Ξεκίνησε από τη Δευτέρα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους

Από χθες Δευτέρα 29 Ιουνίου ξεκίνησε η υποβολή συμμετοχών στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, από τους δικαιούχους σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση του υπουργείου Τουρισμού στο tourism4all.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι του Τουρισμός για Όλους, θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης έως τις 5 Ιουλίου.

Αντίστοιχα δόθηκε παράταση από το υπουργείο Εσωτερικών στις αιτήσεις των τουριστικών καταλυμάτων και ξενοδοχείων για να υποβάλλουν αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.

Ποιοι είναι οι 250.000 δικαιούχοι του προγράμματος

 Περίπου 1 εκατ. διανυκτερεύσεις σε 250.000 δικαιούχους προσφέρει το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σχεδόν στο σύνολο των Ελλήνων, εφόσον το 90% των πολιτών μπορεί να υποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα. Κριτήριο για ένταξη στο πρόγραμμα είναι το ετήσιο ατομικό εισόδημα να είναι έως 16.000 ευρώ, 28.000 για οικογενειακό, συν την προσαύξηση 1.500 ευρώ ανά τέκνο.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι εξάμηνη, από τις 15 Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, με δυνατότητα παράτασης, με τον κ. Χάρη Θεοχάρη να επισημαίνει ότι το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ομαλή επανεκκίνηση της τουριστικής κίνησης, αλλά και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Οι δικαιούχοι
α) τα άγαμα τέκνα του δικαιούχου με ημερομηνίες γέννησης από 31.12.2002 έως και 31.12.2017, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών.
β) τα τέκνα του δικαιούχου, ανεξαρτήτου ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία.
γ) ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.
δ) οι συνοδοί «Δικαιούχων» ή «Ωφελουμένων» ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με νοητική ή σωματική αναπηρία τουλάχιστον 67%, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας και αυτή προκύπτει από τον νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση, όπως αυτή προσδιορίζεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής στη Δημόσια Πρόσκληση του άρθρου 6.

Ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νομιμοποιηθέν ή νομίμως αναγνωρισθέν ή υιοθετημένο τέκνο και γενικά κάθε τέκνο του οποίου ο δικαιούχος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

Σε περιπτώσεις συζύγων ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση όπως θα ορίσει η Δημόσια Πρόσκληση.

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι ωφελούμενοι του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» έτους 2020:

 • οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2019-2020 και 2020-2021 του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι
 • οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος.

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται από 15.7.2020 έως 31.12.2020.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου Τουρισμού www.tourism4all.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων ωφελουμένων του προγράμματος ορίζεται σε τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις, σε συνεχόμενο διάστημα εντός της ανωτέρω χρονικής περιόδου, στον ίδιο πάροχο.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος προκύπτουν κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ όσων πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση. Στη διαδικασία της κλήρωσης μετέχει η αίτηση του δικαιούχου συμπεριλαμβανομένων των ωφελουμένων μελών του, εφόσον υπάρχουν.

Το e-voucher είναι προσωποποιημένο και εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, ενώ αντιστοιχεί στο ποσό που δικαιούται ανάλογα με τα ωφελούμενα μέλη, εμπεριέχει δε, μοναδικό κωδικό και εκχωρείται στον πάροχο των υπηρεσιών για χρήση σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

πηγή: afrodioikisi.gr 

Απέχουν από κάθε είδους ηλεκτρονική υποβολή Πέμπτη και Παρασκευή οι λογιστές

Την απόφασή τους να προχωρήσουν σε νέα αποχή από κάθε είδους ηλεκτρονική υποβολή την ερχόμενη Πέμπτη 2 και Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 ανακοίνωσαν οι λογιστές και φοροτεχνικοί της χώρας μας καλώντας τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας να εισακούσει και να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους.

Ο φόρτος εργασίας τους έχει πολλαπλασιαστεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και έχουν επιφορτιστεί με επιπλέον αρμοδιότητες και ευθύνες.

Για τον λόγο αυτό, ζητούν:

