του μηχανισμού της ορθόδοξης Εκκλησίας, με τον ευρύτατο πολιτικοδιοικητικό χαρακτήρα του, είναι μια τέτοια περίπτωση. Ακόμα και οι ξένοι (Γάλλοι, Ιταλοί). Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, οι Έλληνες μπόρεσαν ν’ αναπτύξουν μια κοινωνική και οικονομική ζωή αυτονομίας και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για το πέρασμα στις νέες συνθήκες, τονώνοντας τους δεσμούς εκείνους που χαρακτηρίζουν ένα λαό με την ίδια γλώσσα και κοινό ιστορικό παρελθόν. Κατόρθωσαν να εκμεταλλευτούν τις εσωτερικές αδυναμίες της Τουρκικής αυτοκρατορίας και προωθώντας από τα μέσα του 16ου αιώνα τα κεφάλαιά τους στην Ανατολή, απομυζούσαν για ολόκληρους αιώνες τους πόρους της.

Το Λαϊκό δίκαιο που προκύπτει από τις συνθήκες τις διαμορφωμένες στην Τουρκοκρατία, περιγράφει ως εξής, ο καθηγητής Σ. Λουκούτος στην «Εισαγωγή του στην Ελληνική λαογραφία».
Η επίσημη νομοθεσία των Κρατών είναι μια εξελιγμένη και μελετημένη μορφή των πρώτων νομικών εθίμων που καθιέρωσαν και ακολούθησαν οι λαοί στην κοινωνική οργάνωση της ζωής τους. Δικαιώματα και υποχρεώσεις, ήταν τα κύρια στηρίγματα μιας νομικής πειθαρχίας, που την επέβαλαν στους πρώτους λαούς: α) η κοινή συνεννόηση και λογική, β) η επέμβαση του θρησκευτικού Ιερατείου (Μωυσής) και γ) η πείρα των πολιτικών νομοθετών (Σόλων, Δράκων). Όλα, όμως, στηρίχθηκαν και στις τοπικές ανάγκες, στις συνθήκες ζωής και στη σχετική παράδοση. 
Εξακολουθούν σήμερα να υπάρχουν στα χωριά μας, θεσμοί και νομικά έθιμα άγραφα, που ρυθμίζουν τις οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων και κρατούν μιαν αντιστοιχία προς την επίσημη νομοθεσία και τους κλάδους δικαίου και νομικής επιστήμης. Έτσι μπορούμε να εντάξουμε τα λαϊκά θέσμια στους εξής νομικούς τομείς:

Οικογενειακό δίκαιο
Ηθικές και οικονομικές υποχρεώσεις των δύο μερών στον αρραβώνα και στο γάμο. Ποιά είναι η λογική ηλικία; Σχέσεις αρραβωνιασμένων. Δώρα (με τυχόν επιστροφές). Το θέμα της προίκας. Ζητήματα πρωτότοκων. Μορφές και είδη της Προίκας. Προικοσύμφωνα ή «αρεσκειές» (αναζήτηση παλιών χειρογράφων). Αντιπροίκια και απανωπροίκια. Η περίπτωση του «σώγαμπρου» οικονομικά επακόλουθα στο διαζύγιο (δικαιολογία του από την κοινή γνώμη). Υιοθεσίες (συμφωνίες, εθιμικοί τρόποι, οικονομικά επακόλουθα). Αποκληρώσεις. Αδελφοποιίες. Επιτροπεία ορφανών και ανηλίκων. 

Κληρονομικό δίκαιο
Διαθήκες, κληρονομιές, μοιρασιά της πατρικής γης, ή της μητρικής περιουσίας, όταν δεν υπάρχει διαθήκη. Η σύζυγος, τα παιδιά, τα αδέλφια. Ενδιαφέροντα τα παλαιά έγγραφα και η λαϊκή ορολογία. 

Εμπράγματο δίκαιο
Βοσκές και σημεία κυριότητας στους αγρούς. Σημάδια για την απαγόρευση (η άδεια βοσκής), σημάδια για την ιδιοκτησία δένδρων ή ζώων. Δικαιώματα περάσματος (δουλεία διόδου) νερού και ποτίσματα. Εκτιμήσεις αγροζημιών.

Ενοχικό δίκαιο
Δάνεια, δωρεές, αγοραπωλησίες, (με προτίμηση των συγγενών ή γειτόνων), μισθώσεις, μεσιτείες, εγγυήσεις, βρετίκια, συμβάσεις και συνεταιρισμοί. Διαιτησίες και συμβιβασμοί. (Ενδιαφέρουν τα παλαιά έγγραφα και λαϊκοί όροι).

Εμπορικό δίκαιο
Αγοραπωλησίες με χρήμα ή σε είδος. Παλιά μέτρα και σταθμά. Εμπορικά κατάστιχα που ενδιαφέρουν και αρχειακά. Ανταγωνισμοί και πτωχεύσεις. Εμποροπανηγύρεις.