 • Νομοθετική διάταξη που να προβλέπει ως «ανωτέρα βία» γεγονότα ασθένειας ή εγκυμοσύνης αλλά και απευκταίες περιπτώσεις θανάτου Λογιστών – Φοροτεχνικών.
 • Από μηδενική βάση το όριο της διάταξης του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 (50.000,00 ευρώ όπως ισχύει με την απόφαση Α.1123/2019) υποχρεωτικής υπογραφής δηλώσεων, βιβλίων και οικονομικών καταστάσεων για να ταυτίζεται με την νεότερη διάταξη (που κατισχύει) της παρ. 4 του  άρθρου 5 του Ν. 4308/2015 (ΕΛΠ), που προβλέπει υπογραφή όλων των οικονομικών καταστάσεων και δηλώσεων από μηδενική βάση.
 • Κανένα πρόστιμο σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής (διορθωτικής) δήλωσης (με ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων) στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, και γενικά όλων των δηλωτικών υποχρεώσεων τελών και φόρων εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.
 • Ειδικά για το διάστημα του COVID-19, όλα τα πρόστιμα και για όλες τις δηλωτικές υποχρεώσεις (ασφαλιστικές και φορολογικές), να έχουν ενδεικτικό ποσό 1 ευρώ για λόγους ανωτέρας βίας (εφαρμογή της σχετικής διάταξης του αρ. 61 του ΚΦΔ – Ν. 4174/2013).
 • Διευθέτηση του χρόνου τιμολόγησης υπηρεσιών από τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς. Να γίνεται στα πλαίσια ετήσιας περιόδου, γιατί αποτελούν συνεχιζόμενες υπηρεσίες που ολοκληρώνονται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου.
 • Καθιέρωση ενδεικτικού ελάχιστου κόστους για όλες τις εργασίες του Λογιστή – Φοροτεχνικού.
 • Θεσμοθέτηση ειδικής συμβουλευτικής «ομάδας παρατηρητηρίου» από την αγορά, με συμμετοχή σε αυτή πρωτίστως Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών από την Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
 • Δυνατότητα υποβολής ορθών επαναλήψεων αιτήσεων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για όλες τις περιπτώσεις αποζημιώσεων. Να εμφανιστούν οι σωστές ημερομηνίες αναστολής συμβάσεων των εργαζομένων.
 • Άμεση παράταση των ΑΠΔ Μαΐου και Δώρου Πάσχα μέχρι τις 20 Ιουλίου.
 • Συντονισμός του χρόνου λειτουργίας των «πλατφορμών» από τα διάφορα Υπουργεία, ώστε να μην συμπίπτουν με τις πολλαπλές παράλληλες δηλωτικές υποχρεώσεις των λογιστικών γραφείων.
 • Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. εμμένει στην θέση της, ώστε η προθεσμία των φορολογικών δηλώσεων να είναι ανάλογη με το κρίσιμο τρίμηνο της υγειονομικής κρίσης. Σε καμία περίπτωση δεν αρκεί ο χρόνος που δόθηκε μέχρι τις 29/7/2020 σε συνδυασμό με το σύνολο των έκτακτων δηλωτικών υποχρεώσεων του COVID-19 που εκκρεμούν ήδη ή τις νέες που προβλέπονται στο άμεσο διάστημα.
 • Οι χαρακτηρισμοί εξόδων του MyData που ορίζει η απόφαση Α.1138/2020, να μεταφερθούν το 2021 και σε κάθε περίπτωση να μην υποβληθούν ΜΥΦ για το 2020.
 • Υλοποίηση της υπόσχεσης του Πρωθυπουργού για 800 ευρώ τον μήνα Μάιο για τους επιστήμονες.

Οι φοροτεχνικοί σημιεώνουν ότι μέχρι στιγμής «δεν είδαμε καμία ανταπόκριση για υλοποίηση των παραπάνω θεμάτων», αλλά αντίθετα τη «συνεχιζόμενη και καθημερινή δυσλειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων και των εν γένει εφαρμογών (πλατφορμών), δυσχεραίνοντας έτσι την μέχρι τώρα βεβαρημμένη εργασία» τους.

Στη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αποχής στις 18 Ιουνίου, αποφασίστηκε από το Δ.Σ. να συνεχιστεί ο αγώνας με παρόμοιες κινητοποιήσεις-δράσεις ανάλογα με την εξέλιξη και ανταπόκριση στα αιτήματά τους.

πηγή: efsyn.gr 

Συνεδριάζει την Τρίτη το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Δωρίδος

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη στο δημαρχείο του Λιδωρικίου κεκλεισμένων των θυρών στις 7 το βράδυ το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Δωρίδος με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ.  6254/878/Α3/27-11-2017  (Κωδικός Πρόσκλησης: 075, Α/Α ΟΠΣ: 2309) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του Άξονα Προτεραιότητας 03, για τη χρηματοδότηση του έργου: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Δωρίδος». (Εισηγητής: Δήμαρχος Δωρίδος, κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
 2. Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου (Ξενώνας Κροκυλείου) σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ.1 ΔΚΚ, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/18, μετά από άγονες δημοπρασίες. (Εισηγητής: Δήμαρχος Δωρίδος, κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
 3. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση  δημοτικού ακινήτου εκτάσεως 23,74τ.μ που βρίσκεται στην Κοινότητα Μακρινής, με εννεαετή (9ετή) διάρκεια για την εγκατάσταση σταθμού βάσης  σταθερής τηλεφωνίας. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος, κ. Αργυρόπουλος Θεόδωρος)
 4. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση  δημοτικού ακινήτου εκτάσεως 500.00τ.μ που βρίσκεται στην στη θέση «Ταμπράκια» στην Κοινότητα Τρικόρφου, με εννεαετή (9ετή) διάρκεια για την εγκατάσταση σταθμού βάσης  κινητής τηλεφωνίας. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος, κ. Αργυρόπουλος Θεόδωρος)
 5. Έγκριση υποβολής πρότασης για υλοποίηση Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» για Γενικά και Ειδικά Δομημένα Προγράμματα Μεγάλης Διάρκειας, καθώς και έγκριση προσλήψεων τριών (3) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Π.Ε. Ι.Δ.Ο.Χ. στο Δήμο Δωρίδος περιόδου 2020-2021. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Φλέγγας Ιωάννης)
 6. Ορισμός  Εκπροσώπων  του  Δήμου  Δωρίδος για την  επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης, του Διετούς Προγράμματος Δράσης  2020-2021  της ΔΗ.Κ.Ε.Δ με τον Δήμο Δωρίδος και των όρων της. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, κ. Τσώνος Θεόδωρος)
 7. Αποδοχή της Κ.Υ.Α 47458/ΕΞ2020/ΦΕΚ Β΄/1864/15-5-2020, «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Καθορισμός χώρων για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους περιόδου 2020-2022, κατόπιν δημοπρασίας, για την εγκατάσταση τροχήλατων καντινών – αυτοκινούμενων ή μη και την άσκηση δραστηριοτήτων που θα εξυπηρετούν τους λουόμενους και την αναψυχή του κοινού – Ορισμός του χρόνου παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας – Καθορισμός των τιμών ζωνών παραχώρησης – Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των υπολοίπων όρων διενέργειας της πλειοδοτικής. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Φλέγγας Ιωάννης)
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» και αριθμό μελέτης 2/2017. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος)
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ» και αριθμό μελέτης 3/2017. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος) 
 10. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 49/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Απαλλαγή των αναλογούντων τελών παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου και του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού,  στις επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους». (Εισηγητής: Εντεταλμένος  Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, κ. Ταράτσας Δήμος)
 11. Απαλλαγή των αναλογούντων τελών παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου και του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού,  στις επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους. (Κανονιστική απόφαση. Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής: Εντεταλμένος  Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, κ. Ταράτσας Δήμος)
 12. Αποδοχή πίστωσης ποσού 77.400,00€ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας Δήμου Δωρίδος έτους 2020 και κατανομή αυτής. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος)
 13. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2020 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων τρέχοντος έτους. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος)
 14. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 125/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Εξέταση αιτήματος Αικατερίνης Λουκοδήμου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)

Όλοι παρόντες στην επόμενη μέρα του Απόλλωνα Ευπαλίου

Ανακοίνωση του Απόλλωνα Ευπαλίου:

Πραγματοποιήθηκε to διοικητικό συμβούλιο της ομάδας μας παρουσία και του νέου προπονητή του Απόλλωνα Νίκου Κόκκινου καθώς και του πρώην και νυν τεχνικού διευθυντή της ομάδας μας Φλέγγα Γιάννη Μίχου Γιώργο.

Συλλογική απόφαση να δημιουργηθεί μια ανταγωνιστική ομάδα που βήμα, βήμα θα κοιτάει μπροστα υλοποιώντας μικρούς στόχους με τελικό προορισμό την κατάκτηση όχι μόνο του πρωταθλήματος και του κυπέλλου αλλά την επάνοδο στην Γ Εθνική κατηγορία και τις προυποθέσεις εκείνες που ο Απόλλωνας θα είναι σχεδόν «έτοιμος» να πατήσει πλέον γερά στο πιο πάνω σκαλί.

Έτσι με αυτό το πλάνο ανακοινώνουμε την συνέχεια της συνεργασίας μας με τον γυμναστή της ομάδας μας Αλέξη Χαρακίδα τον προπονητή και υπεύθυνο τερματοφυλάκων Στέφανο Κότσιαλο και τους ευχόμαστε Υγεία και Καλή Επιτυχία!

Το τεχνικό team του Απόλλωνα είναι έτοιμο με Νίκο Κόκκινο, Αλέξη Χαρακίδα, Στέφανο Κότσιαλο και τεχνικό διευθυντή το Γιώργο Μίχο.

Όλοι αυτοί σε συνεργασία με τους Νίκο Σπυρόπουλο, Θοδωρή Ζέρβα και Γιάννη Φλέγγα θα αναλάβουν το «Χτίσιμο» του Απόλλωνα Ευπαλιου Τihio Race.