Ποινικό δίκαιο
Τιμωρίες της Κοινότητας για τους κλέφτες, ανήθικους, μεθυσμένους, ανυπάκουους. Ραβδισμοί, κουρέματα, διαπόμπευση (με παλιές περιγραφές). Αφορισμοί και λαϊκά αναθέματα. Η περίπτωση του φόνου, οι βεντέτες.

Ποινικό δικονομικό δίκαιο
Παλαιοί τρόποι για την απόδειξη της ενοχής, όρκοι και θεοκρισίες. Έγκυρα πρόσωπα (παπάς, «λαϊκά δικαστήρια» με επιβιώσεις στις Απόκριες). Αλλά και νεώτερα σε επαναστατικές ώρες.
Από τα άγραφα νομικά έθιμα του λαού επιδιώκεται συνήθως να εμπνέεται και η επίσημη νομοθεσία. Στα χρόνια της αντιβασιλείας του Όθωνος (1833–1835) έγραψε βιβλίο με τίτλο Das Griechische volk (ο ελληνικός λαός) Χαϊδελβέργη 1835, όπου εξετάζει με νομικό πνεύμα τη ζωή και τα έθιμα των Ελλήνων. Είχε σκοπό να στηρίξει όλη τη νομοθεσία του στις τοπικές συνήθειες. Με το πνεύμα αυτό αργότερα, στα 1853, ο υπουργός παιδείας Λ. Χρυσανθακόπουλος έκανε Συλλογή Τοπικών της Ελλάδος, συνηθειών, από υπηρεσιακές απαντήσεις που έδωσαν οι τοπικές αρχές στην Κυβέρνηση. Στα τελευταία χρόνια το 1959 και το υπουργείο Δικαιοσύνης (υπουργός Κ. Καλλίας) ζήτησε από τα Πρωτοδικεία και τα Συμβολαιογραφεία να φυλάξουν σε ιδιαίτερο αρχείο, ότι δείχνει παλαιότερους θεσμούς και άγραφες συνήθειες του λαού.   

Από την έντυπη έκδοση της εφημερίδας “εμπρός”                                          

Εμπρός… βιβλίο: «Το φεστιβάλ του θανάτου»

Του Γιάννη Μαρή , Εκδόσεις  Άγρα
Τρεις νουβέλες και ένα διήγημα του Γιάννη Μαρή, όλα ανέκδοτα έως σήμερα σε βιβλίο, προσφέρουν στον αναγνώστη ένα μικρό πανόραμα Μαρή, με τα θέματα, τους χαρακτήρες και την πλοκή των λαϊκών ιστοριών του. Είναι όλα δημοσιευμένα για πρώτη φορά σε εφημερίδες και περιοδικά μεταξύ του 1960 και του 1962, μιας πολύ παραγωγικής τριετίας του συγγραφέα.
“Το Φεστιβάλ του θανάτου” διαδραματίζεται με φόντο το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, το Ναύπλιο και το Μπούρτζι. Ο πρωταγωνιστής, alter ego του Μαρή, που έχει “γράψει κάμποσα σενάρια με αξιοθαύμαστη εμπορική επιτυχία” και παρακολουθεί τα γυρίσματα μιας ταινίας για την οποία έχει γράψει το σενάριο, κάνοντας διάλειμμα από τη δημοσιογραφική δουλειά του, εμπλέκεται σε μια ιστορία φόνου, απαγωγών και αναζήτησης κρυμμένου θησαυρού των Εβραίων της Κατοχής στην Ελλάδα, θέμα που συχνά έχει απασχολήσει τον συγγραφέα.
Ο Μαρής είναι ίσως ο πρώτος συγγραφέας που πρώιμα ασχολείται με αυτά τα ζητήματα στην Ελλάδα. Το διήγημα “Δωμάτιο Νο 11” παρουσιάζει έναν δημοσιογράφο, μια καυτή μέρα του Αυγούστου στον Θεσσαλικό κάμπο, που διανυκτερεύει στο “στοιχειωμένο” δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Είναι γραμμένο στο ύφος των διηγημάτων τρόμου και υπερφυσικού του 19ου αιώνα -αποτελώντας κάπως εξαίρεση στη θεματική του Μαρή.
Το “Τελευταίο καλοκαίρι” είναι μια εκτενής νουβέλα στο μέγεθος μικρού μυθιστορήματος. Εδώ παρουσιάζεται ο παθιασμένος έρωτας ενός γοητευτικού, ώριμου, πετυχημένου γιατρού με μια κατά πολύ νεότερή του ακροβάτισσα και η αναμενόμενη δραματική εξέλιξή του. « Σύγχρονο κοινωνικό αθηναϊκό μυθιστόρημα » αναγράφεται στη δημοσίευσή του.
Ο “Τρίτος δρόμος” κλείνει τον τόμο με μια ιστορία πλαστοπροσωπίας -συχνό μοτίβο στον Μαρή-, σκηνοθετημένου φόνου και εκβιασμού. Η έκδοση συνοδεύεται από εικονογραφήσεις της εποχής των πρώτων δημοσιεύσεων στις εφημερίδες και τα περιοδικά από τον Φ. Δελλή και τον Μ. Γάλλια, καθώς και από εισαγωγή του Ανδρέα Αποστολίδη.