Eπίσης αποφασίστηκε γενική συνέλευση της ομάδας μας στις 2 Αυγούστου στο Δημαρχείο Ευπαλίου με καλεσμένο έκπληξη όπου ταυτόχρονα θα παρουσιαστούν οι δράσεις του φετινού Tihio Race .

Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί αναλυτικά το πρόγραμμα.

Μένουμε συντονισμένοι και δε ξεχνάμε και την μεγάλη εκδήλωση του Απόλλωνα στα «κτίρια» στο Ευπάλιο στις 8 Αυγούστου με υψηλή καλεσμένη την μεγάλη και αγαπημένη Γλυκερία!

Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του Αντώνη Ρήγα με τίτλο «Γιατί»

Ακούστε το νέο τραγούδι του Ναυπάκτιου Αντώνη Ρήγα με τίτλο “Γιατί”

Βρείτε το τραγούδι σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες: https://AntonisRigas.lnk.to/GiatiID

Μουσική: Αντώνης Ρήγας

Στίχοι: Αλέξανδρος Ελευθεριάδης

© 2020 Minos – EMI SA

Producer: Kim Diamantopoulos

Drums: Manolis Tombros

Bass: Spiros Vardakastanis

Guitar: Giannis Koutsikos

Wind instruments(πνευστά): Apostolis Mallias

Σκηνοθεσία: Άλεξ Κωνσταντινίδης, Σίμος Πράσινος

Ακολουθήστε τον Αντώνη Ρήγα στα social media:

Facebook: https://www.facebook.com/rigasofficial/ Instagram: https://www.instagram.com/antonisrigas/

Ημερίδα στο Μεσολόγγι για την ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης

Ημερίδα με θέμα την ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης, συνδιοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2020, στο Μεσολόγγι.

Στη διάρκεια των εργασιών,  στελέχη του υπουργείου αναφέρθηκαν  στις τελευταίες εξελίξεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επίσης, συζητήθηκαν θέματα ενίσχυσης του εξαγωγικού χαρακτήρα της παραγωγής του τόπου μας, αλλά και βελτίωσης των μέτρων βιοασφάλειας των επιχειρήσεων πρωτογενούς παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης για την προστασία των εργαζομένων σε αυτές  από την COVID -19.

Συγκεκριμένα, στελέχη της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής παρουσίασαν τον οδηγό συμμόρφωσης των επιχειρήσεων που επιθυμούν να εξάγουν αλιεύματα στην Κίνα, καθώς και την κωδικοποίηση των μέτρων βιοασφάλειας για την προστασία από την  COVID -19, δύο προσπάθειες που έγιναν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις στην ανεύρεση νέων αγορών και ταυτόχρονα να προστατευτεί η υγεία των εργαζομένων.

Στην ημερίδα τηρήθηκαν αυστηρά μέτρα προστασίας των συμμετεχόντων για τον κορωνοϊό, ενώ συμμετείχαν και εκπρόσωποι επιχειρήσεων τόσο από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όσο και από την υπόλοιπη Ελλάδα.

Την ημερίδα προλόγισε η Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας Μαρία Σαλμά που επικεντρώθηκε στην σημασία πραγματοποίησης τέτοιων εκδηλώσεων για τον πρωτογενή τομέα και επισήμανε την άψογη τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας με την συνεισφορά και της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Π.Ε, ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρος Βασιλόπουλος από την πλευρά του, τόνισε την προσπάθεια των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, οι οποίες προχώρησαν στην δημιουργία οδηγών προς τις επιχειρήσεις αποδεικνύοντας ότι βρίσκονται στην αιχμή των επιστημονικών και υπηρεσιακών εξελίξεων και αφουγκράζονται την αγωνία του επιχειρηματικού κόσμου και του πολίτη.

 

 

Διενέργεια διαβουλεύσεων με χρήση εξειδικευμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην Περιφέρεια

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στην πιλοτική εφαρμογή

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στην πιλοτική φάση εφαρμογής του έργου «Προσδιορισμός του πλαισίου λειτουργιάς – ανάπτυξη και υλοποίηση του ολοκληρωμένου μηχανισμού πολυεπίπεδης διαβούλευσης», που υλοποιεί η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), με τη συγχρηματοδότηση του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020».

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολυεπίπεδης διενέργειας διαβουλεύσεων και κοινωνικού διαλόγου, στο οποίο το εθνικό επίπεδο διαβούλευσης, που εκπροσωπεί η Ο.Κ.Ε. συνεργεί και αλληλεπιδρά με το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο διαβούλευσης, που εκπροσωπούν οι Περιφέρειες και οι Δήμοι αντίστοιχα.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου περιλαμβάνουν, τόσο την προβολή των περιφερειακών ζητημάτων προτεραιότητας, όσο  και τη σύνδεσή τους με το τοπικό και εθνικό επίπεδο κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επίσης συμβάλλουν στη βελτίωση της ενημέρωσης των πολιτών, τη συμμετοχή τους στο δημόσιο διάλογο και την ενδυνάμωση της συνεισφοράς τους στις διαδικασίες διαμόρφωσης των πολιτικών.

Την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συνάντηση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της ΠΔΕ Τάκη Παπαδόπουλου με την επιστημονική συνεργάτιδα της Ο.Κ.Ε. Ελλάδας,  Μαρία Ιωαννίδου, και τους συνεργάτες της, με την παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίωνα Ζαϊμη και του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης  Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου. Έγινε ενημέρωση για τις τεχνικές λεπτομέρειες του έργου και συμφωνήθηκε ότι στελέχη της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος θα συμμετέχουν στην πιλοτική φάση του ανωτέρω έργου και θα εκπαιδευτούν ως προς την οργάνωση και τη διενέργεια διαβουλεύσεων, με χρήση εξειδικευμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας Διαβουλεύσεων της Ο.Κ.Ε., η οποία έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της ΠΔΕ Τάκης Παπαδόπουλος, μετά το τέλος της συνάντησης εργασίας δήλωσε τα εξής: «Η Περιφέρεια μας με τη συμμετοχή της στον εν λόγω έργο, θα εξασφαλίσει την ενεργή παρουσία της σε ένα εθνικό δίκτυο διαβούλευσης, που χαρακτηρίζεται από την ευρεία συμμετοχή των τοπικών κοινωνικών εταίρων, αποκομίζοντας οφέλη, όπως:

 • Τεχνογνωσία για τον τρόπο οργάνωσης, διενέργειας και αξιολόγησης των διαβουλεύσεων που θα αναλαμβάνει,
 • Εξυπηρέτηση των διαβουλεύσεων από ένα ενιαίο για το σύνολο της χώρας ηλεκτρονικό εργαλείο διαβουλεύσεων, το οποίο ανήκει στην Ο.Κ.Ε. και μετέχουν οι Ο.Τ.Α.,
 • Σύνδεση των περιφερειακού κοινωνικού διαλόγου με το αντίστοιχο εθνικό επίπεδο, επηρεάζοντας τη λήψη αποφάσεων της κεντρικής διοίκησης και τη νομοθετική διαδικασία, μέσω της Ο.Κ.Ε., σε θέματα που αφορούν την τοπική και περιφερειακή κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη.

Η δημόσια διαβούλευση είναι ένας θεσμός που ενισχύσει τη συμμετοχική Δημοκρατία. Στόχος μας είναι, η κοινωνία των πολιτών να θέτει τις προτεραιότητες και αδιαμεσολάβητα, να εκφράζει τις ανάγκες της».

 

 

Άνοδος κατηγορίας για το Φαέθωνα-Γέφυρα με ισχυρό κοινωνικό στίγμα

Τιμή στον καλαθοσφαιρικό σύλλογο του Αντιρρίου «ΦΑΕΘΩΝ – ΓΕΦΥΡΑ», απέδωσε ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλης Γκίζας προσκαλώντας την ομάδα στο δημαρχείο (26.6.2020) με αφορμή την άνοδό της στη διαπεριφερειακή κατηγορία Α2 ΕΣΚΑ-Η.

Μιλώντας προς τη διοικητική και τεχνική ηγεσία της ομάδας, αλλά και τους αθλητές, ο Δήμαρχος δήλωσε: «Ο ΦΑΕΘΩΝ – ΓΕΦΥΡΑ ανήκει πλέον στις ομάδες που έχουν ιστορία. Γι’ αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά η επίσκεψη των αθλητών στο δημαρχείο, αφού κατάφεραν να ανέλθουν σε ψηλότερη κατηγορία μέσα σε αντίξοες συνθήκες, πέρα από αυτές που συνήθως έχει μία αγωνιστική περίοδος.

Γι’ αυτό συγχαίρω τους αθλητές και τους διοικητικούς παράγοντες, γιατί δίνουν κι αυτοί τη δική τους μάχη. Ο ΦΑΕΘΩΝ είναι πλέον κομμάτι της ιστορίας του Δήμου μας, αφού συνδυάζει αγωνιστική παρουσία πολλών χρόνων με σημαντικές διακρίσεις, αλλά έχει καταφέρει να έχει και μέλλον.

Η επιτυχία του έγκειται στο ότι -εκτός από τους αθλητές- αγκαλιάζεται από την τοπική κοινωνία, αλλά και από όσους συνεισφέρουν καθημερινά στην καλή πορεία της ομάδας».

Κατά την αντιφώνησή του, ο Πρόεδρος του σωματείου κ. Θάνος Ζάκκας υπογράμμισε τα εξής:

«Η άνοδος της ομάδας μας από την κατηγορία «Β’ ΕΣΚΑ-Η» στην «Α2 ΕΣΚΑ-Η» δημιουργεί αυξημένες υποχρεώσεις για την επόμενη χρονιά. Είναι πολύ τιμητικό οι δημοτικοί άρχοντες να επιβραβεύουν τις προσπάθειες που καταβάλλει ένα ερασιτεχνικό σωματείο που έχει στόχο να προάγει τον αθλητισμό και τον πολιτισμό αγωνιζόμενο στα γήπεδα της νοτιοδυτικής Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων».

Εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. κ. Παναγιώτη Παπανικόλα, ο Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας & Αειφόρου Ανάπτυξης της εταιρείας κ. Γιάννης Φρέρης δήλωσε:

«Όταν ξεκινήσαμε το εγχείρημα «ΦΑΕΘΩΝ – ΓΕΦΥΡΑ» τοποθετήσαμε στο κλειστό του Αντιρρίου ένα πανό που έγραφε «Ομάδα άλλης κατηγορίας». Όταν πετύχαμε την πρώτη άνοδο, μπήκε και ένα δεύτερο, με τη φράση «Όσο μακριά πάει το όνειρο». Κοιτώντας πίσω, αλλά και βλέποντας μπροστά, βλέπουμε την ιστορία των οραμάτων που γίνονται πραγματικότητα να επαναλαμβάνεται.

Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που ο ιδρώτας των αθλητών, των γονιών και των προπονητών τους μετατρέπεται σε επιτυχία και καταγράφεται στην ιστορία μιας μικρής πόλης που θέλει να ανεβαίνει σκαλοπάτια και να ανεβαίνει κατηγορία. Είναι και για εμάς, τους ανθρώπους της Γέφυρας, μία δικαίωση, καθώς έχουμε πετύχει δύο στόχους: Ο «ΦΑΕΘΩΝ – ΓΕΦΥΡΑ» δεν είναι μόνο ένας «αθλητής», αλλά και ένας «ενεργός πολίτης», με πλούσια δράση στην τοπική κοινωνία, βάζοντας «λιθαράκια» που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη μοίρα του τόπου του.

Ως χορηγοί αυτής της προσπάθειας, χαιρόμαστε που το όνομα αυτής της ομάδας είναι ΦΑΕΘΩΝ και το επίθετό της ΓΕΦΥΡΑ. Η ομάδα μας δεν είναι ενεργή μόνο στον αθλητικό στίβο, αλλά και στον κοινωνικό. Παίρνει πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, αλλά περνάει και κοινωνικά μηνύματα, όπως αυτό που εμφανιζόταν στο μπλουζάκι που φορούσε η ομάδα στο Δημαρχείο Ναυπακτίας όπου της αποδόθηκε τιμή από τον Δήμαρχο.

Θέλησε να συνδέσει μια σημαντική στιγμή της ιστορίας της με την ισότητα, την αλληλεγγύη και την αδελφοσύνη, ακουμπώντας στον έναν ώμο της τον αθλητισμό και στον άλλο την κοινωνία. Είμαστε πολύ υπερήφανοι γι’ αυτή την ομάδα».

Στην τελετή που έλαβε χώρα στο δημαρχείο παρέστησαν ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Κοινωνικών Υποθέσεων – Αθλητισμού κ. Ντίνος Τσουκαλάς, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτικής Ενότητας Αντιρρίου κ. Μπάμπης Καραδήμας και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αντιρρίου κ. Γιώργος Παπαδόπουλος οι οποίοι και χαιρέτισαν την επιτυχία της ομάδας. Παρών επίσης και ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ. Θωμάς Κοτρωνιάς που απένειμε όπως και οι άλλοι θεσμικοί παράγοντες μετάλλια στους αθλητές.

Δείτε το βίντεο:

Το μήνυμα ενάντια στην καταστροφή των ελληνικών βουνών περνά από τη Ναυπακτία

Υπάρχει μία ομάδα ανθρώπων που πήρε την απόφαση να διασχίσει την Ορεινή Ελλάδα στέλνοντας μήνυμα ενάντια στην αιολική καταστροφή των ελληνικών βουνών! Είναι η ομάδα με τον τίτλο Hellastrek/save GREEK mountains, η οποία μάλιστα θα περάσει και από την ορεινή Ναυπακτία. Το πρόγραμμα συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις εξής ημερομηνίες:

Κυριακή 19/7/20: Πάτρα-Ναυπακτος-Χάνι Λόη Χάνι Λόη -Αγ.Κυριακή –Άνω Χώρα 21χλμ ΥΔ+1500-500. Ώρες πορείας 9.
Δευτέρα 20/7/20: Άνω Χώρα-Κρυονέρια-Κάτω Κλεπά 21χλμ ΥΔ+1200-1200 . Ώρες πορείας 10.
Τρίτη 21/7/20: Κάτω Κλεπά-Κοκκινιάς-Δεντρούλι-Δομνίτσα-Σκοπιά. 23χλμ ΥΔ +1300-1000. Ώρες πορείας 9.

Το μήνυμα της ομάδας στη σελίδα τους στο fb αναφέρει:

“Από την 1η Ιουλίου μέχρι τις 21 Αυγούστου θα πραγματοποιήσουμε την διάσχιση της ορεινής Ελλάδας, από την Καρδαμύλη μέχρι την Φλώρινα. Σκοπός μας πέρα από το να θαυμάσουμε την υπέροχη ορεινή φύση της Ελλάδας είναι και να διαδώσουμε στους κατοίκους των χωριών το μήνυμα του επερχόμενου κινδύνου αλλοίωσης αυτής της ομορφιάς από την αλόγιστη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις πιο ψηλές ράχες και κορυφές των βουνών μας. Όσοι νομίζετε οτι έχετε το κουράγιο και τη θέληση αλλά κι ο σκοπός της διάσχισης σας εκφράζει σας περιμένουμε, είτε από την αρχή είτε από οποιοδήποτε άλλο σημείο σας βολεύει.
Πολλές ευχαριστίες στην δημιουργό του σήματος της σελίδας Νίκης Παπασταθοπούλου Niki Pap
Το εγχείρημα είναι υπό την αιγίδα του Πεζοπορικού Ομίλου Αθήνας (ΠΟΑ) , της περιφέρειας ορειβατικών συλλόγων Αττικής και της ΕΟΟΑ”

Ένας εκ των πρωτεργατών αυτής της προσπάθειας, ο Γιάννης Δημητράκης, μίλησε στο www.advendure.com το οποίο σε σχετικό δημοσίευμά του αναφέρει τα παρακάτω:

“Όσο πληθαίνουν οι ενέργειες που πλήττουν ανεπανόρθωτα την φύση των ελληνικών βουνών μας, τόσο αυξάνονται οι αντιδράσεις αλλά και οι ενέργειες ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού. Τελευταία παραδείγματα η κίνηση στην Δίρφη αλλά και η διάσχιση με ΜΤΒ από μία ομάδα αθλητών φίλων. Ένα τεράστιο εγχείρημα έρχεται να προστεθεί στις φωνές αντίδρασης με σκοπό να κάνει γνωστό σε όλη την χώρα το πρόβλημα. Μία διάσχιση όλης της ορεινής Ελλάδας: Περίπου 1.000 χιλιόμετρα και 50.000 υψομετρικής διαφοράς, από 1η Ιουλίου μέχρι 21 Αυγούστου με αφετηρία την Καρδαμύλη και στόχο την Φλώρινα! Μία πρωτοβουλία Ελλήνων ορειβατών υπό την αιγίδα του Πεζοπορικού Ομίλου Αθηνών (ΠΟΑ), της Περιφέρειας Ορειβατικών Συλλόγων Αττικής και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ).

Ένας από τους πρωτεργάτες της κίνησης ο φίλος Γιάννης Δημητράκης, έμπειρος ορειβάτης, αρχηγός αναβάσεων του ΠΟΑ ο οποίος μας αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες για το εγχείρημα. Ο ίδιος μαζί με άλλους δύο ορειβάτες σκοπεύει να το πραγματοποιήσει ολόκληρο ενώ μέχρι στιγμής περίπου 30 άλλοι ορειβάτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να τους συνοδεύσουν σε διάφορα σημεία της διαδρομής.

“Το εγχείρημα της διάσχισης όλης της ορεινής Ελλάδας από το νότο προς το βορρά, από την Καρδαμύλη μέχρι την Φλώρινα, τριγύριζε στο μυαλό μου πολλά χρόνια. Έχοντας ολοκληρώσει τις επιμέρους διασχίσεις της Βόρειας Πίνδου, της Νότιας Πίνδου, της Ρούμελης κι ενός μέρους της Πελοποννήσου, είχε έρθει η ώρα να ενωθούν όλα αυτά τα κομμάτια σε μια ενιαία γραμμή.

Η ευκαιρία δόθηκε αυτό το καλοκαίρι με ανορθόδοξο τρόπο, αφού το ταξίδι στη Νορβηγία για την διάσχιση των νησιών Lofoten και στη συνέχεια στις Άλπεις με τα παιδιά από τον Πεζοπορικό Όμιλο Αθήνας (ΠΟΑ), αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Επίσης τον τελευταίο χρόνο άρχισε να αναδεικνύεται έντονα το πρόβλημα με την αλόγιστη τοποθέτηση ανεμογεννητριών στις ψηλές κορυφές και κορυφογραμμές των βουνών μας. Όμως ακόμα περισσότερο εφιαλτικά είναι τα σχέδια και για τις μελλοντικές τοποθετήσεις στις πιο παρθένες ορεινές περιοχές. Άγραφα, Οίτη, Ορεινή Ναυπακτία, Ασπροπόταμος, Λάκμος είναι στα σχέδια για ανάπτυξη τεράστιων αιολικών βιομηχανικών πάρκων, που θα αλλοιώσουν ανεπανόρθωτα την ορεινή φύση αυτών των περιοχών.

Χωρίς δεύτερη σκέψη λοιπόν το εγχείρημα της διάσχισης της ορεινής Ελλάδας από άκρη σε άκρη περιέλαβε και το μήνυμα της σωτηρίας των ελληνικών βουνών από την αιολική καταστροφή. Σκοπός μας είναι σε κάθε ορεινό χωριό που θα βρεθούμε να μεταφέρουμε το μήνυμα του κινδύνου που αντιμετωπίζει η ορεινή φύση κι οι τοπικές κοινωνίες – ηλικιωμένοι δυστυχώς οι περισσότεροι – να ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν και να είναι έτοιμοι να εναντιωθούν.

Η διάσχιση αυτή καθ’ αυτή ξεκινά την 1η Ιουλίου από την Καρδαμύλη και διασχίζοντας τον Ταΰγετο, το Μαίναλο, κομμάτι του Ερύμανθου κι όλο το Παναχαϊκό καταλήγει σε 17 μέρες στην Πάτρα μετά από 350 περίπου χιλιόμετρα και 15.000 υψομετρικά μέτρα. Μια μέρα ξεκούρασης και περνάμε στη Ναύπακτο και στην Ρούμελη απ’ όπου αρχίζει η ανάβαση στην Ορεινή Ναυπακτία, στη Νότια Ευρυτανία και στη συνέχεια περνώντας από το Καρπενήσι, στα Άγραφα και κατόπιν στη Νότια Πίνδο για να βρεθούμε μετά από 20 μέρες με 370 χλμ και 22.000 υψομετρικά μέτρα στο Μέτσοβο για άλλη μια μέρα ξεκούρασης. Στο τελευταίο κομμάτι ξεκινάμε στις 9 Αυγούστου και περνώντας από την Βάλια Κάλντα, τον Σμόλικα, τον Γράμο τις Πρέσπες και τον Βαρνούντα θα τερματίσουμε στην Φλώρινα μετά από 13 ημέρες κάνοντας 250 χλμ με 12.000 υψομετρικά μέτρα.

Λίγοι αυτοί που φιλοδοξούμε να το κάνουμε ολόκληρο αλλά πολλοί αυτοί που θα μας συντροφεύσουν σε μικρά κομμάτια. Όσοι φιλοδοξείτε να πάρετε μέρος σ’ αυτό το τεράστιο εγχείρημα, σας περιμένουμε”.

 

Ήττα για τον ΠΑΣ Ναυπάκτου στο πρώτο παιχνίδι με το Καναλάκι

Το Καναλάκι έκανε επίδειξη δυναμης απέναντι στην Ναύπακτο και έκανε το 1-0 επικρατώντας με 77-55 και θελει 1 νίκη για να ανέβει για πρώτη φορά στην ιστορία του στην Γ Εθνική.Ουσιαστικά το παιχνίδι τελείωσε από το πρώτο ημιχρονο όταν οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν χάρη στην πολύ καλή τους άμυνα με 32-17.Στην επανάληψη στο τρίτο δεκάλεπτο ουσιαστικά τελείωσαν ολα με το σκορ στο 52-30 για να ερθει το τελικό 77-55.

Επομενο ματς στην Ναύπακτο.Η πρόκριση κρίνεται στις 2 νίκες. Απο τους νικητές ο Μπαρτζώκας ειχε 25 πόντους ενώ απο τον ΠΑΣ ο Βαφειάδης σημείωσε 20.

Δεκάλεπτα:Α:14-9 Β:18-8 Γ:20-13 Δ:25-25

Καναλάκι(Τζομάκας): Νιφόρος, Κρικώνης 10, Τατσης 3, Κασκάνης 9(2), Σταύρος 4, Γειτονας 2, Μπαρτζώκας 25, Ιωάννου 13(1) , Πάνου 11

ΠΑΣ Ναυπάκτου(Σταθατος):Φούντας 3(1), Βαφειάδης 20(3), Αλεξανδρής 3(1), Μίχος 7, Ασημακόπουλος 2, Σταμάτας , Ζησιμοπουλος 3(1), Σταθατος Π. 4, Βαρελάς, Δούρος 10, Νακόπουλος 3, Κατσικάς

πηγή: Μιχάλης Σταμουλάκης, basket247.gr